CEDAT | Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

BUTLLETÍ INFORMATIU

Butlletí nº 23, maig de 2011

Tarragona

descarregar notícies descarregar notícies / descarregar butlletí descarregar notícies

EDITORIAL

El CEDAT participa en el projecte EJOLT

En els últims temps, el CEDAT Ha iniciat una línia de recerca innovadora i de gran projecció, a saber, la justícia ambiental. Concepte nascut en el camp de l'activisme, com a coda del moviment dels drets civils, que havia impregnat la política americana des de la dècada dels cinquanta, va començar a penetrar en l'àmbit acadèmic durant la dècada dels noranta, a partir de l'èxit de la Primera Cimera Nacional sobre el lideratge ambiental de la gent de color, que es va dur a terme a Washington CD a l'octubre de 1991.

Des de llavors, els moviments de justícia ambiental s'han desenvolupat als Estats Units, incidint en el repartiment desigual de les càrregues ambientals entre els diversos grups socials, i s'ha estès cap als països del Sud, on s'ha subratllat la necessitat d'un repartiment just ja no només de les càrregues, sinó també dels beneficis derivats de l'ús dels recursos naturals, tot desenvolupant-se, en aquest context, conceptes com el de deute ecològic o intercanvi ecològicament desigual.

Arrel de l'activisme en l'àmbit de la justícia ambiental, el discurs i els problemes han penetrat així mateix en l'Acadèmica, tot generat producció científica en àmbits com l'economia, la sociologia o l'antropologia. A partir d'un dels últims proejctes desenvolupats pel CEDAT, el que va titular-se El dret ambiental com a model per a la transformació de l'activitat dels poders públics, finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència per al trienni 2007-2010, així com d'algunes activitats realitzades en relació amb la Clínica Jurídica Ambiental (per exemple, la participació en un seminari a la Universitat de Warwick sobre justícia ambiental i clíniques jurídiques), el CEDAT va obrir definitivament aquesta línia d'investigació, no molt explorada en l'àmbit jurídic continental i, particularment, a Espanya.

L'orientació del CEDAT cap a qüestions relacionades amb la justícia ambiental ha permès la seva participació en el projecte EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade), finançat per la Comissió Europea, dintre del Setè Programa Marc per al període 2011-2015, i coordinat des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte té com a element fonamental, en el marc del desenvolupament teòric i pràctic de la noció de justícia ambiental, la col·laboració amb les organitzacions no governamentals implicades en conflictes relatius a la disposició desigual dels recursos, particularment, en països del Sud, on es posen de manifest amb claredat les fallades en la distribució equitativa dels recursos en el marc del sistema econòmic global. A partir d'aquí, es pretén fer visible la distribució desigual dels recursos, els conflictes ambientals que es generar a partir d'això i contribuir a l'apoderament dels implicats en ells per avançar cap a un repartiment més just de càrregues i beneficis. El projecte suposa un salt qualitatiu per al CEDAT, que pot situar-lo en l'avantguarda científica en un dels àmbits més interessants i complexos del dret i les polítiques ambientals

Maig 2011

NOTÍCIES

Internacional:

Aproven eliminar l'ús de l’ endosulfà a la Cinquena COP del Conveni d'Estocolm

La tarda del 29 d'abril, després d'una setmana de negociacions, els països part presents en la Cinquena Conferència de les parts del Conveni d'Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents, han aprovat per consens incloure a l’ endosulfà a l'Annex A per a la seva eliminació i gestionar un programa de treball per a la implementació d'alternatives per aquest insecticida d'ús agrícola.

L’ endosulfà, Contaminant Orgànic Persistent, haurà de ser retirat de producció i l'ús a nivell mundial. Les úniques excepcions han estat Índia, Xina i Uganda que han sol·licitat vènies en combinacions cultius-plaga específics com  cotó, cafè, tabac, pomes, entre d’altres, amb un termini per aquesta excepció de 5 anys. S'aspira que la substitució d'aquest químic no sigui amb un altre químic de síntesi, sinó en la forma d'alternatives agroecològiques de maneig de cultiu i control de plagues.
Argentina utilitza almenys quatre milions de litres l'any

L’ endosulfà s'utilitza a l'Argentina per combatre insectes en els cultius de cereals, alfals, cotó, florals, hortalisses, girasol, lli, maní tabac i soia.

Presentant-se una tendència creixent quant a la comercialització i utilització sent el principal insecticida comercialitzat només superat als anys 2002 i 2003 per la cipermetrina.

La revisió de la literatura científica sobre l’impacte de l’endosulfà revela evidències dels efectes tòxics crònics en el sistema nerviós, el sistema immunològic, la seva acció disruptora endocrina, observant-se alteració en el desenvolupament d'espècies animals, atròfia testicular i reducció de la producció d'esperma en mamífers, també interfereix en les hormones sexuals masculines causant depressió crònica de la testosterona.

Foto: Nanduti

És una victòria per a la campanya internacional impulsada per la Xarxa de Plaguicides a nivell internacional (Pesticides Action Network) i de IPEN, i un gran assoliment per a les organitzacions ambientals i ciutadanes hindús que van iniciar la campanya contra l’endosulfà a l'Estat de Kerala des de 1999.

A la trobada va haver-hi una molt bona comunicació amb Argentina, Paraguai, República Dominicana, Bolívia, Xile i fins i tot Mèxic. Brasil va tenir un baix perfil en aquest tema, i el Salvador i Nicaragua van estar absents en aquesta Conferència.

Font:
Ecoportal (2 maig 2011)
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Aprueban_eliminar_el_uso_del_
endosulfan_en_la_Quinta_COP_del_Convenio_de_Estocolmo

Xina elabora llei sobre canvi climàtic a la recerca d’ "un camí de desenvolupament baix en carboni”

El negociador en cap de Xina a la Convenció sobre Canvi Climàtic de l'ONU va dir avui que el seu país està elaborant una llei especial dedicada al canvi climàtic i explorarà un camí de desenvolupament baix en carboni adequat per a Xina.

"Estem en el procés de preparar una llei especial dedicada al canvi climàtic i ja vam establir un grup de treball i vam iniciar el treball preliminar", va dir Xie Zhenhua, durant el llançament d'un estudi sobre legislació relacionada amb el canvi climàtic realitzat per l'Organització de Legisladors Globals (GLOBE).

Xie, vicepresident de la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma (CNDR) de Xina, el màxim organisme de planificació econòmica d'aquest país, va dir que Xina atorga gran importància a la legislació sobre el canvi climàtic i ja va publicar regulacions rellevants relacionades amb l'administració de projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net (MDL) i la cooperació internacional sobre canvi climàtic.

Fuente: Acción Verde

Dins dels seus esforços més recents, l'Assemblea Popular Nacional, la màxima legislatura de Xina, va aprovar el març el XII Pla Quinquennal en el qual s'identifica com un element clau l'enfocament actiu per combatre el canvi climàtic.

Segons el pla, Xina reduirà el consum d'energia per unitat de producte interior brut (PIB) en 16 per cent i disminuirà l'emissió de biòxide de carboni per a unitat de PIB en 17 per cent en els propers cinc anys. I els objectius són "legalment vinculants a nivell nacional", va dir Xie.

El vicepresident va dir que Xina recorrerà a les experiències d'altres països quant a legislació sobre canvi climàtic i aprofundirà la cooperació amb els seus socis globals.

L'estudi, llançat per GLOBE, va revelar que s'està impulsant legislació en diferents graus en les 16 principals economies.

"Resulta particularment encoratjador que grans països en desenvolupament com Brasil, Xina, Índia, Mèxic i Sud-Àfrica, que junts representen el motor del creixement econòmic global, estiguin desenvolupant lleis àmplies per abordar el canvi climàtic", es va indicar en l'informe.

GLOBE va assenyalar que espera que l'informe constitueixi una base a partir de la qual els legisladors treballin per impulsar encara més la legislació en  2011 i més enllà.

Font:
Ecoportal (28 abril 2011)
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/China_elabora_ley_sobre_cambio
_climatico_en_buscade_un_camino_de_desarrollo_bajo_en_carbono

Interjet i Airbus realitzen el primer vol amb biocombustible a Mèxic

El Consell de Promoció Turística de Mèxic va felicitar a Interjet, aerolínia mexicana de vols nacionals, i a Airbus per sumar-se a la iniciativa de Air New Zealand i Continental Airlines com a líders de l'aviació internacional en l'ús d'energies més sustentables. El mes passat Interjet va reafirmar el seu compromís amb l'energia sustentable a Mèxic en realitzar el primer vol amb biocombustible al país amb una aeronau Airbus A320 carregada amb 30% de biocombustible derivat de jatrofa.

El biocombustible s'obté de jatrofa collida a Chiapes, estat del sud-est mexicà. Es tracta d'una planta oleífera de múltiples usos, des de la cistelleria entre els seri de Sonora fins als processos de tenyit de pells.

Actualment l'oli de jatrofa s'empra en la producció de biocombustible a Mèxic, Filipines i Brasil, i en 2007 Goldman Sachs el va esmentar com un dels millors candidats per produir biodiesel en el futur.

Les iniciatives d'aquestes aerolínies amb sentit ambiental són conformes al Pla Nacional de Desenvolupament definit per Felipe Calderón Hinojosa, al capdavant de la presidència de la República, en el mandat de la qual s'estipula que Mèxic ha d'incloure la protecció del medi ambient com a indicador de competitivitat, desenvolupament econòmic i social.

Amb el suport del president Calderón a l'energia sustentable a Mèxic, incloses innovadores alternatives als combustibles fòssils, les aerolínies ecològiques Interjet i Airbus desitgen accelerar el desenvolupament i la comercialització del biocombustible en la indústria de l'aviació al país.

"El vol de prova representa la culminació d'un projecte de dos anys durant els quals Interjet va desenvolupar una cadena de producció per a biocombustible renovable a fi de crear una plataforma nacional per a biokeroseno sostenible al món de l'aviació", va afirmar Miguel Alemany, president d’ Interjet.

No serà l'última vegada que Mèxic promogui l'adopció de noves pràctiques comercials innòcues al medi ambient com a vies prioritàries cap al desenvolupament sustentable. Per 2012 Mèxic espera produir 100 milions de litres de biodièsel des de la seva planta pilot a Chiapes, de manera que el país està posicionat per assumir un lideratge encara més sòlid els propers anys.

Font:
Portal del Medio ambiente (29 abril 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9616/interjet_y_
airbus_realizan_el_prime_vuelo_con_biocombustible_en_mexico/

Deixalles radioactives, no gràcies

Continuen les protestes contra una companyia minera australiana que construeix la major planta de processament de minerals amb subproductes radioactius prop d'aquesta cèntrica localitat de Malàisia.

La corporació Lynas despatxarà minerals de "terres rares" de la seva mina en Port Weld, a l'oest d'Austràlia, cap a la seva planta de processament en Gebeng, un port pesquer fora d'aquesta ciutat de Malàsia, 250 quilòmetres al nord de Kuala Lumpur.
Les "terres rares" són minerals que contenen elements del bloc "f" de la taula periòdica i que eren fins fa poc rarament utilitzats a causa de la dificultat de separar-los.

