CEDAT | Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

BUTLLETÍ INFORMATIU

Butlletí nº 28, novembre de 2011

Tarragona

descarregar notícies descarregar notícies / descarregar butlletí descarregar notícies

EDITORIAL

Les Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera

El CODE (Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià) impulsa la candidatura a la declaració de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera per part de la UNESCO. Aquesta institució, en la que participen els consells comarcals d'ambdues comarques, els set ajuntaments del Delta, la Diputació de Tarragona i l'Institut de Desenvolupament de les Terres de l'Ebre (IDECE), de la Generalitat de Catalunya, ha preparat, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, la memòria de la candidatura, que es presentar el dia 3 d'octubre passat, en la reunió del Comitè Espanyol del programa Home i Biosfera (MaB), a Madrid. La decisió final de la UNESCO es prendrà abans de l'estiu de l'any vinent.

Certament, la iniciativa sembla trobar finalment el camí per articular la defensa de l'ecosistema particular de l'últim tram de l'Ebre, que ha donar lloc a una articulació específica de les relacions entre societat i entorn, així com a una configuració d'aquest de característiques úniques. La candidatura ve associada a un moviment de recuperació de l'autoestima en el territori i a una revalorització de formes de vida (humanes i no humanes), que, durant anys, han estat més o menys amenaçades per una ideologia del desenvolupament miop i homogeneïtzadora.

Aquest procés de recuperació de la dignitat de la gent i del respecte a un entorn resultat d'una interacció secular entre els éssers humans i les forces de la natura es pot considerar que va començar amb l'oposició a l'àrea al Pla Hidrològic Nacional, aprovat en la seva primera versió al 2001. La declaració de reserva de la biosfera seria la culminació simbòlica d'aquest procés, ara que es compleixen deu anys de la major amenaça que, fins la moment, ha experimentat aquest territori.

Haurà de veure's, tanmateix, més enllà d'aquest caràcter simbòlic, quin pes acabaria tenint una decisió favorable de la UNESCO en el moment en què la força política que va impulsar el PHN al 2001 sembla a punt de recuperar la majoria absoluta al Congrés, la Presidència del Govern espanyol i qui sap si, també, una gestió hidrològica que podria amenaçar de nou l'espai la candidatura del qual a reserva de la biosfera acaba de presentar-se.

Novembre 2011

NOTÍCIES

Internacional:

La Justícia brasilera mana suspendre obres del polèmic projecte hidroelèctric Belo Monte a l’ Amazonia

La Justícia brasilera va determinar la suspensió immediata de les obres del polèmic projecte hidroelèctric Belo Monte, on participa Neoenergia, filial d'Iberdrola, que es duu a terme a l’ Amazonia i preveu el desviament de la llera del riu Xingú

El jutge federal Carlos Eduardo Castro Martins va prohibir al Consorci Nord Energia S.A. (Nesa), responsable de l'obra, realitzar qualsevol tipus d'alteració del riu Xingú, segons va relatar l'estatal Agència Brasil.

La decisió va ser una resposta a la demanda de suspensió de les obres interposat per l'Associació dels Criadors i Exportadors de Peixos Ornamentals de Altamira (Acepoat), que va argumentar que la desviació del riu i la canalització poden perjudicar l'activitat econòmica de 1.000 famílies de piscicultors
Foto: mundo.com

La sentència prohibeix la "implantació d'un port, explosions, canalització, excavació i qualsevol obra que interfereixi en el curs natural del riu Xingú", situacions que puguin obstaculitzar l’ "alteració de la fauna ictiológica" i podran portar perjudici a les comunitats que viuen de la pesca artesanal.

Amb la construcció de la hidroelèctrica, segons el gremi de piscicultors, l'activitat amb prou feines podrà ser represa definitivament en 2020, termini en què el jutge no va considerar raonable per tractar-se d'una activitat de subsistència.

L'incompliment de la decisió implicarà una multa de 200.000 reals diaris (uns 108.873 dòlars) i el consorci té dret a apel·lar la sentència.
La resolució no va contemplar la paralització de les obres per a instal·lació del campament dels treballadors, que també estan en execució.

Font:
Ecoportal (24 octubre 2011)
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/La_Justicia_brasilena_manda_suspender_obras_del_polemico_proyecto_hidroelectrico_Belo_Monte_en_la_Amazonia

Comitè de Seguretat Alimentària Mundial: Camperoles i camperols poden alimentar al món

Una delegació de camperoles i camperols de la Via Camperola present en la 37a reunió del Comitè de Seguretat Alimentària Mundial (CSAM), va organitzar una conferència de premsa per presentar les seves propostes. La delegació dóna la benvinguda a la participació estructural d'organitzacions de la societat civil en els debats. Aquest és un pas positiu cap a una major democràcia i la inclusió dels grups principalment afectats per les fallades del sistema alimentari dominant.

No obstant això, les declaracions del govern encara no condueixen a decisions polítiques concretes. Els governs semblen estar disposats a analitzar els danys creats per les polítiques neoliberals, però hi ha una falta de voluntat política per fer front a les causes i proposar solucions reals

"En les directrius voluntàries de la tinença de la terra, la pesca i els boscos, acollim de bon grat els progressos realitzats en les negociacions, però l'adopció de les directrius hauria de donar-se tan aviat com sigui possible. Les camperoles i els camperols estan sent expulsats de les seves terres en aquest mateix moment.

Foto: Biodiversidad

Els Estats han de reconèixer la urgència i prendre mesures per posar fi a això de forma immediata. D'altra banda, les iniciatives per legitimar la presa de possessió massiva de la terra, tals com els principis de la inversió agrícola responsable (IAR), promoguda pel Banc Mundial, haurien de deixar-se al marge d'una vegada per sempre

Ha de quedar clar que les grans adquisicions de terres no són una inversió en l'agricultura. Això és avarícia corporativa en detriment dels més vulnerables", així ens ho recorda Ibrahim Coulibaly, un camperol de Mali.

"És clar que la volatilitat dels preus és un símptoma del sistema agrícola dominant i financer. Amb la finalitat de fer-li front, han d'engegar-se mercats públics i mecanismes de regulació de la producció a tots els nivells, així com la prohibició d'especular amb els aliments”, afirma Javier Sánchez, un camperol espanyol d'Aragó present en la conferència de premsa de la Via Camperola.

D'altra banda, és important que l'anàlisi i les posicions adoptades en el CSA siguin coherents amb les polítiques regionals i nacionals. "Les polítiques agrícoles han de garantir la regulació dels mercats i la producció, així com preus remuneratius per als productors. L'actual proposta de Política Agrícola Comuna que és objecte de discussió en aquests moments a Europa i el projecte de llei agrícola d'EUA estan enormement orientats a l'exportació i per tant sosté un model de producció industrial. Les externalizacions negatives d'aquest model industrial són altes i afecten a totes les persones. No inclou cap regulació ni preus remuneratius per als camperols", afirma Xavier Delwarte, un representant dels camperols belgues.

Font:
Ecoportal (24 octubre 2011) 
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Comite_de_Seguridad_Alimentaria_Mundial_Campesinas_y_campesinos_pueden_alimentar_al_mundo

Demanen eliminar els subsidis als combustibles fòssils

Governs i contribuents van gastar prop de mig bilió de dòlars durant 2010 en suport a la producció i el consum de combustibles fòssils. És necessari eliminar els subsidis ineficients, augmentar els ingressos nacionals i reduir les emissions de gasos hivernacle, segons les anàlisis de l'OCDE i l’AIE

Foto: Ambientum

El G-20 va acordar en 2009 eliminar els subsidis que "fomenten el consum excessiu, redueixen la nostra seguretat energètica, i a més impedeixen la inversió en fonts d'energia netes, soscavant els esforços per fer front a l'amenaça del canvi climàtic".

Les dades i anàlisis de l'OCDE i l’AIE estan contribuint activament a aconseguir aquest compromís per part del G-20.

Tant els països en desenvolupament com els desenvolupats han d'eliminar els ineficients subsidis als combustibles fòssils.

El Secretari General de l'OCDE i la Directora Executiva de l’AIE, Maria Van der Hoeven, van subratllar que els subsidis als consumidors de combustibles fòssils sovint no compleixen amb els objectius fixats d'alleujament de la pobresa energètica i promoció del desenvolupament econòmic, i en el seu lloc creen malbaratament d'energia i contribueixen a la volatilitat dels preus, distorsionant els senyals que s'envien al mercat, que veu com hi ha una competència deslleial que disminueix la competitivitat de les energies renovables i tecnologies d'eficiència energètica.

"En un període de persistència d'alts preus energètics, els subsidis representen una càrrega econòmica significativa", va afegir Maria van der Hoeven. Segons estimacions de l’AIE, els subsidis que redueixen artificialment el preu dels combustibles fòssils van ascendir a USD 409.000 milions en 2010 - gairebé 110.000 milions més que en 2009. Dades basades en l'enquesta mundial de l’AIE per identificar a les economies que redueixen artificialment els preus finals dels combustibles fòssils per sota del cost total de l'oferta.

L'eliminació gradual de subsidis als combustibles fòssils també pot donar un impuls a la inversió, el creixement i l'ocupació en les energies renovables i l'eficiència energètica.

Malgrat els molts beneficis derivats de l'eliminació dels subsidis als combustibles fòssils, els esforços de reforma s'han vist obstaculitzats per la falta d'informació sobre les mesures de suport, particularment als països de l'OCDE.

