Portada / Actividades / Se ha puesto en marcha la web de EJOLT:

← Otras entradas

Se ha puesto en marcha la web de EJOLT:

EJOLT(Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) és un projecte del 7è Programa Marc amb el suport de la Comissió Europea que es desenvoluparà de març de 2011 a març de 2015 i que compta amb la participació del CEDAT. El projecte dóna suport al treball de les organitzacions de justícia ambiental, unint a científics, organitzacions d'activistes i responsables polítics en els camps de la legislació ambiental, salut ambiental, l'ecologia política i l'economia ecològica, per parlar de temes relacionats amb la distribució ecològica. En són conceptes centrals el Deute Ecològic (o Passius Ambientals) i l'Intercanvi Ecològicament Desigual. El projecte es centrarà en l'ús d'aquests conceptes en la ciència i en l'activisme ambiental i la formulació de polítiques.