Foto: Periodismo Humano

Els manifestants sostenen que la planta produirà grans quantitats de desfets tòxics com el tori radioactiu, que suposa un perill per a ells i les futures generacions.

Però Lynas i el govern de Malàisia sostenen que el contingut de tori de les deixalles serà baix, totalment manejable i que no representarà cap problema per a la salut perquè s'utilitzarà alta tecnologia i els últims equips de control d'emissions radioactives.

La companyia va assenyalar que emmagatzemarà els desaprofitaments en "contenidors forts i assegurances" a un àrea de poc menys de 4,8 hectàrees prop de la planta fins que es trobi una solució permanent.

La legisladora d'aquesta ciutat Fuziah Salleh, qui encapçala la protesta, es nega a recolzar l'emmagatzematge de desaprofitaments en el seu districte o en qualsevol altre lloc d'aquest país.
"Malàisia no ha de ser un escombraria de deixalles radioactives. Volem que Austràlia se’ls emporti", va indicar.

Els temors sobre la radiació són infundats perquè l'òxid de Port Weld sol tenir un baix contingut de tori, resa un comunicat divulgat per Matthew James, director de comunicacions de Lynas.
"La matèria primera és segura, no és tòxica ni perillosa", va apuntar.
Però Salleh qüestiona la declaració de James. "El contingut de tori és alt", va assegurar, la qual cosa va ser confirmada per funcionaris australians, va afegir.

Els minerals de "terres rares" s'utilitzen en equips de precisió com a computadores portàtils, televisors de pantalla plana, telèfons cel·lulars i míssils.
La demanda va augmentar des que Xina, que controla el 95 per cent de la producció, va imposar al juny de 2010 controls a l'exportació per conservar recursos i proveir el mercat intern.

Font:
IPS (26 abril 2011)
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98011

TEPCO pagarà 8.240 euros a cada família evacuada per la crisi de Fukushima

El govern japonès va aprovar avui el pla de Tòquio Electric Power Company (TEPCO) per pagar una primera compensació d'un milió de iens (8.240 euros) a famílies evacuades per la crisi nuclear de Fukushima, va informar l'agència local Kyodo.

TEPCO, que gestiona la central de Fukushima Daiichi, abonarà 1 milió de iens per llar en concepte de danys de manera provisional, ja que s'espera que hagi de fer front a un volum molt major de compensacions en el futur per l'accident nuclear més greu de la història de Japó.

Les llars d'un sol membre rebran una ajuda de 750.000 iens (6.200 euros).
Banri Kaieda, ministre d'Economia, va assegurar avui que abans que acabi el mes podran ser indemnitzades aquelles persones que residien a una distància de fins a 30 quilòmetres de la central nuclear, que engloba un nombre estimat de 48.000 llars.

Unes 80.000 persones que vivien a menys de 20 quilòmetres de la planta han estat ja evacuades de les seves cases, mentre que el govern va aprovar el passat 11 d'abril un nou pla per evacuar a altres 115.000 de noves localitats properes a la central.

Aquest primer pla de compensació de TEPCO suposarà a la major elèctrica un desemborsament d'aproximadament 50 bilions de iens (412 milions d'euros), segons va dir Kaieda.

D'altra banda, la major cooperativa agrícola de Japó va exigir ahir a TEPCO que compensi també als grangers afectats per la prohibició del govern de comercialitzar alguns tipus de verdures procedents del nord-est del país.

El Govern ha demanat a TEPCO que formi un grup de treball per estudiar un programa d'indemnitzacions, els fons de les quals podrien deduir-se dels beneficis de l'elèctrica durant més d'una dècada, segons la premsa nipona.

Font:
Portal del Medi ambient (15 abril 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9574/tepco_pagara_8_240
_euros_a_cada_familia_evacuada_por_la_crisis_de_fukushima/

22 d'abril - Dia de la Terra

L'objectiu d'aquest dia, celebrat per primera vegada en 1970 a Estats Units, Canadà i alguns països d'Europa Occidental, és el desenvolupament d'una consciència mediambiental a tot el món.

Durant aquesta festa, alguns ciutadans planten arbres per combatre la contaminació urbana, uns altres viatgen en bicicletes per demostrar que existeixen mitjans de transport que no contaminen, etc.

Cada vegada és major la preocupació per l'extinció d'espècies vegetals i animals, la contaminació de l'aire, de l'aigua o del sòl, el canvi climàtic... Ens hem adonat que els canvis que l'home provoca a la naturalesa en la majoria d'ocasions tenen conseqüències adverses per als humans.

Després de la celebració del primer Dia de la Terra, fa 33 anys, el nombre de socis de les organitzacions protectores de l'ambient va augmentar de forma considerable. A més, aquests nous membres van aportar noves iniciatives. Des del punt de vista legal s'han aconseguit triomfs com lleis que prohibeixen l'emissió de contaminants a l'ambient o la caça i pesca d'espècies en perill d'extinció. De totes maneres, existeixen greus problemes que sorgeixen abans que algú els detecti i progressos científics que ens han ajudat a comprendre els efectes que l'activitat humana té sobre la Terra.

Font:
Ambientum (22 abril 2011)
http://www.ambientum.com/calendario/tierra.htm

Activistes de Greenpeace impedeixen salpar la plataforma petrolífera destinada a perforar a  l'Àrtic

Activistes de Greenpeace van impedir divendres passat la sortida de la plataforma petrolífera Leiv Eiriksson des del port de Besiktas (Turquia) amb destinació a la badia de Baffin a Groenlàndia. L'objectiu de l'organització ecologista és protegir l'Àrtic dels perills de la perforació en aigües profundes a la recerca d'hidrocarburs.

Foto: El País

A les 5:40 del matí, un equip internacional de voluntaris (2) va utilitzar llanxes inflables per interceptar la plataforma a la seva sortida del port de Besiktas prop d'Istanbul.

Onze activistes han escalat la plataforma per impedir el seu curs i estan preparats amb suficients subministraments per ocupar-la durant diversos dies. Un grup d'escaladors han pujat al cim de la plataforma i han desplegat una pancarta amb el lema: “Stop Arctic destruction” ("Detingueu la destrucció de l'Àrtic").

"La Leiv Eriksson, operada per l'empresa Cairn Energy, és l'equip més
perillós del món ja que és l'únic destinat a iniciar noves perforacions en alta mar a l'Àrtic. Suposa un clar i immediat perill per al medi ambient fràgil de l'Àrtic", ha declarat Ben Ayliffe, responsable de la campanya d'energia i clima de Greenpeace Internacional, des del lloc de l'acció.

Les condicions meteorològiques extremes de l'Àrtic fan que Cairn Energy disposi d'un període de temps molt curt per dur a terme la perforació dels quatre pous exploratoris situats al voltant de 1.500 metres de profunditat. Aquestes profunditats són similars a les del pou Macondo de BP al golf de Mèxic. Les temperatures extremadament baixes, el mal temps i un lloc de difícil accés plantegen reptes sense precedents en el cas en què es donés un accident a la plataforma a l'Àrtic i implica fins i tot que podria arribar a ser impossible contenir i netejar un possible abocament.

La badia de Baffin és un dels espais naturals més fràgils del món. És l'hàbitat d'una fauna silvestre especialment vulnerable entre la qual destaquen la gran majoria de la població mundial de narvals, així com balenes blaves, colònies d'aus marines, i óssos polars.

"La Leiv Eriksson està encapçalant una nova febre del petroli a l'Àrtic. Encara podem canviar les coses i protegir aquesta regió, però solament si aconseguim obligar a les empreses contaminants i als polítics que les recolzen a prendre mesures ambicioses per reduir la nostra dependència del petroli", ha afegit Ayliffe.

"Tenim alternativa. Podem superar l'era del petroli. En lloc d'invertir milers de milions en petroli brut i en destrucció ambiental, tant en l'Àrtic com a Espanya, els podem invertir a millorar l'eficiència dels vehicles i en una major introducció de les energies renovables" ha declarat Sara Pizzinato, responsable de la campanya de canvi climàtic i energia de Greenpeace a Espanya.

Notes:

(1) Segons el Servei Geològic d'EUA l'Àrtic amagaria fins a 90 milions de barrils de petroli, la qual cosa representa al voltant del 13% de les reserves per descobrir del món. S'estima que 70% d'aquest es troba en 5 províncies de l'Àrtic: Alaska, Canning-Mackenzie Margin, Groenlàndia Oriental, Conca Oriental de Barentz i Groenlàndia Occidental. El 84% de les reserves potencials de petroli de l'Àrtic se situa en alta mar.

(2) Entre els activistes hi ha gent provinent de: Dinamarca, Canadà, Polònia, Alemanya, Eslovàquia, Àustria, Suècia, Turquia i Regne Unit.

Font:
Portal del Medio Ambiente (25 abril 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9587/activistas_de
_greenpeace_impiden_zarpar_a_la_plataforma_petrolifera_destinada_
a_perforar_en_el_artico/

Projecte de presa omple d'incertesa el Mekong

Els països del baix Mekong no aconsegueixen consens sobre la iniciativa de Laos de construir la primera presa hidroelèctrica en aquest tram del riu, vital per tota Àsia sudoriental.

Representants de Cambodja, Laos, Tailàndia i Vietnam reunits aquesta setmana a Vientiane van acordar consultar amb els seus respectius governs sobre com procedir.

De totes maneres, la decisió final la tindrà Laos, que podria guanyar-se l'oposició d’ambientalistes de tota la regió.

La reunió a Vientiane  dimarts va marcar la fi d'un procés de consultes de sis mesos entre Laos i els seus veïns. En el marc de la multilateral Comissió del Riu Mekong, que els quatre països van formar en 1995 com a mitjà per promoure el desenvolupament sostenible del recurs hídric compartit, cap de les parts pot portar endavant un projecte de construcció sobre el riu sense una consulta prèvia a les altres.

Foto: Cooperacióndesarrollo

El tema va exposar divisions entre Laos i Vietnam, tradicionalment estrets aliats. Funcionaris vietnamites havien alertat que la presa, planificada a la província laosiana Xayaburi, situada al nord, podria tenir un important impacte riu avall.

En les seves respostes oficials, tant Cambodja com Tailàndia van demanar que s'estengués l'actual procés de consultes. El govern cambodjà va indicar que hi havia necessitat d'estudiar com les preses podien afectar l'ambient més enllà de les fronteres de Laos i adoptar mesures de mitigació.Encara que rebrà energia generada per la presa, Tailàndia va assenyalar que el procés de consulta de sis mesos era insuficient i temia que es veiessin afectades les persones que depenien del riu.

Diversos grups d'experts reunits per la Comissió per examinar la proposta de Xayaburi van confirmar problemes amb diversos elements del pla. Un resum de la Comissió va assenyalar que l'actual disseny del projecte no complia amb les millors pràctiques internacionals, i ni tan sols amb les pròpies directrius regionals sobre qualitat d'aigua i salut dels ecosistemes.

L'embassament de la presa podria perdre 60 per cent de la seva capacitat a causa de la sedimentació dins de 30 anys, segons l'informe.