Font:
Ambientum (7 octubre 2011)
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/
Piden-eliminar-los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles.asp

Sessió plenària del IPBES a Kenya

Ecologistes en Acció és l'única organització social espanyola que vas agafar, a Nairobi (Kenya), a la Sessió inicial del IPBES: Plataforma Intergovernamental Científic-Normatiu sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics que tindrà un rol similar al IPCC en matèria de biodiversitat.

L'Assemblea General de Nacions Unides va acordar, al setembre de 2010, recolzar la creació d'un organisme científic-normatiu internacional per a l'avaluació científica, generació d'informes globals i formulació de propostes de polítiques nacionals i internacionals en relació amb la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes. Poc després, la Convenció de la Diversitat Biològica (una de les tres Convencions de Rio de Janeiro, acordada en 1992), va recolzar explícitament la proposta en la seva Desena Conferència de les Parts (COP10 a Nagoya, Japó, octubre de 2010). Es tracta, d'alguna manera, d'un organisme similar al IPCC sobre canvi climàtic però en relació a l'altra gran crisi ecològica: la de la pèrdua de biodiversitat.

A Nairobi (Kenya) es reuneix, del 3 al 7 d'octubre, la primera sessió plenària d'aquest nou organisme, a fi de definir els seus aspectes operatius bàsics i d'organització. S'aprovaran les funcions i principis operatius, la naturalesa jurídica i la ubicació física de l'organisme, entre altres aspectes. Finalment, s'acordarà l'agenda de treball per als propers anys.

Ecologistes en Acció, que realitza un seguiment específic sobre la situació de la Diversitat Biològica des de fa anys i, específicament, en 2010 (Any Internacional de la Diversitat Biològica), assistirà a Nairobi amb una delegació de dues persones, constituint l'única delegació d'una organització espanyola en aquesta trobada clau

Foto: medioambientales.com

Ecologistes en Acció, durant la seva estada a Kenya, té com a objectius pressionar perquè el IPBES tingui una clara vocació normativa, que les seves propostes siguin fàcilment transformables en normes i lleis, que el finançament sigui estable en el temps i provingui d'organismes públics sense influència del sector empresarial i que les organitzacions de la societat civil i els pobles indígenes i comunitats locals siguin tinguts en compte des del primer moment i puguin participar plenament dels debats i grups de treball.

Font:
Ecologistes en acció (1 octubre 2011)
http://www.ecologistasenaccion.org/article21438.html

L'aplicació d'ombres artificials sobre nius de tortuga augmenta la taxa d'eclosió dels seus ous

Els vivers sotmesos a percentatges d'ombra del 40% i del 60% van obtenir taxes d'eclosió del 66,4% i del 65,2%, respectivament.

L'aplicació d'ombres artificials sobre nius de tortuga augmenta la taxa d'eclosió dels seus ous i l'homogeneïtat entre els sexes de les noves cries, segons es desprèn d'un estudi realitzat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) sobre 15 nius de tortuga llaüt (Dermochelys coriacea) a les platges del mar Carib.

La investigació publicada a la revista "Global Change Biology", indica que els nius d'ombria mostren una taxa de naixements més d'un 65% superior a la dels de solana. 

Els requeriments tèrmics d'aquesta espècie, catalogada com "en perill crític" per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, són molt específics

Foto: Blogspot

"La incubació reeixida solament ocorre entre els 25 °C i els 33°C, i la determinació del seu sexe està fonamentalment determinada per ella", va explicar el CSIC. "Hem descobert que actualment neixen aproximadament un 91,2% de cries femelles en el mar Carib i l'augment de només 0,1°C en les temperatures màximes diàries de l'aire pot provocar una completa feminització de l'espècie", va assenyalar el responsable del treball, l'investigador del CSIC en l'Estació Biològica de Doñana, Juan Patiño.

Els vivers sotmesos a percentatges d'ombra del 40% i del 60% van obtenir taxes d'eclosió del 66,4% i del 65,2%, respectivament. Per la seva banda, els vivers de solana van mostrar una taxa d'eclosió de 39,2%. A més, mentre que les taxes de femelles dels dos primers van ser del 25% i del 4%, en el viver de solana van néixer un 100% de femelles.

La investigació també recull que encara que les cries sotmeses a ombra artificial van registrar un lleuger augment en la durada del seu període d'incubació, que en cap es va allargar més de cinc dies, les seves velocitats de carrera i de volteig no es van veure pràcticament modificades. Únicament es va percebre un benefici en les condicions físiques d'aquelles sotmeses a ombres del 40%.

"Davant l'augment de temperatura que s'espera en el futur a causa del canvi climàtic, es preveu una completa feminització de les cries en el termini d'una dècada i efectes encara pitjors cap a finals de segle, quan les temperatures d'incubació s'apropin als límits de tolerància tèrmica, la qual cosa conduirà a una disminució de l'èxit de l'eclosió", va alertar Patiño. Atès que la incubació a temperatures més baixes estimula el naixement de mascles, l'estudi també ha comparat l'evolució tèrmica dels nius en funció del color de la sorra i de la seva localització a la platja. Els resultats demostren que les platges de sorra clara generen ambients més frescos, probablement a causa que reflecteixen major llum solar amb una variació de fins a 4 °C. Al llarg de la platja, les temperatures d'incubació més baixes es troben a les zones més properes al mar.

Font:
Portal del Medi ambient (4 octubre 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9926/la_aplicacion_de_
sombras_artificiales_sobre_nidos_de_tortuga_aumenta_la_tasa_de_eclosion_de_sus_huevos/

Van condemnar a multinacionals per crims de lesa humanitat, genocidi i ecocidi

Durant el cap de setmana es va realitzar a Tucumán la segona audiència en el marc del judici ètic i popular contra companyies multinacionals. Un tribunal les va trobar culpables dels delictes de genocidi, ecocidi, crims de lesa humanitat i de lesa naturalesa i d’epistemicidi (anihilació sistemàtica d'una cultura i forma de coneixement).

Foto: Primerafuente.com.ar

De forma paral·lela, les mineres Minera Alumbrera, Agua Rica i Barrick Gold, les companyies Respol, Monsanto i l'ingeni Ledesma, també van ser trobades culpables de violar la sobirania territorial dels pobles,  la Constitució nacional, la legislació general i l'ordre jurídic-polític constitucional i lleis i tractats internacionals.

El Tribunal que, després de tres dies d'exposicions per part de la Fiscalia -composta per integrants de diverses organitzacions socials de la regió-, va estar integrat per Mirta Baravalle (Mare de Plaça de Maig – Línia Fundadora), Carlos María Pagano Fernández (doctor en Filosofia) i Eva Gamboa (Coordinadora Nacional de Dones Indígenes). Al costat d'ells també va acompanyar la condemna Eduardo Rosenzvaig, doctor en Història i professor de la Facultat d'Arts de l’UNT, absent en el procés per problemes de salut.

La fallada va ser donada a conèixer el diumenge en una trobada realitzada a la plaça Sant Martín.

Ahir, en el marc d'una mobilització, es van lliurar còpies de les sentències al Rectorat de l’UNT (sòcia de Minera Alumbrera) i a la Cambra Federal de Tucumán. La marxa també va realitzar una protesta enfront de les oficines cèntriques de Minera Alumbrera.

Aquesta condemna simbòlica se suma a aquella que dies enrere es va aplicar a les a les petrolieres Repsol i Pan American Energy i  les mineres Proyecto Potasio Rio Colorado i Pan American Silver, a la primera audiència realitzada a Trelew. La tercera d'elles es realitzarà el 30 de setembre i 1 d'octubre a la zona de la Triple Frontera on s'enjudiciaran  les corporacions Cargill, Alt Paraná, Microsoft, Telefónica i Google.

Després d'aquesta instància, les ONG debatran sobre la responsabilitat dels mitjans de comunicació en la legitimació de l'actuació de les transnacionals i sobre els impactes de les transnacionals en la vida de les dones. En tant, els dies 28 i 30 d'octubre, tindrà lloc l'audiència final del judici ètic i popular a Buenos Aires.

El judici (en les seves tres instàncies en diferents parts del país) és impulsat per desenes d'organitzacions socials de diversa índole. El seu objectiu és donar a conèixer la forma en la qual les megaempresas operen de connivència amb el Govern que facilita el saqueig mitjançant lleis que ho sustenten jurídicament i les conseqüències d'aquest sistema neocolonizador.

Font:
Ecoportal (3 octubre 2011)
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Condenaron_a_
multinacionales_por_crimenes_de_lesa_humanidad_genocidio_y_ecocidio

Unió Europea:

Activistes de Greenpeace pinten vaixells arrossegadors a Vigo per denunciar la sobreexplotació dels oceans

Activistes de Greenpeace, procedents del vaixell Arctic Sunrise, han pintat aquesta matinada al port de Vigo quatre arrossegadors espanyols de profunditat amb el missatge "Stop subsidis".

L'organització ecologista vol denunciar amb aquesta acció com els diners dels contribuents finança una pràctica pesquera destructiva, que danya els ecosistemes marins i sobreexplota els estocs pesquers

Foto: explored.com.ec

La pesca d'arrossegament de profunditat danya les profunditats marines i destrueix tot al seu pas; ecosistemes que han trigat anys en formar-se queden exhaurits.

No obstant això, aquesta pesca tan nociva ha rebut en 15 anys 142 milions d'euros, una mitjana de nou milions i mig per any.