Font:
Portal del Medio ambiente (25 abril 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9586/
proyecto_de_represa_llena_de_incertidumbre_al_mekong/

Unió Europea:

L'extracció de gas d'esquist podria ser prohibida a França

El govern francès va recolzar un projecte de llei per prohibir l'explotació d'aquest gas al país en la mesura en què els seus crítics afirmen que aquest procés d'extracció representaria un risc per a la qualitat de l'aigua. No obstant això, per a altres països, com Polònia, el gas d'esquist s'ha convertit en una prioritat nacional per guanyar la seva independència de les importacions russes.

"No gazaran”. El lema corejat per uns 20.000 manifestants, el 26 de Febrer de Villeneuve-de-Berg (Ardecha) sembla haver estat escoltat pel govern.

Un projecte de llei que prohibeix la perforació de sòls pissarra, per extreure el gas del mateix nom per convertir-ho en gas natural, ha estat presentat a l'Assemblea Nacional. Segons els seus detractors, el procés pot conduir a la contaminació de les aigües subterrànies. Els 390 km2 al voltant de Villeneuve-de-Berg ha de ser operat a la fi de 2011.

El diputat i president del grup UMP en l'Assemblea, Christian Jacob, va defensar el seu text, el divendres 8 d'abril, davant una comissió de Desenvolupament Sostenible molt convençuda.

Els diputats de l'oposició socialista, en efecte, han proposat un segon projecte de llei, orientat en la mateixa direcció. El text també proposa la suspensió de l'autorització concedida a la mineria Total, GDF Suez et Schuepbach Energy, el març de 2010, per l'ex ministre de Medi ambient, Jean-Louis Borloo.

Foto: El Ciudadano

Alleujament entre els científics

En anunciar-se la suspensió de les extraccions, els investigadors de l'àmbit de la hidro-ciència de la Universitat de Montpeller diuen sentir-se alleujats. La regió de Montpeller "i totes les reserves d'aigua properes a la zona d'extracció haurien estat seriosament amenaçades", diu l'investigador, Françoise Elbaz.

Si s'aprova la llei, el debat francès sobre el gas d'esquist podria quedar tancat. Però el debat continua a escala europea.

La Comissió Europea va dir que presentaria un document sobre el tema ràpid. Mentre, s'espera que els experts avaluïn la perillositat d'aquests processos.
Per alguns països europeus, com Polònia, l'extracció de gas d'esquist és vista com una alternativa al gas rus, la qual cosa permetria al país obtenir la independència energètica.

Font:
Euractiv (12 abril 2011)
http://www.euractiv.com/fr/energie/lextraction-du-gaz-de-schiste-pourrait-tre-interdite-en-france-news-504013

La Comissió insta Espanya a acatar la sentència del Tribunal sobre llicències industrials

La Comissió insta l’Estat espanyol a complir la sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre les llicències de les instal·lacions industrials. Tot i que el Tribunal va condemnar Espanya el novembre de 2010, segueixen funcionant més de cent indústries sense llicències actualitzades que garanteixin el compliment de les normes de la UE per prevenir la contaminació industrial. Per recomanació de Janez Potočnik, comissari de Medi Ambient, la Comissió ha enviat a Espanya un requeriment exigint-li que compleixi plenament la sentència. Si no hi ha una resposta satisfactòria, es podria interposar un segon recurs contra l’Estat espanyol davant el Tribunal i aplicar-se sancions financeres.

Segons la legislació europea, les activitats agrícoles i industrials potencialment molt contaminants estan subjectes a una llicència. La Directiva de prevenció i control integrats de la contaminació (PCIC) va establir que, abans del 30 d’octubre del 2007, els Estats membres havien d’expedir noves llicències a totes les instal·lacions industrials que estiguessin en funcionament des d’abans del 30 d’octubre del 1999 o revisar les existents. Las llicències només s’expedeixen si es compleix una sèrie de criteris ecològics.

El 18 de novembre de 2010, el Tribunal de Justícia de la UE va determinar que Espanya havia incomplert les seves obligacions en virtut de la Directiva perquè hi havia instal·lacions industrials funcionant sense les llicències actualitzades. Segons les últimes dades, encara hi ha més de cent instal·lacions en aquesta situació. La Comissió està preocupada per la lentitud del procés i insta l'Estat a complir plenament la sentència. Espanya té ara dos mesos per respondre.

Les instal·lacions han de tenir les llicències correctes que garanteixin el compliment d’uns requisits rigorosos i, amb això, una millor protecció de la salut humana i del medi ambient. Les grans instal·lacions industrials produeixen una part considerable de les emissions totals dels principals contaminants de l’atmosfera i tenen una gran incidència sobre el medi ambient. La contaminació atmosfèrica té nombroses conseqüències, des de problemes respiratoris fins a morts prematures, a més de fer malbé els ecosistemes.

Font:
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (6 abril 2011)
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110406_ca.htm

La Comissió proposa revisar la fiscalitat dels productes energètics per promoure l’eficiència i reduir les emissions

La Comissió Europea ha presentat avui una proposta de revisió de les normes obsoletes de fiscalitat dels productes energètics a la Unió Europea. L’objectiu de les noves normes és reestructurar la manera de gravar aquests productes per tal d’eliminar els desequilibris actuals i tenir-ne en compte les emissions de CO2 i el contingut energètic. Els impostos sobre l’energia es dividiran en dues parts que, juntes, determinaran el tipus global d’imposició del producte. La Comissió vol fomentar l’eficiència energètica i el consum de productes més respectuosos amb el medi ambient i evitar les distorsions de la competència en el mercat únic. La proposta ajudarà els Estats membres a remodelar els seus règims fiscals generals de manera que contribueixin al creixement i l’ocupació passant de la fiscalitat del treball a la del consum. La Directiva revisada podrà entrar en vigor l’any 2013.

Algirdas Šemeta, comissari de Fiscalitat, Unió Duanera, Auditoria i Lluita contra el Frau, ha declarat que “els sistemes actualitzats d’imposició de l’energia arriben just a temps. Els Estats membres estan definint actualment les estratègies per sortir de la crisi i assolir els objectius de l'estratègia Europa 2020 i demanen mesures per reduir la dependència dels combustibles fòssils. Per complir els objectius en matèria d’energia i clima, cal una fiscalitat justa i transparent de l’energia. La nostra meta comuna és una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i més competitiva. La proposta envia un missatge clar sobre els preus del CO2 per a les empreses i els consumidors i és una oportunitat per passar la càrrega tributària del treball al consum, amb l'objectiu d’afavorir una fiscalitat que fomenti el creixement”.

La fiscalitat de l’energia està harmonitzada a la UE fins a un cert punt. La Directiva sobre fiscalitat de l’energia estableix actualment uns tipus mínims d’imposició de l’electricitat i dels productes energètics utilitzats per l’automoció i la calefacció. Però ja està antiquada i és poc coherent. La fiscalitat basada en els volums de productes energètics consumits no pot adequar-se als objectius d’energia i canvi climàtic de la UE. Tampoc no dóna incentius econòmics per impulsar el creixement i la creació d’ocupació. La fiscalitat dels productes energètics ha de tenir més en compte el contingut energètic i l’impacte en el medi ambient.

Elements principals de la reforma

La Directiva revisada de fiscalitat de l’energia permetrà als Estats membres fer el millor ús possible de la fiscalitat i, així, fomentar el creixement sostenible. Per a això, proposa dividir el tipus mínim en dues parts:

Una part basada en les emissions de CO2 del producte, que es fixaria en 20 euros per tona de CO2.

Una altra part basada en el contingut energètic, és a dir, en l’energia real que genera el producte, mesurada en gigajoules (GJ). El tipus mínim es fixaria en 9,6 euros/GJ per als carburants i 0,15 euros/GJ per als combustibles destinats a calefacció. Això s’aplicaria a tots els combustibles utilitzats per a transport i calefacció.

Es tindran en compte els aspectes socials deixant la porta oberta als Estats membres perquè puguin eximir l'energia consumida per calefacció de les llars, independentment del producte energètic utilitzat.

Es preveuen uns llargs períodes transitoris, fins al 2023, per a l’adequació completa de la fiscalitat del contingut energètic. Així la indústria tindrà temps per adaptar-se a la nova estructura fiscal.

Font:
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (13 abril 2011)
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110413_ca.htm

Pesca: la campanya de la UE de tolerància zero contra la pesca il·legal, més estricta

El nou règim de control de la pesca de la UE ja s’aplica completament. D'aquesta manera, a partir d’ara, serà molt més difícil pescar il·legalment. En haver adoptat unes normes concretes per efectuar controls a tota la cadena comercial “de la mar a la taula”, la UE ja disposa de mitjans per trencar amb el passat i establir una autèntica cultura del respecte, per tal d’acabar amb la sobrepesca i assolir un sector pesquer realment sostenible. El nou règim garanteix la traçabilitat a tota la cadena, des de la captura del peix fins que el consumidor el compra. Les autoritats dels Estats membres poden detectar irregularitats a qualsevol baula de la cadena comercial i seguir-ne les traces fins al culpable. Les inspeccions es duran a terme de la mateixa manera a tot Europa. Les dades es recolliran i comprovaran electrònicament. Quan el producte arribi a la peixateria, el consumidor podrà estar segur que s’ha pescat legalment. S’imposarà sancions severes als infractors, independentment del lloc on siguin i de la seva nacionalitat. En cas de reincidència, podran arribar a perdre la llicència gràcies a un nou sistema de punts.

Foto: Comisión Europea

Maria Damanaki, comissària d’Afers Marítims i Pesca, ha declarat que “si no som capaços de fer complir la nostra normativa, posen en entredit la credibilitat de tota la Política Pesquera Comuna, malgrat les seves virtuts. Ara ja tenim un règim global de control i execució i espero que es tradueixi en un millor compliment de la normativa pesquera. Ja no podem permetre que ni tan sols una petita minoria de pescadors ignori les normes impunement.

La pesca il·legal, a més de ser injusta, mina l’esforç de conservació, altera els mercats falsejant la competència, penalitza els pescadors que compleixen les normes i, el que és més greu, destrueix les poblacions de peixos”.

Per poder aplicar plenament el Reglament de control de 2010 calia adoptar normes de desplegament.

Les noves normes:

–  Permeten el control “de la mar a la taula”, és a dir, de tota la cadena de subministrament. El sistema de traçabilitat permet als inspectors detectar infraccions a qualsevol baula de la cadena.

–  Estableixen mecanismes concrets per garantir la igualtat de condicions entre pescadors, altres operadors i Estats membres. S’han harmonitzat les sancions i s’ha introduït un nou sistema de punts gràcies al qual les infraccions greus tindran conseqüències similars a tots els Estats membres.

–  Contribueixen a simplificar les coses, perquè totes les normes aplicables de control de la pesca a la UE, fins ara disperses en molts instruments diferents, s’agrupen en un sol text.

–  Generalitzen l’ús de les noves tecnologies que, d’una banda, redueixen els costos administratius per als operadors i les autoritats i, d’altra banda, faciliten considerablement el control de les dades i augmenten així l’eficàcia.

El nou Reglament també detalla els mecanismes que pot fer servir la Comissió per garantir que els Estats membres compleixen la normativa: més capacitat de verificació, inspeccions i auditories independents, investigació administrativa, suspensió o retirada de fons de la UE i reducció de quotes i d’esforç pesquer en cas que el sistema de control d’un Estat membre resulti ineficaç.

Per facilitar l’aplicació de les normes, la Comissió concedeix ajuda financera als Estats membres cofinançant alguns tipus de projectes, especialment els de noves tecnologies.

Font:
Representació de la Comissió Europea a Barcelona (12 abril 2011)
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110412_ca.ht

Llum verda per a la 'taxa Robin Hood' europea

La relació entre les finances i la Responsabilitat Social s'estreny cada vegada més en un escenari que comença a admetre com a veritat ineludible que el sector privat ha d'actuar amb transparència davant els seus grups d'interès. Es pretén donar la volta a la tradicional primacia de les xifres com a indicadors de bon govern empresarial, donant pas a conceptes molt més subtils i intangibles entre els quals els aspectes ASG (ambientals, socials i de bon govern) se n’emporten la palma. Així, s’està començant a assumir que les xifres ofertes pels ROI (return on investment) no són l'única garantia a l'hora de mesurar la viabilitat d'un projecte empresarial i han de cedir-li el pas a una altra “tornada” molt diferent, el de la inversió social.

Logo: Innovasocial

El Parlament Europeu va aprovar la setmana passada, amb el suport de tots els grups parlamentaris, l'informe sobre l'aplicació d'una taxa a les transaccions financeres, coneguda com a 'taxa Robin Hood', amb la qual recaptar fons destinats a finançar serveis públics, incloent el desenvolupament i el canvi climàtic. La Taxa Robin Hood consisteix en un gravamen del 0,05 per cent sobre les transaccions financeres que es realitzin als països signataris. Aquests diners es destinaran a reduir les desigualtats socials a nivell nacional i internacional, a combatre la pobresa i a lluitar contra els efectes del canvi climàtic. Amb l'aplicació d'aquesta taxa, es recaptarien més de 300.000 milions d'euros a tot el món cada any. A Espanya, la Fundación Ideas taxa aquesta xifra en 6.300 milions d'euros. El 0,05 per cent només s'aplicaria sobre les operacions financeres no minoristes, com a intercanvi d'accions, bons, operacions en divises o de matèries primeres, tant en mercats organitzats com en operacions extrabursàtils.

Impuls i precedents

L'aprovació del nou document per part del Parlament Europeu ha suposat una “gran notícia” per a les organitzacions no governamentals, entre les quals es troben Ajuda en Acció, PLAN, Intermón Oxfam i Save the Children, entre d’altres ;però també altres actors s'han sumat a la reclamació d'aquest petit impost. Líders mundials com Sarkozy i Angela Merkel han mostrat la seva voluntat de defensar-la en els fòrums internacionals. Destacades veus com Nancy Pelosi (portaveu del Senat d'EUA), l'ex president de Brasil Lula i més de 350 economistes de prestigi internacional com Stiglitz, Krugman o Sachs, així com George Soros han signat posicions públiques a favor. Els capdavanters del gravamen justifiquen el seu suport basant-se que els fons recaptats servirien per lluitar pels objectius del Mil·lenni, entre els quals es troben l'eradicació de la pobresa i la gana, fomentar l'educació i la igualtat, i el finançament d'estudis contra el canvi climàtic.

Camí aplanat

Amb relació a aquesta matèria, i tot i que està encara lluny de portar-se a la pràctica, comencen a cobrar importància les- en el seu moment ignorades- conclusions del controvertit informe Stern que destaquen la necessitat que es necessita una inversió equivalent al 1% del PIB mundial per mitigar els efectes del canvi climàtic i que de no fer-se aquesta inversió el món s'exposaria a una recessió que podria aconseguir el 20% del PIB global. L'informe també suggereix la imposició d'ecotaxes per minimitzar els desequilibris socioeconòmics i afirma que “les nostres accions en les dècades immediatament esdevenidores poden implicar el risc d'una disrupció de l'activitat econòmica i social durant la resta d'aquest segle i el següent, d'una escala semblant a la de les grans guerres i la Gran Depressió.”; temors que certament, semblen del tot fundats en l'actualitat. Així, la taxa “Robin Hood” seria un pas més en aquest camí que comença a caminar-se amb diversos anys de retard.

Sigui com sigui, la proposta de la taxa “Robin Hood” ressorgeix en un moment en el qual el vincle entre les xifres i la RSC és més estret que mai. En l'escenari europeu, la Inversió Socialment Responsable representa una de les àrees de major creixement en els últims anys. Segons dades del Fòrum Europeu d'Inversió Sostenible (Eurosif), només a Europa la ISR ha crescut considerablement durant els últims cicles expansius, i en aquest mercat representa ja gairebé un 20% dels actius gestionats. La Inversió Socialment Responsable està en voga des de fa mesos, reflectida en iniciatives com la del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT) que va emetre recentment un dictamen en el qual aposta per una major regularització de la ISR, tractant d'incorporar una major transparència i un continu procés d'avaluació.

Font:
ICN (16 març 2011)
http://www.icnr.es/articulo.php?n=110313230128

Espanya:

La focha moruna, l'au més amenaçada d'Espanya, torna a Taules de Daimiel

La recuperació ambiental del Parc Nacional de les Taules de Daimiel ha fet possible el retorn de la focha moruna (fulica cristata), una de les aus més amenaçades de la península, catalogada en perill crític d'extinció i de la qual amb prou feines hi ha 96 parelles reproductores a Espanya.

Foto: Ambientum

Les Taules de Daimiel són protagonistes aquests dies d'un incessant anar i venir de visitants que acudeixen atrets pel bon estat que presenta l'aiguamoll manxec, però molts altres acudeixen amb la intenció d'observar les milers d'aus de diferents espècies que troben acomodament en aquest lloc.


Una de les espècies que conciten l'interès de naturalistes i ornitòlegs és la focha moruna, una au que s'ha convertit en una raresa donat l'escàs nombre d'exemplars que existeixen i la seva restringida presència en aiguamolls de la Península Ibèrica.

La recuperació de les Taules de Daimiel com a ecosistema humit ha permès que dues parelles d'aquesta espècie s'hagin assentat en aquest lloc i, segons els tècnics del Parc, és probable que alguna d'aquestes parelles pugui arribar a criar després de moltes dècades absent en aquest espai.

L'últim cens de focha moruna publicat per la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEU/BirdLife) en 2007 estimava la població reproductora a Espanya en 96 parelles, de les quals el 80 per cent cria a Andalusia, el 10 per cent en aiguamolls valencians i el 5 per cent a les Illes Balears i Catalunya.

Segons aquest mateix cens, la població espanyola de focha moruna va estar pràcticament extingida a la dècada dels anys 90, quedant relegada la població a unes poques parelles en diverses llacunes gaditanes.

Des de llavors, l'espècie ha sofert fluctuacions extremes en el nombre d'efectius reproductors, que ha vist com es recuperava en l'última dècada a causa de diverses iniciatives, com l'engegada de programes de cria en captivitat que s'estan desenvolupant a Andalusia i la Comunitat Valenciana.

Altres de les causes que ha fet possible una tímida recuperació de l'augment de la població ha estat el desenvolupament de programes de reintroducció i la recuperació hídrica, que han registrat alguns aiguamolls com a conseqüència de l'últim període de pluges, assenyala el Llibre Vermell de les Aus d'Espanya de la Direcció general per a la Biodiversitat del Ministeri de Medi ambient.

L'exemple més significatiu d'aquests casos és el del Parc Nacional de les Taules de Daimiel que fa tan sols uns anys es trobava sec i després de mantenir-se inundat per segon any consecutiu ha començat a albergar espècies de les quals feia lustres que no se’n tenia constància.

Malgrat la millora que ha sofert la població de focha moruna, aquesta espècie segueix estant en greu perill d'extinció com a conseqüència, fonamentalment, de la pèrdua i degradació dels seus hàbitats i a la caça per confusió amb l'espècie cinegètica focha comuna (fulica atra).

Font:
Portal del Medio Ambiente (25 abril 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9584/la_focha_moruna
_el_ave_mas_amenazada_de_espana_regresa_a_tablas_de_daimiel/

Espanya es converteix en el primer productor eòlic d'Europa

La generació d'electricitat amb energia eòlica en 2010 va aconseguir a Espanya els 42.976 gigavatios (GWh), la qual cosa suposa que, per primera vegada a la seva història, va superar a Alemanya -36.500 GWh- com el primer productor europeu d'energia eòlica, segons les dades del Baròmetre Eurobserv’ER, l'observatori d'energies renovables de la Comissió Europea. La cobertura de la demanda amb eòlica a Espanya va ser del 16,4% el passat any, davant el 6,2% d'Alemanya.

No obstant això, Alemanya manté el primer lloc d'Europa en potència instal·lada, amb un total de 27.214,7 MW eòlics a 31 de desembre de 2010. Espanya ocupa el segon lloc, amb 20.676 megavats (MW). Això demostra el bon funcionament del sistema espanyol, en haver aconseguit produir més electricitat procedent de l'eòlica amb menys aerogeneradors. En tots dos països, el ritme de creixement del sector eòlic es va ralentir el passat any: Alemanya va instal·lar 1.551 MW i Espanya, 1.516 MW.

Foto: Comunicas

Espanya va viure en 2010 un any amb elevats índexs de vent, al contrari que Alemanya.

A més, Espanya té uns costos de generació menors perquè els seus parcs funcionen més hores, compta amb aerogeneradors més moderns que Alemanya (el nostre mercat eòlic va començar a desenvolupar-se més tard) i té un millor sistema d'integració en xarxa gràcies al treball conjunt dut a terme entre Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) i el sector eòlic.

Tot això redunda en l'eficàcia del model espanyol.

Igual que Espanya, Alemanya compta amb un sistema d'incentius a l'energia eòlica basat en primes mediambientals, considerat per la Comissió Europea com el més eficient d'Europa en termes econòmics.Els nous parcs alemanys van percebre l'any passat 92 euros per MWh, enfront dels 77 euros de mitjana que van rebre els espanyols. Espanya és, juntament amb Portugal, el país de la Unió Europea amb unes primes eòliques més baixes.

Donada la provada eficàcia del sistema, el sector eòlic espanyol considera que la nova regulació que dicti el Govern ha de basar-se en el sistema actual. Perquè l'energia eòlica continuï el seu desenvolupament i Espanya pugui complir els objectius europeus de cara a 2020, és necessari que el Govern estableixi ja el nou marc regulatori que substitueixi el Reial decret 661/2007, que venç a la fi de 2012.

La instal·lació de parcs eòlics exigeix llargs períodes de maduració (de sis a vuit anys), per la qual cosa les empreses necessiten conèixer ja les condicions en què es podrà desenvolupar el sector a partir de 2013.

Font:
Ecoestrategia (18 abril 2011)
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-14

Inaugurada la planta fotovoltaica sobre coberta més gran de Canàries

La setmana passada va tenir lloc al polígon industrial d’ Arinaga, a l’ illa de Gran Canària, la inauguració de la planta fotovoltaica sobre coberta de major grandària de les existents a l'arxipèlag canari. Aquesta planta ha estat instal·lada sobre la coberta de les instal·lacions que l'empresa Emicela disposa en aquesta zona industrial.