Galícia i País Basc són els principals ports nacionals de desembarcament de les espècies de profunditat. Greenpeace pretén amb aquesta acció cridar l'atenció del Govern espanyol i de la Comissió Europea perquè deixin de subvencionar a aquests 107 vaixells d'arrossegament de profunditat que solament produeixen el 0,95% de l'ocupació.

L'organització ecologista apel·la així mateix a les Administracions perquè recolzin la pesca artesanal, un art sostenible amb el medi ambient que produeix el 28,35% dels llocs de treball.

"Greenpeace vol ajudar la Comissió Europea a identificar la sobrecapacidad pesquera, que és un dels principals problemes dels nostres mars", ha declarat Celia Ojeda, responsable de la campanya d’ Oceans de Greenpeace."Demanem que es redueixi la sobrepesca i es doni prioritat al desballestament urgent dels vaixells més destructius. Espanya hauria de protegir els oceans i la pesca litoral per ser més sostenible amb el medi marí, la qual cosa garantiria l'ocupació dels pescadors i mariscadors en el futur".

Les anteriors reformes de la Política Pesquera Comuna (PPC) (1) han estat un fracàs que han portat al fet que el 77% dels estocs pesquers es trobin sobreexplotats. Les polítiques pesqueres fins ara han estat dominades pels interessos de la flota d'altura i gran altura. Espanya va rebre en els últims anys 2.600 milions d'euros que s'han destinat a les flotes de gran altura, en perjudici de la pesca artesanal. Per al període de 2007 a 2013 el nostre país ha estat beneficiat pel 44% de les ajudes europees, la qual cosa suma 4.300 milions d'euros.

Font:
Portal del Medio Ambiente (17 octubre 2011) 
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9955/activistas_de_greenpeace
_pintan_barcos_arrastreros_en_vigo_para_denunciar_la_sobreexplotacion_de_los_oceanos/

Què és un «nanomaterial»? La Comissió Europea obre nous camins amb una definició comuna

Els «nanomaterials» són materials els principals components dels quals tenen una grandària d'entre una i cent mil milionèsimes de metre, segons una recomanació adoptada avui per la Comissió Europea.

L'anunci representa un important pas endevant amb vista a una major protecció dels ciutadans en definir-se amb claredat quins materials necessiten un tracte especial en una legislació específica.

El Comissari Europeu de Medi ambient, Janez Potočnik, ha declarat el següent: «M'alegra dir que la UE ha estat la primera a presentar una designació transversal dels nanomaterials a tots els efectes reglamentaris

Hem proposat una definició sòlida fundada en contribucions científiques i una àmplia consulta

Foto: hormigaanalitica

La indústria necessita un marc jurídic coherent i clar en aquest important sector econòmic i els consumidors mereixen rebre una informació exacta sobre aquestes substàncies. Això representa un gran pas endevant a l'hora de fer front a qualsevol possible risc per al medi ambient i la salut humana, vetllant-se al mateix temps per que aquesta nova tecnologia pugui treure ple avantatge del seu potencial».

Els nanomaterials ja s'usen en centenars d'aplicacions i productes de consum, que van des de pasta de dents fins a piles, pintures i peces de vestir. La creació d'aquestes substàncies innovadores és un motor important de la competitivitat europea, doncs tenen un gran potencial de progrés en àmbits tals com la medicina, la protecció del medi ambient i l'eficiència energètica. No obstant això, subsisteixen incerteses sobre els riscos que comporten i fa falta una definició clara per garantir l'aplicació de normes adequades en matèria de seguretat de les substàncies químiques.

La definició ajudarà les parts interessades, incloses les associacions industrials, perquè farà coherents les variades definicions que s'usen actualment en diferents sectors. La definició es revisarà en 2014 tenint en compte el progrés científic i tècnic. La recomanació també compleix un compromís assumit en 2009 davant el Parlament Europeu de fixar una única definició que sigui aplicable en general a tota la legislació de la UE relativa als nanomaterials.

Font:
Europa Press Releases (18 octubre 2011)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

La Comissió llança una campanya sobre l'eficiència en l'ús dels recursos

Avui s’ha produit el llançament de «Generation Awake. Your choices make a world of difference!», una campanya de la UE destinada a incitar els consumidors a convertir en un hàbit l'eficiència en l'ús dels recursos.

La campanya, que ha estat presentada a Polònia pel Comissari Europeu de Medi ambient, Sr. Janez Potočnik, i el Ministre de Medi ambient d'aquest país, Sr. Andrzej Kraszewski, es proposa sensibilitzar els ciutadans sobre la necessitat de fer un ús eficient d'uns recursos naturals cada vegada més escassos i incitar-los a reflexionar, en les seves decisions de compra, sobre l'impacte que aquestes poden tenir en el futur del planeta. El Comissari Europeu de Medi ambient, Sr. Janez Potočnik, ha assenyalat el següent: «En l'actual context de dificultats econòmiques i d'esgotament progressiu dels recursos, ha arribat el moment de començar a replantejar-se alguns dels nostres hàbits de consum

Foto: Ambientum

Un ús més racional dels recursos no solament contribueix a la preservació del medi ambient, sinó que permet realitzar economies i reduir els costos empresarials. Es tracta de fer més amb menys.

Tots podem aportar la nostra petita contribució, Despertem-nos! Posem a la feina!

Font:
Europa Press Releases (17 octubre 2011)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/11/1196&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

El Comitè de Gestió de la UE dóna via lliure a l'aprovació per la Comissió del mecanisme d'emmagatzematge privat d'oli d'oliva

El MARM rep amb satisfacció el desencadenament d'un mecanisme que, de la mà del sector, ha reclamat intensament en els últims mesos.

Foto: MARM

La ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Rosa Aguilar, ha rebut amb satisfacció la decisió del Comitè de Gestió de la UE de donar via lliure a la proposta de la Comissió Europea (CE) per a l'activació del mecanisme d'emmagatzematge privat de l'oli d'oliva.  

El projecte de reglament, que ha tirat endavant amb 240 vots a favor i es publicarà pròximament, permetrà un emmagatzematge fins a 100.000 tones d'oli verge per un període màxim de 180 dies

La primera licitació es preveu del 19 al 25 d'octubre. Posteriorment, el Comitè de Gestió donarà pas a una segona licitació des del 26 d'octubre fins al 8 de novembre

D'aquesta manera, la CE respon de manera positiva a l'intens treball desenvolupat pel Ministeri de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí (MARM) que ha sol·licitat aquesta mesura quan la situació de mercat ho ha requerit a través de diverses reunions amb el comissari d'Agricultura de la UE, Dacian Ciolos.

Aquesta mesura de suport a l'oli d'oliva, que ja es va engegar amb èxit en 2010, es justifica per l'alt nivell d'existències que ha provocat una forta pertorbació del mercat, registrant-se un desequilibri conjuntural entre l'oferta i la demanda, la qual cosa suposa una permanent i continuada situació de preus baixos i elevat nivell d'estocs.

Espanya segueix sent líder amb un producte d'elevada qualitat i molt benvolgut a l'exterior, com es demostra amb les més de 800.000 tones exportades en 2010.

El MARM es manté en permanent contacte amb els representants de les OPES, de les Cooperatives Agroalimentàries i de l'Organització Interprofessional de l'Oli d'Oliva Espanyol.

Font:
MARM (13 octubre 2011)
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/
notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-177290-16

Espanya i Irlanda, els països de la UE on més van caure les emissions de CO2 en 2010

Espanya i Irlanda són els dos països de l'EU on més es van reduir en 2010 les emissions de gasos d'efecte hivernacle (en concret un 2,9%) a causa de l'impacte de la crisi econòmica i financera. En contrast, en el conjunt de la UE les emissions van augmentar un 2,4% a causa de l'inici de la recuperació, segons un informe publicat aquest divendres per l'Agència Europea del Medi ambient.

Foto: Ecoticias

Les emissions van caure també a Grècia i Xipre (-1,8%), Romania (-0,9%), Bulgària (-0,7%). "Les emissions van disminuir a Espanya, Grècia i Irlanda, en part a causa de la recessió econòmica", ressalta l'estudi.

A Portugal i Malta es van mantenir pràcticament estables i en la resta d'Estats membres van augmentar. Entre els grans països de la UE, els majors increments corresponen a Alemanya i Polònia (+3,8%), Regne Unit (+3%) i França (+1,4%).

L'augment global del 2,4% en les emissions de la UE s'explica, segons l'Agència del Medi ambient, per "la tornada al creixement econòmic en molts països i un hivern més fred que va provocar un augment de la demanda de calefacció".

"No obstant això, l'increment de les emissions es va veure contingut pel canvi del carbó al gas natural i el fort creixement sostingut en generació de renovables", apunta.

Malgrat aquest repunt, les emissions dels 15 antics Estats membres de la UE es van situar l'any passat un 10,7% per sota del nivell de 1990, més enllà de l'objectiu col·lectiu d'un 8% de reducció. Només Àustria, Itàlia i Luxemburg incompleixen clarament el seu objectiu.

En el cas d'Espanya, el nivell d'emissions d'efecte hivernacle és un 26% superior al de 1990, per sobre del topall del 15% autoritzat en el repartiment intern de la UE. No obstant això, les autoritats espanyoles ja s'han compromès a cobrir la diferència amb crèdits assolits en inversions en països en vies de desenvolupament, per la qual cosa l'Agència no ho considera un incompliment.