Foto: Energetica 21

Aquesta planta fotovoltaica ha suposat 6 milions d'euros aproximadament d'inversió i es converteix en la major instal·lació sobre coberta de totes les Canàries. El projecte amb 1,75 megavats de potència (Mwp) és el més gran connectat a xarxa a l’ illa. Compta amb més de 7.600 mòduls i més de 15 quilòmetres d'estructures solars. El projecte produirà anualment 2,6 gigavatis/hora (GWh), equivalent al consum de 796 llars i permetrà l'estalvi de 1.000 tones d'emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.
 

Aquesta inversió s'emmarca dins dels projectes que Bankia, a través de la Caixa de Canàries, ha engegat aprofitant les dotacions a la Reserva per a les Inversions a Canàries (coneguda com la RIC).

Aquest instrument fiscal ha permès a la Caixa de Canàries -i per extensió, ara, a Bankia- diversificar les seves inversions empresarials, generar ocupació i riquesa local i contribuir a la diversificació del sistema energètic de les Illes apostant per les energies renovables en una terra on abunden els recursos naturals del sol i del vent.

L'aposta del Grup Bankia per aquesta línia estratègica d'inversió és clara. Fins avui, i des de 2008 ha promogut i construït diverses instal·lacions fotovoltaiques a les illes amb una potència propera als 6 megavats, una inversió propera als 33,5 milions d'euros i una rendibilitat mitjana per projecte d'un 7%.

La inversió realitzada per Bankia en aquesta planta fotovoltaica, a través de la Caixa de Canàries, en col·laboració amb l'empresa illenca Emicela i el proveïdor tecnològic Conergy, és producte de la clara convicció i fermesa del nou Grup per apostar per les empreses canàries i recolzar projectes realistes i viables que es desenvolupin en i des d'aquest arxipèlag, aportant l'ajuda financera i tècnica precisa per abordar-los amb èxit.

Font:
Ecoestrategia (13 abril 2011)
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13

Informes científics conclouen que l'embassament de Biscarrués a Osca és inviable

El Comitè Científic de la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEU/BirdLife), format per científics de dotze universitats i centres d'investigació diferents, ha elaborat un informe de Valoració de l'Avaluació de l'Impacte Ambiental del Projecte de l'Embassament de Biscarrués al riu Gállego a Osca.

D'ell es desprèn que, tenint en compte tant la ubicació de l'embassament aigües a dalt d'un Lloc d'Interès Comunitari (LIC) com les espècies i hàbitats pels quals es designa, l'impacte del projecte sobre l'espai és crític i irreversible. Per tant, la seva construcció, d'acord amb la Directiva d'Hàbitats no hauria de ser aprovada.

Un altre exhaustiu informe elaborat per set experts professors universitaris redactat per la Fundació Nova Cultura de l'Aigua (FNCA), a petició de SEU/BirdLife, també considera que l'avantprojecte i l'Estudi d'Impacte Ambiental de Biscarrués no compleixen la llei perquè no tenen en compte totes les alternatives a l'embassament.
 
El document subratlla que “l'omissió o minimització injustificada d'importants efectes ambientals en l'Estudi d'Impacte Ambiental, així com incompliments del dret comunitari i nacional tant s la fase d'avaluació d'impacte ambiental, com en el compliment del deure prevenció de la deterioració de totes les masses d'aigua, així com en els deures de protecció i conservació de les zones protegides de la Xarxa Natura 2000”.

D'altra banda, de l'anàlisi detallada dels compromisos adquirits per la Diputació General d'Aragó amb la Comissió Europea, amb l'objectiu de tancar el procediment d'infracció 93/4787 per la no designació de zones de protecció especial per a les aus a la comarca dels Monegros (entre Saragossa i Osca) conclou que, després de 10 anys, s'han incomplit la majoria dels compromisos. Això podria ocasionar serioses dificultats a Espanya, si es produís l'obertura de la queixa.

Font:
Ecoestrategia (18 abril 2011)
http://www.ecoestrategia.com/articulos/noticias/noticias.html#-13

Facua alerta de l'abocament il·legal de llots de depuradores al camp i insta  Castella i Lleó a no ser "l'abocador d'Espanya"

Facua-Consumidors en Acció ha advertit de l'abocament il·legal de llots a les terres de labor de Castella i Lleó procedents de depuradores industrials i municipals de diferents províncies, a més d’ aquelles que arriben de la Comunitat de Madrid i Cantàbria, i ha sol·licitat a la Junta de Castella i Lleó que no consenteixi que la Comunitat "segueixi sent l'abocador de residus d'Espanya".

En un comunicat recollit per Europa Press, el col·lectiu assegura que està demostrat que a Castella i Lleó no es compleix la normativa, ja que no es controla la correcta gestió de tots els llots des del seu origen fins a la seva destinació final i que tampoc es tracten de forma eficaç per reduir el seu poder de fermentació i els inconvenients sanitaris de la seva utilització.

Facua ja va denunciar en 2009 que els llots de la depuradora de Burgos que es dipositen a la Costa de Burgos s'ajunten a més amb altres procedents de les depuradores de les aigües residuals urbanes de Madrid, propietat del Canal d'Isabel II. Aquestes instal·lacions són de les de Las Rozas, Colmenar Viejo, Pinto, entre altres àrees. La gestió la té concedida l'empresa SUFI S.A, del grup Sacryr i Vallehermoso.

Segons ha indicat, en aquesta planta de Burgos es barregen diferents tipus de llots --"prohibit per la legislació"-- i una vegada secs a l'aire lliure els ven una altra empresa. Aquests residus es tiren "indiscriminadament" en els camps propers dels municipis de Villalonquéjar, Tardajos o Rabé de las Calzadas com a esmenes agrícoles en cultius com a patates i cereals, "arribant els seus contaminants a la taula través dels aliments", com afegeix.

"També s'estan donant aquestes irregularitats en la gestió de residus, en altres plantes situades en diferents províncies i amb l'únic interès d'abaratir la gestió dels residus a les empreses que han de pagar per això", assenyala.

Font:
Portal del Medio Ambiente (25 abril 2011)

http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9589/facua_alerta_del_vertido_ilegal_de_lodos_de_depuradoras_al_campo_e_insta_a_castilla_y_leon_a_no_ser_el_vertedero_de_espana_/

Catalunya:

La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, Endesa i l'ajuntament de Montornès del Vallès soterren 1,3 quilòmetres de línies d'alta tensió en el seu nucli urbà

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Endesa i l’Ajuntament de Montornès han abordat la darrera fase de les obres de soterrament de la línia elèctrica de 110 kV Mogent-Granollers al seu pas per Montornès del Vallès. Aquesta fase suposa el desmuntatge i retirada de quatre suports i la substitució de dos més en la trama urbana del municipi, després que ja hagi entrat en servei la nova infraestructura soterrada.

En total, l’actuació haurà permès retirar del nucli urbà de Montornès del Vallès un tram d’1,3 quilòmetres de línia aèria i 4 suports. El desmuntatge i soterrament han suposat una inversió de 0,91 milions d’euros, dels quals 0,86 els ha aportat la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial mitjançant l’ICAEN, mentre que l’ajuntament de Montornès ha aportat la resta i ha assumit l’obra civil dels treballs. La companyia elèctrica s’ha responsabilitzat de l’elaboració del projecte i la direcció de l’obra.

Aquesta actuació s’emmarca en el Programa de soterrament o desplaçament de línies elèctriques d’alta tensió en zones urbanes densament poblades, posat en marxa per l’Institut Català d’Energia (ICAEN). El Programa té com a objectiu l’eliminació de l’impacte d’aquest tipus d’infraestructures elèctriques en zones densament poblades. A dia d’avui, el programa té 8 convenis més signats als municipis de Sant Cugat del Vallès, Begues, Rubí, Castellbisbal, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Reus i Sant Joan de Vilatorrada-Manresa, que es troben en diferents estadis d’execució. L’ICAEN té previst invertir 19,4 milions d’euros en aquest programa.

Font:
Generalitat de Catalunya (12 abril de 2004)
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=106907&idioma=0

Una fuita a Ascó aboca aigua radioactiva sobre 14 operaris

Una fuita de 25.000 litres d'aigua radioactiva en la nuclear d'Ascó I (Tarragona) va abocar líquid contaminat sobre 14 operaris de la planta que treballaven a l'edifici de contenció on s'allotja el reactor, que es troba aturat per recàrrega de combustible. L'incident, ocorregut a mitjans d’aquesta setmana per causes no esclarides, no va contaminar a cap dels empleats afectats, segons la central propietat d'Endesa. El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), màxima autoritat atòmica d'Espanya, va anunciar ahir que l'abocament no va tenir repercussions sobre el medi ambient i que enviarà una inspecció extraordinària per investigar l'ocorregut.

La fuita es va produir després de l'obertura d'una vàlvula de forma "no desitjada", va assenyalar la nuclear. Aquesta va alliberar líquid irradiat procedent del circuit que està en contacte amb el reactor per refrigerar-lo quan la planta es troba en funcionament. L'aigua contaminada va inundar l'edifici de contenció on treballaven els operaris aproximadament fins a l'altura dels turmells, impregnant el calçat i part de l'equip de protecció dels treballadors.

nuclear va procedir a evacuar  tot el personal per desguassar i descontaminar l'edifici i va analitzar els nivells de radiació dels empleats afectats. Aquests no van superar les dosis màximes de radioactivitat permeses, va subratllar la planta.

L'aigua que es va abocar va adquirir radioactivitat per haver estat en contacte amb el reactor, però no conté partícules irradiants, atès que es filtra permanentment mitjançant procediments químics, van assenyalar fonts de la central que van considerar "entre moderats i baixos" els nivells de radiació del líquid vessat a la zona

El presumpte desajustament de la vàlvula, que ara investigarà el CSN, es va produir durant el procediment de vigilància que sol realitzar-se en la fase final de les parades per recarregar.

"No va ser un accident, però es tracta d'un procediment no gaire adequat", van precisar fonts de la nuclear que van descartar que la vàlvula s'obrís de forma accidental.

Foto: Greenpeace

Durant la parada per recarregar d'Ascó I en 2007, -una altra "maniobra no prevista", segons la va definir després el CSN-, es va abocar aigua radioactiva al sistema de ventilació. Aquell succés va propiciar la fuita de partícules radioactives per les quals el Jutjat de Gandesa manté imputats a tres alts càrrecs de la nuclear, a més de l'inspector del CSN encarregat de supervisar la planta quan van ocórrer els fets.