Font:
Ecoticias (7 octubre 2011)
http://ecoticias.com/co2/55509/noticias-informacion-medio-
ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-contaminacion
-climatico-medio-ambiente-ecologia-sostenible-co2-energias-renovables
-eolica-solar-termosolar-eficiencia

Aliments i canvi climàtic: la baula oblidada

La Comissió Europea ha engegat una consulta pública sobre el reforç de les mesures de la UE per reduir les emissions de gasos fluorados, un grup de gasos industrials amb gran contribució en l'escalfament global.

La Comissió Europea afirma que la transició a una economia europea competitiva i baixa en carboni per 2050 requereix mesures més ambicioses de reducció d'emissions en tots els sectors, incloent les emissions de gasos fluorats.

En concret, la consulta inclou possibles opcions polítiques, com a nous acords voluntaris, la prohibició de nous productes i equips i la introducció d'un règim d'eliminació progressiva de la comercialització de HFC al mercat de la UE

El període per participar es va iniciar el 26 de setembre i finalitza el 19 de desembre de 2011.

Foto: Grain

Font:
Generalitat de Catalunya- Oficina Catalana del Canvi climàtic (4 octubre 2011)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES

Espanya:

El Comitè Español del Programa MaB trasllada les candidatures de la Gomera, Terres de L´Ebre, Las Ubiñas-La Mesa i La Granja de San Idelfonso com a noves reserves de la biosfera

Durant la trobada s'ha acordat traslladar a la UNESCO les ampliacions de reserva de la biosfera de Doñana i Sierra Nevada.

El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, ha presidit avui a la seu del Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) una reunió del Comitè Español del Programa MaB (Home i Biosfera) de la UNESCO, on s'ha informat sobre les noves propostes de reserves de la biosfera: l'Illa de la Gomera, Terres de L´Ebre, Les Ubiñas-La Mesa i La Granja de San Idelfonso.

El Real Sitio de la Granja de Sant Idelfonso es proposa com a punt de partida d'una futura ampliació en l'àmbit de la Serra de Guadarrama.

Així mateix, durant la trobada s'ha acordat traslladar a la UNESCO les ampliacions de reserva de la biosfera de Doñana i Sierra Nevada.

Foto: MARM

Les reserves de la biosfera suposen un clar compromís del territori amb la conservació i el desenvolupament sostenible, així com una oportunitat i un repte per afrontar els desafiaments actuals.

A més, en aquest Comitè s'han revisat les actuacions executades amb càrrec a les actuacions de la Direcció general de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, que han suposat una inversió de 55 milions d'euros en les reserves de la biosfera per a la seva adequació i compliment dels objectius del Pla d'Acció de Madrid.

De la mateixa manera, s'han aprovat les directrius i prioritats orientadores per a l'establiment de conveni de col·laboració del Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí per a les reserves de la biosfera en 2012.

En el context del 40 aniversari del Programa MaB de la UNESCO, el MARM ha desenvolupat actuacions com la Guia sobre la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera, s'ha editat un vídeo i s'han posat en funcionament exposicions itinerants.

Font:
MARM (3 octubre 2011)
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/
notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-175023-16 

Medi ambient rebutja la reforma dels pagaments directes de la PAC

Rosa Aguilar, ministra de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí, ha defensat durant la seva intervenció en el Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea la posició comuna acordada pel Govern d'Espanya i les comunitats autònomes amb el respatller del sector sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) presentada per la Comissió Europea, una proposta que ha qualificat de decebedora.

Aguilar ha destacat que el gir plantejat en pagaments directes és el “tema de major transcendència” d'aquesta reforma, amb un plantejament que és “inacceptable” perquè pot “generar importants desequilibris territorials i productius per a Espanya”. “Rebutgem totalment el pagament base i defensem que el nou model de pagaments directes que s'estableixi haurà de donar resposta a les necessitats de les diferents orientacions i sistemes productius de l'agricultura i ramaderia espanyola”, ha explicat la titular del MARM.

Foto: Ambientum

La ministra -que ha lamentat que el comissari d'Agricultura, Dacian Ciolos, no hagi estat “sensible” a les aportacions i debats que s'han produït des que va fer la seva primera comunicació al novembre de 2010- ha detallat en la seva intervenció els punts del document consensuat amb les comunitats autònomes amb el suport del sector.

En relació a el ‘greening’, ha defensat que a Espanya l'agricultors i ramaders “compleixen ja amb les disposicions i exigències mediambientals”, un aspecte que, segons ha subratllat, ha de ser tingut en compte.

“Les noves exigències no poden afeblir la competitivitat i productivitat del sector”; ha afegit.

De la mateixa manera, la ministra ha expressat el rebuig d'Espanya a la definició d'agricultor actiu que planteja la Comissió en la seva proposta, ha reivindicat fons addicionals per poder aconseguir la convergència en els termes que proposa la Comissió i ha lamentat que “la simplificació que es planteja sigui una complicació per als agricultors”.

Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea debaten per primera vegada a Luxemburg les propostes legislatives sobre la reforma de la PAC presentades la setmana passada per la Comissió Europea, una revisió que, per primera vegada, està previst que s'aprovi per codecisió del Consell i el Parlament europeu.

Font:
Ambientum (21 octubre 2011)
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/
Medio-Ambiente-la-reforma-de-los-pagos-directos-PAC.asp

El mercat termosolar a Espanya i al món

L'Associació Espanyola de la Indústria Solar Termoelèctrica, Protermosolar, ha anunciat que 4293 Km2 de plantes de CSP (Concentrated Solar Power) (l'equivalent a l'1 % del territori espanyol) podrien subministrar al país tota l'energia que necessita. L'informe especialitzat ‘Mercats Termosolares del Món’ detalla el pla actual a Espanya per instal·lar 5000 MW de CSP.

Foto: Econoticias

Encara que el sector està esperant i exercint pressió perquè siguin 10000 MW per 2020

És innegable que la CSP a Espanya s'enfronta a un any desafiador. Els canvis en les tarifes d'alimentació i les amenaces que presenten altres fonts energètiques han sumit al sector en la confusió en els últims mesos.

Però la termosolar a tot el món s'està preparat per aprendre de l'experiència espanyola, tant bona com a dolenta, i amb un sòlid historial, el panorama és brillant

Segons l'informe especialitzat ‘Mercats Termosolares del Món’ les esperances són elevades a Espanya

El Ministeri d'Indústria ha atorgat permisos per a la construcció de 61 plantes en 11 províncies, principalment en el sud. 21 d'elles estan actualment en funcionament amb una capacitat instal·lada de 852,4 MW, i 40 plantes més es troben en fase de construcció, planificació i pendents de construcció.

Quan totes les plantes estiguin en funcionament el 2014, el país tindrà 2525,3 MW de capacitat de CSP.

Els antecedents d'Espanya envien un missatge encoratjador als nouvinguts al mercat de la termosolar, com l'Índia o Sud-àfrica. Quan Espanya va començar la construcció de plantes en 2007, les primeres centrals, com a PS10 i Andasol 1, eren molt depenents en un 50% de les importacions de subministraments estrangers. No obstant això, les plantes que es van engegar en 2010 compten amb un 80% de components de fabricació espanyola.

Aquest entorn regulador favorable atreu fabricants a Espanya. Aquest panorama ajuda a crear un mercat nacional per a components com el vidre, els tubs, les estructures d'acer i els conductes. L'èxit espanyol també ha demostrat com el sector pot ser molt important per al desenvolupament regional. El nombre de llocs de treball que una planta termosolar genera des dels seus inicis és major que en altres tecnologies renovables.

Font:
Ecoticias (7 octubre 2011)
http://ecoticias.com/energias-renovables/55493/
noticias-informacion-medio-ambiente-medioambiente-
medioambiental-ambiental-contaminacion-climatico-
medio-ambiente-ecologia-sostenible-co2-energias-
renovables-eolica-solar-termosolar

Sis estacions de Madrid superen límits de diòxid de nitrogen

Ecologistes en Acció ha alertat aquest dilluns que sis estacions de Madrid, d'una xarxa de 26, ja han superat els límits legals per al diòxid de nitrogen, que altres quatre estacions més depassaran els límits legals en dates properes i que només en el mes de setembre tres estacions van depassar les 18 hores permeses per a tot l'any 2011.

La normativa legal permet un màxim anual de 18 superacions horàries de 200 micrograms per metre cúbic de concentració de diòxid de nitrogen (NO2) i, segons l'organització, setembre ha estat "prolix" en episodis d'alta concentració de NO2 a la capital.

 Així, almenys hi ha hagut 12 dies de forta contaminació i tres estacions -solament durant aquest mes- han esgotat el seu "crèdit" anual de 18 superacions: Ramón y Cajal (23 superacions del límit horari durant setembre), Barri del Pilar (19) i Plaça El·líptica/Fernández Ladreda (18).

Foto: Europapress

De les 24 estacions de la xarxa que disposa l'Ajuntament de Madrid, són ja sis les que han superat les 18 hores que permet la llei depassar el límit horari, "el mateix nombre que a la fi de 2010, a pesar que encara queden els mesos més crítics, ja que la contaminació sol incrementar-se ".

Per contra, les millors estacions quant a aquests nivells, són Plaça d'Espanya i Urbanització Ambaixada, que no els han superat en cap ocasió en tot el que portem de 2011; Barajas i Farollilo (1), Vallecas (3), Méndez Álvaro (6) i Villaverde, al límit en 17 ocasions.

Ecologistes ha destacat que n'hi ha prou que una única estació superi aquest límit horari "perquè hi hagi vulneració de la normativa de qualitat de l'aire", la qual cosa exigiria actuar immediatament per corregir la situació, "alguna cosa que l'Ajuntament de Madrid" no fa.

"Els responsables polítics de l'Ajuntament de Madrid no semblen tenir voluntat d'atallar aquesta mala situació, que reiteradament és assenyalada per tot tipus d'informes i treballs científics", han lamentat, al mateix temps que han criticat que la delegada de Medi ambient, Ana Botella, vulgui aconseguir una pròrroga de cinc anys "per no haver de donar explicacions per incomplir la llei de qualitat de l'aire".

Font:
Europapress (3 octubre 2011)
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-
00647/noticia-seis-estaciones-madrid-superan-limites-
dioxido-nitrogeno-20111003133623.html

Aproven el Reial decret del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regula el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, que està destinat a ser una eina de suport a la transformació del sistema productiu espanyol en un model baix en emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Aquesta nova eina impulsa l'activitat de les empreses en els sectors associats a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant l'adquisició de crèdits de carboni, contribuint d'aquesta manera al compliment dels objectius de reducció d'emissions assumits per Espanya.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible va introduir en l'ordenament jurídic les reformes estructurals necessàries per crear aquelles condicions que afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible. Entre aquestes mesures, l'article 91 de la Llei, crea un Fons per a la compra de crèdits de carboni adscrit a la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, el funcionament del qual es regula en aquest Reial decret.

Foto: Ambientum

El Fons incrementarà la transparència i bona gestió dels recursos públics invertits als mercats de carboni, enfortint la coherència de les decisions amb els objectius del Govern en la política de lluita contra el canvi climàtic.

Estarà gestionat per un Consell Rector, presidit per la Secretària d'Estat de Canvi Climàtic, que establirà les prioritats, tant per a les actuacions relacionades amb els mercats internacionals de carboni, com per a les que es realitzin al territori nacional promovent la reducció addicional d'emissions de gasos d'efecte hivernacle més enllà de l'establert en la normativa sectorial.

En tots dos casos, i de manera congruent amb els objectius de la Llei d'Economia Sostenible, l'activitat del Fons tindrà per finalitat impulsar l'activitat econòmica per part de les empreses espanyoles en els nous sectors associats a una economia baixa en carboni, generant noves oportunitats de creació d'ocupació.

Amb aquest Fons, el Govern d'Espanya, igual que han fet altres països de la Unió Europea, es dota d'un instrument eficient per donar continuïtat a la seva participació als mercats de carboni, permetent aprofitar les oportunitats que aquests ofereixen, no només per contribuir a l'assoliment per part d'Espanya dels seus objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, sinó per promoure nova activitat en sectors associats a la lluita contra el canvi climàtic.

Font:
Ambientum (24 octubre 2011)
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/
Aprueban-Real-DecretoFondo-de-Carbono-Economia-Sostenible.asp

Catalunya:

Barcelona es converteix en capital de l'economia verda

El Museu Picasso i La Pedrera a Barcelona acullen des d'ahir dilluns i fins al dimecres el Global Eco Forum, una reunió euromediterránea sobre sostenibilitat.

Aquest any, se centra especialment en l'anomenada economia verda, que intenta aprofitar la interdependència entre l'economia i els ecosistemes naturals.

El programa inclou a ponents com la presidenta de l'Aliança de la Unió Europea per a l'Estalvi d'Energia (EUASE, per les seves sigles en anglès), Mónica Frassoni, el sotssecretari general de la Unió pel Mediterrani (UfM), Rafiq Al-Husseini i, representant a Espanya, la secretària de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Teresa Ribera.

Amb el lema Una economia verda per a un món sostenible, aquesta cimera pretén aplanar el camí per a la cimera de la Terra del proper any a Rio de Janeiro (Brasil).

Compta amb el suport, entre d’altres, de la Fundació Biodiversitat

Foto: Vidasana

En la trobada, es pot assistir a diàlegs entre actors involucrats en el desenvolupament sostenible de diferents països, tallers pràctics i, fora de programa, a taules rodones o cinefórums. Entre els diàlegs, destaca el que, moderat per Piero Pelizzaro, del Club de Kyoto, aborda avui com connectar els ciutadans del nord i del sud, precisament a través de l'ús d'energies renovables, intercanvis culturals i aliances per al negoci verd.

Entre els tallers pràctics, s'ensenya com el comerç just pot ser una estratègia per al desenvolupament sostenible i com la compra responsable de productes forestals pot suposar una oportunitat de negoci.

Font:
Portal del Medi Ambient (25 octubre 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9985/barcelona
_se_convierte_en_capital_de_la_economia_verde/

El Govern impulsa l'ús de les energies renovables a través d'un conveni entre el ICAEN i l'IDEA

La dotació de l'acord ascendeix a 3,7 milions d'euros per aplicar les mesures del Pla d'Energies Renovables corresponents a Catalunya en 2011.

El Govern impulsa l'ús de les energies renovables a Catalunya a través d'un conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia (ICAEN), entitat adscrita al Departament d'empresa i Ocupació, i l'Institut per a la diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Foto: actualidad.organge.es

Amb una inversió de 3,7 milions d'euros, l'acord permetrà desenvolupar les mesures de suport públic corresponents a Catalunya durant l'any 2011.

El conveni estableix que el ICAEN gestionarà aquests fons, que tindran com a destinació la subvenció d'actuacions en àrees com l'energia solar tèrmica de baixa temperatura, biomassa tèrmica, l'energia solar fotovoltaica aïllada, la geotermia o petites instal·lacions per a l'obtenció i aprofitament del biogàs.

L'objectiu és diversificar les fonts energètiques i avançar en la reducció del consum de combustibles d'origen fòssil.

El foment de les energies renovables és una de les mesures que han de permetre l'avanç cap a un model energètic més sostenible i amb una menor dependència de l'exterior, dos dels eixos bàsics que regiran el Pla de l'Energia i del Canvi climàtic 2012-2020, actualment en fase d'elaboració.

Font:
Generalitat de Catalunya (11 octubre 2011)
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/
detall.do?id=124949&idioma=0&departament=47&canal=48

Deploren la pressió de l’AMAC sobre Indústria per fixar la ubicació del cementiri nuclear

L'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals nuclears (AMAC) se segueix comportant com un autèntic grup de pressió per resoldre els problemes de la indústria nuclear i pressiona a Indústria perquè fixi ja la ubicació del Magatzem Transitori Centralitzat, on es dipositaran els residus d'alta procedents de totes les nuclears espanyoles. L'organització Ecologistes en Acció deplora aquesta actitud xantatgista que considera com un senyal de cara al ministre d'indústria del govern que surti de les properes eleccions.

L’ AMAC s'ha mobilitzat al complet per intentar que el Ministeri d'Indústria fixi abans de les eleccions la ubicació del Magatzem Transitori Centralitzat (ATC), el cementiri nuclear on es dipositarien els residus d'alta de totes les nuclears espanyoles. Però a més insisteixen a defensar els dos municipis candidats d'aquesta organització, Ascó (Tarragona) i Yebra (Guadalajara). El dir una vegada i una altra que estem pagant uns 60.000 € diaris a França per la custòdia dels residus de Vandellòs I forma part del xantatge. Aquests diners s'està deixant en dipòsit i es recuperaran en la seva majoria quan els residus tornin a Espanya. En tot cas, aquest fet es coneixia ja quan es van signar els acords ruïnosos entre COGEMA i ENRESA, fa gairebé 20 anys i fins ara l’ AMAC no ha cridat l'atenció sobre aquest fet.

Per a Ecologistes en Acció es tracta només d'un brindis al sol amb vista a pressionar al Govern que surti de les properes eleccions, ja que no és lògic pensar que aquest Govern  obri un front més de conflicte abans del 20-N. En efecte, la recerca d'una ubicació per l’ ATC és un assumpte escabrós que porta sense resoldre’s des de fa dècades i que ha ocasionat nombroses protestes dels ciutadans dels municipis propers als candidats, especialment des de l'últim intent, que data de 2004 i la decisió implicaria ara un gran cost polític per al Govern.

Sembla clar, per tant, que el Govern no va a moure peça en aquest sentit abans de les eleccions, de manera que aquest moviment de l’AMAC està més dirigit cap a la galeria i cap al proper Govern que surti de les urnes el 20-N. Es tracta d'una presentació de credencials en tota regla i d'un acte de pressió perquè el poder polític compti amb aquest grup de pressió a l'hora de prendre tan delicada decisió.

Per a Ecologistes en Acció aquesta és una mostra més que l’AMAC treballa per resoldre els problemes de la indústria nuclear. El problema de la gestió dels residus no s'ha de resoldre d'aquesta manera, sinó que és imprescindible un debat tècnic i social després de l'establiment d'un calendari de tancament de les nuclears al nostre país.

Font:
Ecologistes en Acció (13 octubre 2011)
http://www.ecologistasenaccion.org/article21520.html

El transport de mercaderies de FGC creix i guanya pes al Port de Barcelona

L'estalvi en matèria d'emissions de CO2 a l'atmosfera és de gairebé de 3 mil tones anuals i comporta que deixin de circular 80 mil camions a l'any.