Font:
Portal Medio Ambiente ( 3 maig 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9626/una_fuga_çen_asco_vierte
_agua_radiactiva_sobre_14_operarios/

La rehabilitació del santuari de la Vall de Núria guanya un premi de la UE per la reducció de consum energètic

El projecte de rehabilitació del conjunt monumental de la Vall de Núria, a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat, ha obtingut el reconeixement de la UE amb un dels premis a l'eficiència energètica que concedeix el Centre Comú de Recerca (CJR), que és l'institut científic de la Comissió Euorpea. En total, han estat guardonades 25 entitats de 14 països en les diferents categories del premi, que contemplen iniciatives i projectes en els àmbits de la il·luminació; la construcció i rehabilitació d'edificis; i la producció industrial. Els premis formen part de tres programes del Centre Comú d'Investigació per donar suport i estimular tant les entitats públiques com privades a reduir el seu consum energètic mitjançant l'ús de tecnologies innovadores i eficients. En el cas de Ferrocarrils de la Generalitat, el projecte ha permès reduir un 75,3% la despesa energètica. D'altres organitzacions guardonades en aquesta edició dels premis han estat la cadena de supermercats Delhaize (Bèlgica), que ha obtingut el reconeixement en la categoria d'il·luminació (GreenLight) per reduir el seu consum anual d'energia amb un nou enllumenat en més de 130 supermercats. El projecte ha suposat un estalvi total de més de 20.000 megawatts hora (MWh), un 60% del total. En el programa dedicat a la construcció (GreenBuilding) un altre dels projectes de renovació premiats ha estat el de la companyia Alfred Arnold Verladesysteme (Alemanya), que ha aconseguit un 78% d'estalvi a les seves oficines i tallers. En la categoria industrial (Motor Challenge) el grup SATA Fiat (Itàlia), ha aconseguit estalviar prop de 15 000 MWh als seus tallers de fabricació (pintura de cotxes). Els premis concedits en els tres programes junts representen una reducció de 837 000 MWh d'electricitat cada any, la qual cosa representa, aproximadament, el total del consum domèstic de Luxemburg.

Amb motiu de la concessió dels premis, Máire Geoghegan-Quinn, comissària europea d'Investigació, Innovació i Ciència, ha declarat: «felicito els guardonats. Gràcies a l'aplicació de tecnologies innovadores per impulsar l'eficiència energètica  aconsegueixen un benefici per a ells mateixos i per a tota la societat. L'eficiència energètica és essencial per afrontar el canvi climàtic, però també és un requisit per crear llocs de treball, per aconseguir un creixement sostenibles, per reduir la dependència de les importacions de petroli i gas, i per avançar cap a l'ús d'energia procedent de fonts renovables. Això fa que l'eficiència energètica sigui una de les nostres principals prioritats als programes d'investigació i innovació de la UE d'ara i del futur. Em sento orgullosa de la tasca del Centre Comú de Recerca en matèria d'eficiència energètica. Una tasca que no es imita a aquests premis, sinó que inclou també una àmplia gamma d'iniciatives que permeten orientar la indústria i els consumidors sobre les millors tecnologies existents en aquest àmbit, com també l'avaluació de les polítiques d'eficiència energètica, que representa una aportació d'un valor incalculable a la formulació de polítiques de la UE".

Més d'un miler d'entitats d'arreu d'Europa han participat en aquests tres programes amb caràcter voluntari. Els criteris de concessió dels premis es basen tant en la innovació com en l'eficiència energètica; és a dir, les tecnologies d'estalvi d'energia utilitzades i el sector al qual pertanyen: edificis públics, comerços, oficines, etc.

Font:
Representació de la Comisió Europea a Barcelona (12 abril 2011)
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/sala_de_premsa/110412b_ca.htm

Territori i Sostenibilitat crea un consell d'experts per millorar la qualitat de l'aire

El departament de Territori i Sostenibilitat crea un consell d’experts que assessora el Govern en la redacció d’un nou pla d’actuació per millorar la qualitat de l’aire a Catalunya i sobretot a l’àrea Metropolitana de Barcelona.

A finals del mes de març es va constituir el consell d’experts com un òrgan multidisciplinar format per persones de gran prestigi del món de la salut, la mobilitat i la qualitat de l’aire. El consell té la missió d’assessorar l’administració i valorar les mesures proposades pels diferents grups de treballs sorgits de la Comissió Rectora del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire.

Els grups de treball estan formats per tècnics de les diferents administracions que participen en el Consell Rector i representants d’associacions empresarials, associacions de transportistes, entitats que promouen l’ús del transport públic i representants dels municipis afectats. L’objectiu és definir un seguit de mesures concretes que permetin la redacció d’un nou pla tècnicament viable i econòmicament possible, que permeti millorar la qualitat de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest nou pla, s’aprovarà durant el segon semestre de 2011.

Coordinació entre administracions

Paral·lelament, s’està treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí per tal de definir quines actuacions hauria d’emprendre cada administració per assolir els objectius de reducció de la contaminació marcats per la Unió Europea l’any 2015.

Dins del propi govern ja s’han establert mecanismes de coordinació en polítiques d’energia, transports i medi ambient. En aquest sentit, també s’està tancant el protocol d’actuació entre el Servei Meteorològic de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Qualitat Ambiental per pronosticar les condicions de mala dispersió i actuar amb celeritat.  

Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire

Les anàlisis sobre la qualitat de l’aire que ha realitzat el Departament de Territori i Sostenibilitat indiquen que, durant l’any 2010, no s’ha detectat cap punt del territori on la contaminació per partícules respirables de menys de 10 micres (PM10) hagi superat el valor límit anual fixat per aquest contaminant. Pel que fa a la resta de contaminants, la qualitat de l’aire ha estat bona.

Atesa l’avaluació de la qualitat de l’aire corresponent a l’any 2010, s’han iniciat els treballs per redactar el nou pla d’actuació que determinarà les mesures de reducció de les emissions que han de permetre assolir els límits pel diòxid de nitrogen fixats per la Unió Europea per l’any 2015.

Tot i què l’any 2010 es va complir, amb caràcter general, el límit diari per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres, el nou pla també contemplarà aquest. Les bones condicions meteorològiques, l’elevada pluviometria i els efectes de la crisi econòmica van afavorir el descens de partícules­.

L’objectiu és aprovar el pla d’actuació abans del mes de setembre i poder sol·licitar a Europa, tal i com preveu la normativa, una pròrroga fins l’any 2015 per aplicar el valor límit pel diòxid de nitrogen.

Font:
Departament de Territori i Sostenibilitat (8 abril 2011)
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=106429
&idioma=0&depar tament=45&canal=46

Disponible al web la nova base SIG del Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

És un mapa elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català.

L'objectiu d'aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar (en color verd) totes les zones crítiques, de risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al territori. Aquest mapa s'anirà actualitzant periòdicament a mida que es vagin tenint noves dades sobre la distribució de les espècies amenaçades.

Abans de qualsevol actuació, obra, pla o projecte sobre el territori, facilitarà molts els tràmits si abans es consulta el Mapa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic per tal de comprovar si pot afectar a alguna espècie amenaçada, i poder modificar en consonància el projecte. Cal recordar, en aquest sentit, que per qualsevol actuació o projecte que s’hagi de realitzar a qualsevol part del territori de Catalunya, cal informar-se prèviament de la possible afectació a la fauna i flora autòctona, i en això ja hi ha molta bibliografia publicada en la que s'esmenta la distribució de les espècies protegides, sent moltes més espècies que les que s'esmenten en aquest mapa.

Font:
Generalitat de Catalunya (11 abril 2011)
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf267
10b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfm
t=detall&contentid=b45c25c5e534f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

Barcelona liderarà les polítiques ambientals i sostenibles en acollir la seu del EFI

La instal·lació a Barcelona de la seu de l'Institut Forestal Europeu (EFI) reforçarà el lideratge de la ciutat com a capital d'investigació mediambiental i de polítiques sostenibles, i mostra la seva capacitat per atreure centres d'excel·lència científica que alhora puguin generar riquesa.

Així ho han destacat el president de la Generalitat, Artur Mas, la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, i l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a la presentació de l'Oficina de Polítiques Globals de l’EFI, un organisme internacional que assessora en polítiques forestals sostenibles i que s'instal·larà en un pavelló del recinte modernista de l'hospital de Sant Pau.

Foto: Ambientum

Tant l'Oficina de Polítiques Globals de l’EFI com l'oficina regional de l’EFI pel Mediterrani (EFIMED) s'instal·laran al pavelló de Sant Leopold del recinte de Sant Pau, constituint un "centre global d'excel·lència en l'àmbit mediambiental, forestal i del canvi climàtic", ha destacat en l'acte el director de l'Institut, Risto Päivinen.

La instal·lació d'aquesta oficina central de l’EFI, al costat de l'activitat de l’EFIMED, que va obrir a Barcelona el 2007, suposarà la contractació de 78 persones d'alta qualificació, que s'aniran incorporant progressivament fins al 2015, i generarà un impacte econòmic fins  aquell any de 63,6 milions d'euros, segons dades oferides per l'organisme.

Assessorament a la Comissió Europea

L’ EFI assessora a la Comissió Europea sobre qüestions forestals que tinguin una importància estratègica per a Europa, i així, facilita l'establiment d'acords bilaterals de comerç de fusta entre la UE i els seus països socis per garantir la transparència i adequació de les transaccions.

Una altra gran línia de treball es basa en el programa (REDD), de manera que l’EFI proposa a la UE les eines adequades per disminuir l'impacte que genera la desforestació en l'augment d'emissions contaminants.

No obstant això, des de la seva nova seu a Barcelona, l’EFI es farà càrrec d'altres projectes i programes de la Comissió Europea, que propiciaran l'aportació de coneixements amb base científica per a la presa de decisions polítiques en l'àmbit mediterrani, europeu i global en qüestions forestals i de canvi climàtic.

Font:
Fòrum de la Sostenibilitat (4 abril 2011)
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/796/barcelona-liderara-les-politiques
-ambientals-i-sostenibles-en-acollir-la-seu-de-lefi--linstitut-forestal-europeu-subicara-en-
un-pavello-de-l.html

La Pobla de Mafumet presenta el Pla d’Acció per la Sostenibilitat

Recentment, la Pobla de Mafumet va presentar el seu Pla d’Acció de l’Agenda 21, elaborat amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Aquest pla és el resultat de deu mesos de treball en el qual es concreten 104 accions per a millorar i potenciar polítiques sostenibles en l’àmbit social, econòmic i mediambiental del municipi.

El Pla d’Acció determina 15 línies estratègiques que estan enfocades per desenvolupar i millorar les polítiques sostenibles en cinc grans sectors: el social, l’econòmic, el  territorial, el mediambiental i el referent a l’administració pública.

El pressupost previst per a l’execució de les 104 accions plantejades és d’un total d’1.055.855 d’euros. La partida més alta, amb 536.100 euros, correspon a la línia estratègica que determina les polítiques que impulsaran la reactivació del sector agrícola en el municipi.

Entre les moltes línies plantejades, trobem accions que pretenen afavorir la cohesió social, diversificar i impulsar l’activitat econòmica, millorar el paisatge i l’entorn urbà, reduir la producció de residus i millorar la seva gestió, conservar i potenciar els valors patrimonials del nostre municipi, i millorar la gestió municipal i encarar-la la sostenibilitat, entre altres mesures que també es contemplen en aquest Pla d’Acció.

En l’elaboració d’aquest pla han participat tècnics especialitzats, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, la Diputació de Tarragona i els veïns i veïnes del nostre municipi, que a través de la seva participació en els diferents tallers han aportat les seves idees i inquietuds i, per tant, han estat coparticipants de l’elaboració d’aquest important Pla d’Acció que permetrà millorar la sostenibilitat global de La Pobla.

L’Agenda 21 és una iniciativa de caire mediambiental que va néixer a Brasil l’any 1992 i que pretén potenciar polítiques sostenibles per tot el món que beneficiïn al planeta i, per tant, a la qualitat de vida de tots els seus habitants. Amb aquest pla, la Pobla de Mafumet ja ha posat el seu granet de sorra.

Font:
Fòrum de la Sostenibilitat ( 24 març 2011)
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/792/la-pobla-de-mafumet-presenta-
el-pla-daccio-per-la-sostenibilitat.html

CEDAT-URV:

Investigadors del CEDAT participen en el Kick-off Meeting del Projecte europeu EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade)

Foto: EJOLT

Els conflictes entorn l'extracció de recursos naturals i la disposició de residus continuen creixent alhora que l'economia mundial usa més materials i energia. Les Organitzacions de Justícia Ambiental són organitzacions de la societat civil involucrades en aquest tipus de conflictes, centrades a defensar la seguretat ambiental i la defensa dels drets humans fonamentals.

Aquesta setmana s'ha celebrat la primera reunió del projecte EJOLT, que està format per un consorci de 23 organitzacions acadèmiques i de la societat civil amb diverses especialitats (dret ambiental, salut ambiental, ecologia política, economia ecològica).

Aquest projecte busca promoure l'aprenentatge mutu i la col·laboració en quatre pilars temàtics: a) energia nuclear, b) conflictes d'extracció de gas i petroli, c) conflictes sobre despossessió de terra, d) conflictes miners i desmantellament de vaixells.

EJOLT és un projecte del Setè Programa Marc de Ciència i Societat de la Comissió Europea i compta amb un pressupost de 3,65 Milions d'euros.

El projecte, en el qual participa el CEDAT, està coordinat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, tindrà una durada de 4 anys.

El resultat del projecte inclourà un mapa online dels conflictes ambientals, i dels casos reeixits de moviments de justícia ambiental, així com materials formatius que buscaran enfortir la capacitat d'acció legal de les Organitzacions de Justícia Ambiental. Al seu torn es proposaran recomanacions de polítiques orientades a combatre la injustícia ambiental.

Font:
CEDAT-EJOLT (25-29 abril 2011)
/media/upload/arxius/cedat/meeting.pdf
http://icta.uab.cat/investigacion/proyectos.jsp?id=13

Videoconferència: "Drets Humans i Ambient: el cas Chevron/Texaco"

Foto: Marcos Orellana- CIEL

Dilluns 11 d'abril, va tenir lloc a l'aula Seminari 1 de la Facultat de Ciències Jurídiques una videoconferència a càrrec del Sr. Marcos Orellana ( Senyor Attorney de CIEL i Adjunct Professor a Washington Collage of Law) en què es va oferir una profunda anàlisi de la recent sentència de la Cort de Nova Loja, Equador, per la qual s'ha condemnat a la petroliera Chevron/Texaco a pagar una indemnització milionària pels danys ambientals causats a l’ Amazonia.

L'acte va estar obert al conjunt de la comunitat universitària.

Font:
CEDAT(11 abril 2011)
/noticies/

Col·loqui de Medi ambient i Amèrica Llatina: "Federalisme i Política Ambiental a Llatinoamèrica: la situació d'Argentina"

Dilluns 11 d'Abril, va tenir lloc a l'aula Seminari 1 el tercer Col·loqui de Medi ambient i Amèrica Llatina del curs 2010-2011 amb el títol, “Federalisme i Política Ambiental a Llatinoamèrica: la situació d'Argentina” , a càrrec de l'estudiant del Màster Universitari en Dret Ambiental, Mariano Cirone.

En aquesta sessió es van plantejar interessantíssimes reflexions sobre la construcció del federalisme argentí, la gran heterogeïntat tant social, cultural, natural com  econòmica que presenta aquest país i la dificultat d'adoptar una política ambiental integradora de totes les realitats existents.

Foto:CEDAT

Font:  
CEDAT (11 abril 2011)
/formacio/postgrau/espai-de-lalumnat/col-loquis/

Premi al millor expedient acadèmic del Màster Universitari en Dret Ambiental (curs 2009-10)

L'ex-alumna del Màster Universitari en Dret Ambiental, la Sra. Paola Villavicencio, va rebre el passat 4 de maig, el premi extraordinari de final d'estudis de màster universitari (curs 2009-10).

Font:
CEDAT –URV (5 maig 2011)
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia011704.ht

Convocatòria d'ajudes de màster per a estudiants de nou accés residents a Espanya, pel curs 2011-12
La Universitat Rovira i Virgili convoca ajudes de matrícula per cursar estudis de màster universitari durant el curs acadèmic 2011-12. Aquestes ajudes estan dirigides a estudiants de nou accés nacionals i estrangers residents a Espanya.

Font:
URV
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html#urv

Presentació del llibre “El dret ambiental com a instrument de gestió del risc tecnològic” de Paola Cerski Lavratti

El passat 28 d'abril a les 19,30 es va celebrar a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques la presentació del llibre " El dret ambiental com a instrument de gestió del risc tecnològic", escrit per la ex-alumna del Màster Universitari en Dret Ambiental (2007-2008), Paola Cerski Lavratti, i publicat per URV Publicacions.

L'acte va ser protagonitzat pel Dr. Jesús Jordà Fraga (Professor Titular de Dret administratiu de la Universitat de Sevilla), el Sr. Xavier Farriol Roigés (primer Tinent alcalde i regidor delegat d'Hisenda i de Planificació Econòmica i Territorial de l'Ajuntament de Vila-seca) i la pròpia autora del llibre.

Foto: CEDAT

Font:
CEDAT (28 abril 2011)
/noticies/#232

Estudiant del màster participa en el Primer Congrés de Dret Ambiental de la Universitat de Concepción, Xile

Logo:
Congreso de Derecho Ambiental – UdeC

El passat 5 de maig, l'estudiant del Màster Universitari en Dret Ambiental, Carla Vega Monares, va participar com a ponent al Primer Congrés de Dret Ambiental de la Universitat de Concepció de Xile que va tenir lloc en aquesta Universitat entre els dies 4 i 6 de Maig. La ponència va tractar sobre el model energètic a Dinamarca.

La ponencia trató sobre el modelo energético en Dinamarca.

Fuente:
CEDAT
http://derechoambientaludec.cl/index.html

S’obre el segon període de preinscripció per cursar el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV

El 20 de maig  s’obrirà la preinscripció per cursar el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV durant el proper curs acadèmic 2011-12.

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant caràcter fonamental com a específic en dret del medi ambient, amb consideració particular en les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

La preocupació social deguda a la deterioració del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret Ambiental, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient.

La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància primordial a les pràctiques, a fi que els estudiants des de bé aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari que habiliti al titulat tant per a l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada.

El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada.

La formalització de la preinscripció es realitza online a la següent adreça:

https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp

Les places són limitades.

Font:
CEDAT (1 de març 2011)
/formacio/postgrau/es_preinscripcio-i-matricula/

NORMATIVA

Unión Europea:

Reglamento (UE) n ° 394/2011 de la Comisión, de 20 de abril de 2011 , que modifica el Reglamento (CE) n° 748/2009, sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada operador, por lo que se refiere a la ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE a los países EEE-AELC

Per a més informació:
Diario Oficial nº  L 107 de 27/4/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:107:0001:0125:ES:PDF

Reglamento n ° 34 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en relación con la prevención de los riesgos de incendio

Per a més informació:
Diario Oficial nº 109 de 28/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:109:0055:0079:ES:PDF

Directiva de Ejecución 2011/48/UE de la Comisión, de 15 de abril de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la sustancia activa bromadiolona y se modifica la Decisión 2008/941/CE de la Comisión Texto pertinente a efectos del EEE

Per a més informació:
Diario Oficial nº L 102 de 16/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0028:0031:ES:PDF

Directiva de Ejecución 2011/46/UE de la Comisión, de 14 de abril de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, para incluir la sustancia activa hexitiazox, y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE de la Comisión Texto pertinente a efectos del EEE

Per a més informació:
Diario Oficial nº L 101 de 15/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0020:0023:ES:PDF

Reglamento (UE) n ° 366/2011 de la Comisión, de 14 de abril de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (acrilamida) Texto pertinente a efectos del EEE

Per a més informació:
Diario Oficial nº L 101 de 15/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0012:0013:ES:PDF

Reglamento de Ejecución (UE) n ° 373/2011 de la Comisión, de 15 de abril de 2011 , relativo a la autorización del preparado de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 como aditivo en piensos para especies menores de aves excepto aves de puesta, lechones destetados y especies porcinas menores (destetadas), y por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 903/2009 (el titular de la autorización es Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., representado por Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Texto pertinente a efectos del EEE

Per a més informació:
Diario Oficial nº L 102 de 16/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0010:0012:ES:PDF

Reglamento de Ejecución (UE) n ° 351/2011 de la Comisión, de 11 de abril de 2011 , que modifica el Reglamento (UE) n ° 297/2011, por el que se imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Texto pertinente a efectos del EEE

Per a més informació:
Diario Oficial nº L 97 de 12/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:ES:PDF

Espanya:

Orden ARM/1066/2011, de 19 de abril, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Per a més informació:
BOE nº 101 de 28/4/2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/28/pdfs/BOE-A-2011-7608.pdf

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza para la creación, equipamiento y explotación del Consorcio "Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza (I2C2)".

Per a més informació:
BOE nº 101 de 28/4/2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/28/pdfs/BOE-A-2011-7613.pdf

Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

Per a més informació:
BOE nº 99 de 26/4/2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7405.pdf

Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

Per a més informació:
BOE nº 98 de 25/4/2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7330.pdf

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro

Para más información:
BOE nº 98 de 25/4/2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7335.pdf

Catalunya:

Decret 316/2011, de 12 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Per a més informació:
DOGC Núm. 5859 de 14/04/2011
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId
=1177671&type=01

JURISPRUDÈNCIA

Unión Europea:

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 14 de Abril de 2011-Raad van State (Bélgica) «Sector veterinario y zootécnico - Reglamento (CE) nº 998/2003 -Normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial - Decisión 2003/803/CE - Modelo de pasaporte para los desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y hurones»

Per a més informació:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0042:ES:HTML

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. J. MAZÁk presentadas el 24 de marzo de 2011 sobre la petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság (Hungría) «Política agrícola común - Reglamento (CE) nº 1257/1999 - Reglamento (CE) nº 817/2004 - Aplicación del sistema integrado a ayudas agroambientales que, aunque no sean para animales, se supeditan a una cierta densidad ganadera»

Per a més informació:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=
AGRI&mots=&resmax=100

Espanya:

Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 30/2011, de 16 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 5120-2007. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias en materia de aguas: nulidad de la disposición estatutaria que atribuye a Andalucía competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra

Per a més informació:
BOE nº 86 de 11 Abril 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6545.pdf

Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 32/2011, de 17 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1710-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con el artículo 75.1 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Competencias en materia de aguas: nulidad de la disposición estatutaria que atribuye a Castilla y León competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca hidrográfica del Duero con nacimiento en su territorio y que deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma.

Per a més informació:
BOE nº 86 de 11 Abril 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6547.pdf

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 12 de Abril de 2011, Nº Recurso:3236/2009. Responsabilidad patrimonial. Incendio forestal en las provincias de Huelva y Sevilla en julio de 2004. Falta de acreditación de la relación causal entre él y la actuación de prevención y extinción a cargo de la Administración.