FGC es posiciona com un dels principals operadors de transport ferroviari del Port de Barcelona.

Foto: Elvigia

La companyia encapçala pel sector del transport de mineral amb 255 mil tones de potasa transportades entre les mines de Súria i el Port de Barcelona durant els vuit primers mesos de l'any.

Així mateix, i segons dades de l'últim informe estadístic de trànsit ferroviari, resulta destacable que el 13% dels vehicles nous que surten del Port de Barcelona, un total de 55 mil cotxes entre gener i agost del 2011, corresponen al servei d’ AUTOMETRE, operat per Ferrocarrils de la Generalitat conjuntament amb SEAT i Comsa.

El transport de mercaderies de FGC comporta un estalvi de gairebé 3 mil tones d'emissions de CO2 anuals a l'atmosfera. En concret s'estalvien 2.906 tones d'emissions de CO2 anualment, 2500 de les quals corresponen a la potasa i a la sal, mentre que 406 corresponen al transport de vehicles i components per a vehicles. Cal remarcar també que el transport de mercaderies per ferrocarril de FGC comporta que deixin de circular 80 mil camions a l'any.

Font:
MARM (13 octubre 2011)
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-177290-16

Espanya i Irlanda, els països de la UE on més van caure les emissions de CO2 en 2010

Espanya i Irlanda són els dos països de l'EU on més es van reduir en 2010 les emissions de gasos d'efecte hivernacle (en concret un 2,9%) a causa de l'impacte de la crisi econòmica i financera. En contrast, en el conjunt de la UE les emissions van augmentar un 2,4% a causa de l'inici de la recuperació, segons un informe publicat aquest divendres per l'Agència Europea del Medi ambient.

Foto: Ecoticias

Les emissions van caure també a Grècia i Xipre (-1,8%), Romania (-0,9%), Bulgària (-0,7%). "Les emissions van disminuir a Espanya, Grècia i Irlanda, en part a causa de la recessió econòmica", ressalta l'estudi.

A Portugal i Malta es van mantenir pràcticament estables i en la resta d'Estats membres van augmentar. Entre els grans països de la UE, els majors increments corresponen a Alemanya i Polònia (+3,8%), Regne Unit (+3%) i França (+1,4%).

L'augment global del 2,4% en les emissions de la UE s'explica, segons l'Agència del Medi ambient, per "la tornada al creixement econòmic en molts països i un hivern més fred que va provocar un augment de la demanda de calefacció".

"No obstant això, l'increment de les emissions es va veure contingut pel canvi del carbó al gas natural i el fort creixement sostingut en generació de renovables", apunta.

Malgrat aquest repunt, les emissions dels 15 antics Estats membres de la UE es van situar l'any passat un 10,7% per sota del nivell de 1990, més enllà de l'objectiu col·lectiu d'un 8% de reducció. Només Àustria, Itàlia i Luxemburg incompleixen clarament el seu objectiu.

En el cas d'Espanya, el nivell d'emissions d'efecte hivernacle és un 26% superior al de 1990, per sobre del topall del 15% autoritzat en el repartiment intern de la UE. No obstant això, les autoritats espanyoles ja s'han compromès a cobrir la diferència amb crèdits assolits en inversions en països en vies de desenvolupament, per la qual cosa l'Agència no ho considera un incompliment.

Font:
Ecoticias (7 octubre 2011)
http://ecoticias.com/co2/55509/noticias-informacion-medio-
ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-contaminacion
-climatico-medio-ambiente-ecologia-sostenible-co2-energias-renovables
-eolica-solar-termosolar-eficiencia

Aliments i canvi climàtic: la baula oblidada

La Comissió Europea ha engegat una consulta pública sobre el reforç de les mesures de la UE per reduir les emissions de gasos fluorados, un grup de gasos industrials amb gran contribució en l'escalfament global.

La Comissió Europea afirma que la transició a una economia europea competitiva i baixa en carboni per 2050 requereix mesures més ambicioses de reducció d'emissions en tots els sectors, incloent les emissions de gasos fluorats.

En concret, la consulta inclou possibles opcions polítiques, com a nous acords voluntaris, la prohibició de nous productes i equips i la introducció d'un règim d'eliminació progressiva de la comercialització de HFC al mercat de la UE

El període per participar es va iniciar el 26 de setembre i finalitza el 19 de desembre de 2011.

Foto: Grain

Font:
Generalitat de Catalunya- Oficina Catalana del Canvi climàtic (4 octubre 2011)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES

Espanya:

El Comitè Español del Programa MaB trasllada les candidatures de la Gomera, Terres de L´Ebre, Las Ubiñas-La Mesa i La Granja de San Idelfonso com a noves reserves de la biosfera

Durant la trobada s'ha acordat traslladar a la UNESCO les ampliacions de reserva de la biosfera de Doñana i Sierra Nevada.

El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, ha presidit avui a la seu del Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) una reunió del Comitè Español del Programa MaB (Home i Biosfera) de la UNESCO, on s'ha informat sobre les noves propostes de reserves de la biosfera: l'Illa de la Gomera, Terres de L´Ebre, Les Ubiñas-La Mesa i La Granja de San Idelfonso.

El Real Sitio de la Granja de Sant Idelfonso es proposa com a punt de partida d'una futura ampliació en l'àmbit de la Serra de Guadarrama.

Així mateix, durant la trobada s'ha acordat traslladar a la UNESCO les ampliacions de reserva de la biosfera de Doñana i Sierra Nevada.

Foto: MARM

Les reserves de la biosfera suposen un clar compromís del territori amb la conservació i el desenvolupament sostenible, així com una oportunitat i un repte per afrontar els desafiaments actuals.

A més, en aquest Comitè s'han revisat les actuacions executades amb càrrec a les actuacions de la Direcció general de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, que han suposat una inversió de 55 milions d'euros en les reserves de la biosfera per a la seva adequació i compliment dels objectius del Pla d'Acció de Madrid.

De la mateixa manera, s'han aprovat les directrius i prioritats orientadores per a l'establiment de conveni de col·laboració del Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí per a les reserves de la biosfera en 2012.

En el context del 40 aniversari del Programa MaB de la UNESCO, el MARM ha desenvolupat actuacions com la Guia sobre la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera, s'ha editat un vídeo i s'han posat en funcionament exposicions itinerants.

Font:
MARM (3 octubre 2011)
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/
notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-175023-16 

Medi ambient rebutja la reforma dels pagaments directes de la PAC

Rosa Aguilar, ministra de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí, ha defensat durant la seva intervenció en el Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea la posició comuna acordada pel Govern d'Espanya i les comunitats autònomes amb el respatller del sector sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) presentada per la Comissió Europea, una proposta que ha qualificat de decebedora.

Aguilar ha destacat que el gir plantejat en pagaments directes és el “tema de major transcendència” d'aquesta reforma, amb un plantejament que és “inacceptable” perquè pot “generar importants desequilibris territorials i productius per a Espanya”. “Rebutgem totalment el pagament base i defensem que el nou model de pagaments directes que s'estableixi haurà de donar resposta a les necessitats de les diferents orientacions i sistemes productius de l'agricultura i ramaderia espanyola”, ha explicat la titular del MARM.

Foto: Ambientum

La ministra -que ha lamentat que el comissari d'Agricultura, Dacian Ciolos, no hagi estat “sensible” a les aportacions i debats que s'han produït des que va fer la seva primera comunicació al novembre de 2010- ha detallat en la seva intervenció els punts del document consensuat amb les comunitats autònomes amb el suport del sector.

En relació a el ‘greening’, ha defensat que a Espanya l'agricultors i ramaders “compleixen ja amb les disposicions i exigències mediambientals”, un aspecte que, segons ha subratllat, ha de ser tingut en compte.

“Les noves exigències no poden afeblir la competitivitat i productivitat del sector”; ha afegit.

De la mateixa manera, la ministra ha expressat el rebuig d'Espanya a la definició d'agricultor actiu que planteja la Comissió en la seva proposta, ha reivindicat fons addicionals per poder aconseguir la convergència en els termes que proposa la Comissió i ha lamentat que “la simplificació que es planteja sigui una complicació per als agricultors”.

Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea debaten per primera vegada a Luxemburg les propostes legislatives sobre la reforma de la PAC presentades la setmana passada per la Comissió Europea, una revisió que, per primera vegada, està previst que s'aprovi per codecisió del Consell i el Parlament europeu.

Font:
Ambientum (21 octubre 2011)
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/
Medio-Ambiente-la-reforma-de-los-pagos-directos-PAC.asp

El mercat termosolar a Espanya i al món

L'Associació Espanyola de la Indústria Solar Termoelèctrica, Protermosolar, ha anunciat que 4293 Km2 de plantes de CSP (Concentrated Solar Power) (l'equivalent a l'1 % del territori espanyol) podrien subministrar al país tota l'energia que necessita. L'informe especialitzat ‘Mercats Termosolares del Món’ detalla el pla actual a Espanya per instal·lar 5000 MW de CSP.

Foto: Econoticias

Encara que el sector està esperant i exercint pressió perquè siguin 10000 MW per 2020

És innegable que la CSP a Espanya s'enfronta a un any desafiador. Els canvis en les tarifes d'alimentació i les amenaces que presenten altres fonts energètiques han sumit al sector en la confusió en els últims mesos.

Però la termosolar a tot el món s'està preparat per aprendre de l'experiència espanyola, tant bona com a dolenta, i amb un sòlid historial, el panorama és brillant

Segons l'informe especialitzat ‘Mercats Termosolares del Món’ les esperances són elevades a Espanya

El Ministeri d'Indústria ha atorgat permisos per a la construcció de 61 plantes en 11 províncies, principalment en el sud. 21 d'elles estan actualment en funcionament amb una capacitat instal·lada de 852,4 MW, i 40 plantes més es troben en fase de construcció, planificació i pendents de construcció.

Quan totes les plantes estiguin en funcionament el 2014, el país tindrà 2525,3 MW de capacitat de CSP.

Els antecedents d'Espanya envien un missatge encoratjador als nouvinguts al mercat de la termosolar, com l'Índia o Sud-àfrica. Quan Espanya va començar la construcció de plantes en 2007, les primeres centrals, com a PS10 i Andasol 1, eren molt depenents en un 50% de les importacions de subministraments estrangers. No obstant això, les plantes que es van engegar en 2010 compten amb un 80% de components de fabricació espanyola.

Aquest entorn regulador favorable atreu fabricants a Espanya. Aquest panorama ajuda a crear un mercat nacional per a components com el vidre, els tubs, les estructures d'acer i els conductes. L'èxit espanyol també ha demostrat com el sector pot ser molt important per al desenvolupament regional. El nombre de llocs de treball que una planta termosolar genera des dels seus inicis és major que en altres tecnologies renovables.

Font:
Ecoticias (7 octubre 2011)
http://ecoticias.com/energias-renovables/55493/
noticias-informacion-medio-ambiente-medioambiente-
medioambiental-ambiental-contaminacion-climatico-
medio-ambiente-ecologia-sostenible-co2-energias-
renovables-eolica-solar-termosolar

Sis estacions de Madrid superen límits de diòxid de nitrogen

Ecologistes en Acció ha alertat aquest dilluns que sis estacions de Madrid, d'una xarxa de 26, ja han superat els límits legals per al diòxid de nitrogen, que altres quatre estacions més depassaran els límits legals en dates properes i que només en el mes de setembre tres estacions van depassar les 18 hores permeses per a tot l'any 2011.

La normativa legal permet un màxim anual de 18 superacions horàries de 200 micrograms per metre cúbic de concentració de diòxid de nitrogen (NO2) i, segons l'organització, setembre ha estat "prolix" en episodis d'alta concentració de NO2 a la capital.

 Així, almenys hi ha hagut 12 dies de forta contaminació i tres estacions -solament durant aquest mes- han esgotat el seu "crèdit" anual de 18 superacions: Ramón y Cajal (23 superacions del límit horari durant setembre), Barri del Pilar (19) i Plaça El·líptica/Fernández Ladreda (18).

Foto: Europapress

De les 24 estacions de la xarxa que disposa l'Ajuntament de Madrid, són ja sis les que han superat les 18 hores que permet la llei depassar el límit horari, "el mateix nombre que a la fi de 2010, a pesar que encara queden els mesos més crítics, ja que la contaminació sol incrementar-se ".

Per contra, les millors estacions quant a aquests nivells, són Plaça d'Espanya i Urbanització Ambaixada, que no els han superat en cap ocasió en tot el que portem de 2011; Barajas i Farollilo (1), Vallecas (3), Méndez Álvaro (6) i Villaverde, al límit en 17 ocasions.

Ecologistes ha destacat que n'hi ha prou que una única estació superi aquest límit horari "perquè hi hagi vulneració de la normativa de qualitat de l'aire", la qual cosa exigiria actuar immediatament per corregir la situació, "alguna cosa que l'Ajuntament de Madrid" no fa.

"Els responsables polítics de l'Ajuntament de Madrid no semblen tenir voluntat d'atallar aquesta mala situació, que reiteradament és assenyalada per tot tipus d'informes i treballs científics", han lamentat, al mateix temps que han criticat que la delegada de Medi ambient, Ana Botella, vulgui aconseguir una pròrroga de cinc anys "per no haver de donar explicacions per incomplir la llei de qualitat de l'aire".

Font:
Europapress (3 octubre 2011)
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-
00647/noticia-seis-estaciones-madrid-superan-limites-
dioxido-nitrogeno-20111003133623.html

Aproven el Reial decret del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regula el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, que està destinat a ser una eina de suport a la transformació del sistema productiu espanyol en un model baix en emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Aquesta nova eina impulsa l'activitat de les empreses en els sectors associats a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant l'adquisició de crèdits de carboni, contribuint d'aquesta manera al compliment dels objectius de reducció d'emissions assumits per Espanya.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible va introduir en l'ordenament jurídic les reformes estructurals necessàries per crear aquelles condicions que afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible. Entre aquestes mesures, l'article 91 de la Llei, crea un Fons per a la compra de crèdits de carboni adscrit a la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, el funcionament del qual es regula en aquest Reial decret.

Foto: Ambientum

El Fons incrementarà la transparència i bona gestió dels recursos públics invertits als mercats de carboni, enfortint la coherència de les decisions amb els objectius del Govern en la política de lluita contra el canvi climàtic.

Estarà gestionat per un Consell Rector, presidit per la Secretària d'Estat de Canvi Climàtic, que establirà les prioritats, tant per a les actuacions relacionades amb els mercats internacionals de carboni, com per a les que es realitzin al territori nacional promovent la reducció addicional d'emissions de gasos d'efecte hivernacle més enllà de l'establert en la normativa sectorial.

En tots dos casos, i de manera congruent amb els objectius de la Llei d'Economia Sostenible, l'activitat del Fons tindrà per finalitat impulsar l'activitat econòmica per part de les empreses espanyoles en els nous sectors associats a una economia baixa en carboni, generant noves oportunitats de creació d'ocupació.

Amb aquest Fons, el Govern d'Espanya, igual que han fet altres països de la Unió Europea, es dota d'un instrument eficient per donar continuïtat a la seva participació als mercats de carboni, permetent aprofitar les oportunitats que aquests ofereixen, no només per contribuir a l'assoliment per part d'Espanya dels seus objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, sinó per promoure nova activitat en sectors associats a la lluita contra el canvi climàtic.

Font:
Ambientum (24 octubre 2011)
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/
Aprueban-Real-DecretoFondo-de-Carbono-Economia-Sostenible.asp

Catalunya:

Barcelona es converteix en capital de l'economia verda

El Museu Picasso i La Pedrera a Barcelona acullen des d'ahir dilluns i fins al dimecres el Global Eco Forum, una reunió euromediterránea sobre sostenibilitat.

Aquest any, se centra especialment en l'anomenada economia verda, que intenta aprofitar la interdependència entre l'economia i els ecosistemes naturals.

El programa inclou a ponents com la presidenta de l'Aliança de la Unió Europea per a l'Estalvi d'Energia (EUASE, per les seves sigles en anglès), Mónica Frassoni, el sotssecretari general de la Unió pel Mediterrani (UfM), Rafiq Al-Husseini i, representant a Espanya, la secretària de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Teresa Ribera.

Amb el lema Una economia verda per a un món sostenible, aquesta cimera pretén aplanar el camí per a la cimera de la Terra del proper any a Rio de Janeiro (Brasil).

Compta amb el suport, entre d’altres, de la Fundació Biodiversitat

Foto: Vidasana

En la trobada, es pot assistir a diàlegs entre actors involucrats en el desenvolupament sostenible de diferents països, tallers pràctics i, fora de programa, a taules rodones o cinefórums. Entre els diàlegs, destaca el que, moderat per Piero Pelizzaro, del Club de Kyoto, aborda avui com connectar els ciutadans del nord i del sud, precisament a través de l'ús d'energies renovables, intercanvis culturals i aliances per al negoci verd.

Entre els tallers pràctics, s'ensenya com el comerç just pot ser una estratègia per al desenvolupament sostenible i com la compra responsable de productes forestals pot suposar una oportunitat de negoci.

Font:
Portal del Medi Ambient (25 octubre 2011)
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/9985/barcelona
_se_convierte_en_capital_de_la_economia_verde/

El Govern impulsa l'ús de les energies renovables a través d'un conveni entre el ICAEN i l'IDEA

La dotació de l'acord ascendeix a 3,7 milions d'euros per aplicar les mesures del Pla d'Energies Renovables corresponents a Catalunya en 2011.

El Govern impulsa l'ús de les energies renovables a Catalunya a través d'un conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia (ICAEN), entitat adscrita al Departament d'empresa i Ocupació, i l'Institut per a la diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Foto: actualidad.organge.es

Amb una inversió de 3,7 milions d'euros, l'acord permetrà desenvolupar les mesures de suport públic corresponents a Catalunya durant l'any 2011.

El conveni estableix que el ICAEN gestionarà aquests fons, que tindran com a destinació la subvenció d'actuacions en àrees com l'energia solar tèrmica de baixa temperatura, biomassa tèrmica, l'energia solar fotovoltaica aïllada, la geotermia o petites instal·lacions per a l'obtenció i aprofitament del biogàs.

L'objectiu és diversificar les fonts energètiques i avançar en la reducció del consum de combustibles d'origen fòssil.

El foment de les energies renovables és una de les mesures que han de permetre l'avanç cap a un model energètic més sostenible i amb una menor dependència de l'exterior, dos dels eixos bàsics que regiran el Pla de l'Energia i del Canvi climàtic 2012-2020, actualment en fase d'elaboració.