Per a més informació:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5936074&links=medio%20ambiente&optimize=20110428

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 11 de Abril de 2011, Nº Recurso: 3824/2007.Deslinde de dominio público marítimo-terrestre. Terrenos naturalmente inundables. No es razón para excluirlos del dominio público el hecho de que las aguas pluviales coadyuven a la inundabilidad de los terrenos por efecto de las mareas. La inscripción de la titularidad en el Registro de la Propiedad no es oponible frente al dominio público. No ha lugar al recurso de casación.

Per a més informació:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5936092&links=medio%20ambiente&optimize=20110428

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 25 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 1796/2007.Deslinde: No hay acantilado, en el sentido del artículo 4.4 de la Ley de Costas cuando la escarpadura litoral es sobrepasada por el mar en los mayores temporales de la zona.

Per a més informació:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5927876&links=medio%20ambiente&optimize=20110420

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 25 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 5434/2006. Recurso de casación. Orden de paralización de las actividades de explotación de una cantera industrial. Incongruencia. Falta de motivación. No planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. Ley Canaria 11/1990: régimen transitorio. Aplicación de la norma básica. Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. La caducidad de la autorización otorgada conforme a la Ley de Minas no es conforme a Derecho.

Per a més informació:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=

Recurso: 3038/2009.  Nº Recurso 3038/2009 Responsabilidad patrimonial. Explotación industrial de extracción, transformación y comercialización de granito.

Per a més informació:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5908379&links=medio%20ambiente&optimize=20110407

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 22 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 3384/2009.Responsabilidad patrimonial. Lucro cesante y obras necesarias. Instalaciones para la producción de energía eléctrica sitas en los términos de Tolosa y Alegría de Oria (Guipúzcoa) en aguas del Río Oria.

Per a més informació:
CENDOJ
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5908358&links=medio%20ambiente&optimize=20110407

ARTICLES

Balanç de la qualitat de l' aire de Catalunya 2010
Canvi Global Espanya 2020/50
Algues: Combustible, aliment i plàstic del futur
L' Economia Transparent
Valoració Corporativa dels Ecosistemes
L' ecologització de la Cort Internacional de Justícia
Biodiversitat agrícola, seguretat alimentària i canvi climàtic
La fi d'una llarga travessia: la llei 41/2010 de protecció del medi marí

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ

Bosselmann, Klaus. The Principle of Sustainability. Hampshire: Ashgate, 2008
Palmer, Clare (ed.). Animal Rights. Hampshire: Ashgate, 2008
Nieto Moreno, Juan Emilio, Elementos estructurales de la evaluación ambiental de planes y programas . Cizur Menor: Aranzadi, 2011
Wüstenhagen, Rolf (ed.). Sustainable Innovation and Entrepreneurship.  Northampton: Elgar, 2008.
Torres López, María Asunción  Arana García, Estanislao (dirs.) / López Sako, Masao Javier (coord.). Energía eólica. Cuestiones jurídicas, económicas y ambientales Madrid: Civitas, 2010
Protección del medio marino.Madrid: BOE, 2011.
Pareja Navas, Teresa. Proyección de la ordenación física de usos sobre la costa y el mar próximo: la planificación del aquitorio . Madrid: Iustel, 2011  

AGENDA

Beques de col·laboració de la Direcció de Relacions Internacionals 2011-2012

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona convoca pel 2011-2012 quatre Beques de col·laboració a la seu de Barcelona i d'una per a la Delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les, amb l'objectiu de contribuir al perfeccionament docent i oferir una primera experiència professional als titulats universitaris.

Les beques es convoquen en els àmbits següents:
-Direcció de Relacions Internacionals (Ref. DSRI-1)
-Cooperació Internacional al Desenvolupament (Ref. DSRI-2)
-Observatori de la Cooperació Descentralitzada Local (OCD) Unió Europea-Amèrica Llatina (UE-Al) (Ref. DSRI-3)
-Cooperació europea (Ref. DSRI-4)
-Delegació a Brussel·les (Ref. DSRI-5)

Lloc de lliurament: Registri General de la Diputació de Barcelona
Data límit: 16 Maig 2011
Convoca: Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona

Per a més informació:
http://www.cedat.cat/_pdf/beques/beques_dipu.pdf

Contaminació del Sòl i de les Aigües Subterrànies (Curs On line)

Aquest Curs de Contaminació del Sòl i de les Aigües Subterrànies pretén facilitar a l'alumne les eines tècniques necessàries per afavorir un desenvolupament professional en el sector mitjançant l'anàlisi de la legislació ambiental d'aplicació i la resolució d'exercicis pràctics.
 
El curs va dirigit a estudiants i treballadors/es qualificats interessats a conèixer no només la legislació existent en matèria de Contaminació de Sòls i Aigües Subterrànies sinó la manera en què abordar els informes preliminars de referència segons el Reial decret 9/2005 pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Lloc: Campus Virtual ISM
Dates: De 25 abril a 22 de juliol de 2011
Organitza: Institut Superior del Medi ambient

Per a més informació:
http://www.portaldelmedioambiente.com/uploads/agenda/2011/4/dossier_ol_gsc_11047420119511[1184].pdf

Congrés de Bioarquitectura

Del 18 al 20 de maig de 2011 l'Associació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) organitza al COAC el Primer Congrés de Bioarquitectura. El Sr. Manuel Gausa, doctor arquitecte i vicepresident del CADS, i el Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, participaran en l'acte d'obertura.

Lloc: Sala d'Actes del COAC. Pl. Nova 5- Barcelona.
Dates: Del 18 al 20 de maig de 2011
Organitza: Associació Arquitectura i Sostenibilitat

Per a més informació:
http://www.coac.net/aus/
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/programa.pdf

Congrés Internacional Deltanet: Impactes del canvi global en deltes, estuaris i llacunes costaneres

L'objectiu general del congrés és analitzar i resumir els principals impactes del canvi global en els deltes i estuaris des de la perspectiva de la recerca, l'observació, la gestió i la governança.

La nostra finalitat és entendre l'estat de la qüestió i debatre futures perspectives i estratègies per a la col·laboració entre diferents xarxes. Al Congrés s'estudiaran els principals problemes específics dels sistemes deltaics, en concret la gestió de l'aigua i els sediments en un context d'augment del nivell del mar i de riscos d'inundacions, per buscar solucions basades en un enfocament integrat i sistemàtic.

Un altre dels objectius del Congrés DeltaNet és involucrar altres xarxes internacionals sobre deltes i estuaris per celebrar una cimera de xarxes internacionals similars per traçar futures vies de col·laboració.

Lloc: Sant Carles de la Ràpita
Dates: Del 6 al 10 de Juny de 2011
Organitza: DeltaNet

Per a més informació:
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/


agenda/cat_congrs_internacional_deltanet_definitiu_23-03-2011.pdf

Cursos d'estiu i tardor UIMP 2011

La programació d'aquests cursos es divideix en quatre grans blocs temàtics: Polítiques del benestar i Estat de les autonomies, Ciència i Tecnologia, Polítiques urbanes, i Nous escenaris regionals al món. En total seran vint-i-un seminaris, dirigits per destacats catedràtics de les diferents àrees de coneixement, i amb la participació d'especialistes de tot el món. El format dels seminaris serà l'habitual de dues o tres jornades intensives durant el final del primer semestre i el segon semestre de l'any.

Lloc: Secretària d'Alumnes: CUIMPB - Centri Ernest Lluch, C/ Ferlandina, 49, Barcelona; Aules: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, C/ Montalegre 5, Barcelona.
Dates: De 21 de Juny a 21 de Desembre de 2011.
Organitza: CUIMPB - Centri Ernest Lluch

Per a més informació:
http://www.cuimpb.cat/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=54&lang=ca

Viu la primavera i l'entrada de l'estiu ampliant la teva "caixa d'eines sostenibles"

L'Espai d'Informació Ambiental - Espai Aigua et convidem a participar de les noves activitats programades per als mesos de maig a juliol.
 
Aquesta primavera, oferim fórmules per a la sostenibilitat quotidiana presentant informació i recursos pràctics que podem aplicar a casa, al lloc de treball, en els espais comunitaris que compartim o en els entorns naturals que visitem.

Conferències, projecció de documentals, xerrades i activitats de sensibilització ambiental, gratuïtes i dirigides a ciutadania, entitats i empreses.

Lloc: Reus
Data: De maig a juliol 2011
Organitza: Ajuntament Reus

Per a més informació:
http://www.reus.cat/sites/default/files/Fitxers/arees/medi_ambient/Programacio%20EIA_Maig_Juliol_web.pdf

II Premi d'Investigació de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible Curs 2010/2011

Ja que la Càtedra DOW/URV té, entre les seves missions, fomentar la investigació en l'àmbit de la sostenibilitat, convoca el II Premi d'Investigació Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible per recompensar el millor treball sobre aquesta temàtica realitzat per alumnes/as que pretenguin ampliar la seva formació cursant un postgrau/màster de caràcter ambiental dins de la Universitat Rovira i Virgili. El premi consistirà en una subvenció d'un màxim de 2000 € per matricular un curs de postgrau de la URV.

Lloc de lliurament: Secretaria del Departament de Geografia de la URV (Campus Catalunya, despatx 4.38)
Data: Abans de 30 de juny de 2011
Organitza: Càtedra DOW/URV

Per a més informació:
https://estudiants.urv.cat/attach/II%20Premi%20de%20Recerca%20de%20laCatedra%20DOW-URV%20de%20Desenvolupament%20Sostenible.pdf?sid=&mbox=INBOX&charset=escaped_unicode&ui=368&number=2&filename=II%20Premi%20de%20Recerca%20de%20la%09Catedra%20DOW-URV%20de%20Desenvolupament%20Sostenible.pdf

6º Congrés Mundial "Global Alliance For Justice Education (EMOLUMENT)" i 9º Congrés Anual del International Journal of  Clinical Legal Education (IJCLE)

L' Institut de Drets Humans de la Universitat de València ha obert el termini d'inscripció per participar en el 6º Congrés Mundial Global Alliance for Justice Education (EMOLUMENT), que se celebrarà a la Facultat de Dret de l'11 al 15 de juliol. L'objectiu del congrés i dels grups d'investigació internacionals que participen en aquest prestigiós fòrum és "combatre la injustícia social a través de l'educació en la justícia", amb el convenciment que, com assenyalava Martin Luther King, Jr.,"la injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot arreu".

Així mateix, el GAJE se celebrarà en col·laboració amb el 9è Congrés Anual del International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) a la mateixa seu. Tots dos congressos tindran lloc de forma simultània, ja que els temes de les sessions estan interrelacionats.

Lloc: Institut de Drets Humans de la Universitat de València
Dates: D'11 a 15 de juliol de 2011
Organitza: Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València, el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, el Centre d'Estudis de Dret Ambiental (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona (Espanya)

Per a més informació:
http://www.cedat.cat/_pdf/jorn_conf/info_gaje.pdf
http://www.gaje.org/

 

 
Si no desitja seguir rebent aquest bulletí: clicar AQUÍ(ELIMINAR)
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat(ELIMINAR)@urv.cat.