Font:
Generalitat de Catalunya (11 octubre 2011)
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/
detall.do?id=124949&idioma=0&departament=47&canal=48

Deploren la pressió de l’AMAC sobre Indústria per fixar la ubicació del cementiri nuclear

L'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals nuclears (AMAC) se segueix comportant com un autèntic grup de pressió per resoldre els problemes de la indústria nuclear i pressiona a Indústria perquè fixi ja la ubicació del Magatzem Transitori Centralitzat, on es dipositaran els residus d'alta procedents de totes les nuclears espanyoles. L'organització Ecologistes en Acció deplora aquesta actitud xantatgista que considera com un senyal de cara al ministre d'indústria del govern que surti de les properes eleccions.

L’ AMAC s'ha mobilitzat al complet per intentar que el Ministeri d'Indústria fixi abans de les eleccions la ubicació del Magatzem Transitori Centralitzat (ATC), el cementiri nuclear on es dipositarien els residus d'alta de totes les nuclears espanyoles. Però a més insisteixen a defensar els dos municipis candidats d'aquesta organització, Ascó (Tarragona) i Yebra (Guadalajara). El dir una vegada i una altra que estem pagant uns 60.000 € diaris a França per la custòdia dels residus de Vandellòs I forma part del xantatge. Aquests diners s'està deixant en dipòsit i es recuperaran en la seva majoria quan els residus tornin a Espanya. En tot cas, aquest fet es coneixia ja quan es van signar els acords ruïnosos entre COGEMA i ENRESA, fa gairebé 20 anys i fins ara l’ AMAC no ha cridat l'atenció sobre aquest fet.

Per a Ecologistes en Acció es tracta només d'un brindis al sol amb vista a pressionar al Govern que surti de les properes eleccions, ja que no és lògic pensar que aquest Govern  obri un front més de conflicte abans del 20-N. En efecte, la recerca d'una ubicació per l’ ATC és un assumpte escabrós que porta sense resoldre’s des de fa dècades i que ha ocasionat nombroses protestes dels ciutadans dels municipis propers als candidats, especialment des de l'últim intent, que data de 2004 i la decisió implicaria ara un gran cost polític per al Govern.

Sembla clar, per tant, que el Govern no va a moure peça en aquest sentit abans de les eleccions, de manera que aquest moviment de l’AMAC està més dirigit cap a la galeria i cap al proper Govern que surti de les urnes el 20-N. Es tracta d'una presentació de credencials en tota regla i d'un acte de pressió perquè el poder polític compti amb aquest grup de pressió a l'hora de prendre tan delicada decisió.

Per a Ecologistes en Acció aquesta és una mostra més que l’AMAC treballa per resoldre els problemes de la indústria nuclear. El problema de la gestió dels residus no s'ha de resoldre d'aquesta manera, sinó que és imprescindible un debat tècnic i social després de l'establiment d'un calendari de tancament de les nuclears al nostre país.

Font:
Ecologistes en Acció (13 octubre 2011)
http://www.ecologistasenaccion.org/article21520.html

El transport de mercaderies de FGC creix i guanya pes al Port de Barcelona

L'estalvi en matèria d'emissions de CO2 a l'atmosfera és de gairebé de 3 mil tones anuals i comporta que deixin de circular 80 mil camions a l'any.

FGC es posiciona com un dels principals operadors de transport ferroviari del Port de Barcelona.

Foto: Elvigia

La companyia encapçala pel sector del transport de mineral amb 255 mil tones de potasa transportades entre les mines de Súria i el Port de Barcelona durant els vuit primers mesos de l'any.

Així mateix, i segons dades de l'últim informe estadístic de trànsit ferroviari, resulta destacable que el 13% dels vehicles nous que surten del Port de Barcelona, un total de 55 mil cotxes entre gener i agost del 2011, corresponen al servei d’ AUTOMETRE, operat per Ferrocarrils de la Generalitat conjuntament amb SEAT i Comsa.

El transport de mercaderies de FGC comporta un estalvi de gairebé 3 mil tones d'emissions de CO2 anuals a l'atmosfera. En concret s'estalvien 2.906 tones d'emissions de CO2 anualment, 2500 de les quals corresponen a la potasa i a la sal, mentre que 406 corresponen al transport de vehicles i components per a vehicles. Cal remarcar també que el transport de mercaderies per ferrocarril de FGC comporta que deixin de circular 80 mil camions a l'any.

Font:
Oficina Catalana del Canvi Climàtic (13 octubre 2011)
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES

Les Terres de l'Ebre, candidates a Reserva de la Biosfera

La Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV representada pel seu director Juan Antonio Duro ha treballat en el projecte de candidatura, coordinant conjuntament amb el CODE la Memòria tècnica de sol·licitud que la UNESCO ha d'avaluar.

El CODE és el Consorci de Serveis Agroambientales de les comarques del Baix Ebre i Montsià, format pels respectius consells comarcals, els set ajuntaments del Delta, la Diputació de Tarragona i l'Institut de Desenvolupament de les Terres de l'Ebre (IDECE) de la Generalitat.

 
Es preveu que la decisió final la prendrà l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la ciència i la cultura (UNESCO) abans d'estiu de 2012.

Foto: URV active

La candidatura de les Terres de l'Ebre s'ha donat a conèixer el dilluns, 3 d'octubre a la reunió del Comitè Español del programa Home i Biosfera (MaB) a Madrid, presidida per Josep Puxeu, secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí.

Juntament amb les Terres de l'Ebre, són també candidats a Reserva de la Biosfera l'illa de la Gomera, Las Ubiñas-Mesa i la Granja de Sant Ildefonso, i s'ha acordat també traslladar a la UNESCO les ampliacions de Reserva de la Biosfera de Doñana i Serra Nevada.

Les Reserves de la Biosfera constitueixen un compromís clar del territori amb la conservació i el desenvolupament sostenible, una oportunitat i un repte a la situació actual.

Font:
URV  –Diari digital- (7 octubre 2011)
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=
noticies/noticia012206.htm

Sense reduir el tràfic no s'elimina la contaminació

Tots els estudis conclouen que la forma més eficaç de lluitar contra la contaminació urbana, especialment preocupant a les grans zones metropolitanes com les de Barcelona o Madrid, és reduint el trànsit de vehicles a motor. Per això, el nou Pla de lluita contra la contaminació de la Generalitat, encara que contempli alguna mesura positiva, no servirà per netejar l'aire que es respira a la regió metropolitana.

Una de les grans manques de l'Estat espanyol per lluitar contra la contaminació de l'aire és la inexistència de plans eficaços contra aquest greu problema de salut pública. La major part de les administracions no disposen de plans amb aquest objectiu, o bé són inadequats. Per la seva banda, el Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí encara no ha aprovat el seu promès Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire. 

 El nou Pla de millora de la qualitat d'aire (2011-2015) presentat recentment pel govern de Catalunya contempla mesures voluntàries i incentius que perpetuen l'actual model de mobilitat insostenible. A més, traspassa la responsabilitat als Ajuntaments d'imposar mesures que redueixin la contaminació, p. ex. restringint el trànsit de vehicles a les ciutats de més de 100.000 habitants.

Foto: Ecologistas en acción

Ecologistes en Acció de Catalunya denuncia que la Generalitat derivi la responsabilitat als Ajuntaments –a més, de manera no vinculant– perquè l'escala dels problemes de mala qualitat de l'aire que afecten fonamentalment a l'àrea Metropolitana de Barcelona (40 municipis) exigeixen mesures coordinades entre totes les administracions.

D'altra banda, el Pla contempla descomptes a peatges per als cotxes amb alta ocupació o “nets” (és a dir, menys contaminants) i ajudes per promoure la compra de motos elèctriques (s'espera amb cert optimisme, que en 2020 el 70% de les motos que es matriculin siguin elèctriques).

Aquestes mesures s'anuncien al mateix temps que s'estan realitzant fortes retallades socials i es prioritza la moto per sobre del transport públic, el gran absent d'aquest Pla.

I convé no oblidar que les motos de dos temps poden ser encara més contaminants que els automòbils. O que les conseqüències en accidentalitat i congestió a Barcelona seran greus tenint en compte que la ciutat comtal és una de les ciutats europees amb més alta densitat de vehicles i la que té la taxa de motos més elevada.

Però, a més, s'oblida que bona part de la contaminació que generen els vehicles no prové del tub de fuita, sinó de les partícules que es desprenen pel desgast de les pastilles de frens, dels pneumàtics, de la pols dipositada en l'asfalt i que es volatiliza de nou al pas dels vehicles. És a dir, encara que una part important del parc mòbil fos elèctric, seguiria contribuint en una res menyspreable mesura a la contaminació de l'aire.

Font:
Ecologistes en acció (20 octubre 2011)
http://www.ecologistasenaccion.org/article21582.html

CEDAT-URV:

Celebració del seminari “L'adaptació al canvi climàtic. Perspectiva tècnica i jurídica”

Dilluns pasta, 24 d'octubre, la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili va acollir una jornada que va congregar a acadèmics i professionals de diversos àmbits cientificotècnics així com de l'àmbit jurídic amb la finalitat d'abordar amb una enfocament interdisciplinari la qüestió de l'adaptació al canvi climàtic.

Al llarg de la jornada, es va elaborar una anàlisi profunda dels principals impactes del canvi climàtic, es van exposar els fonaments de les estratègies d'adaptació enfront d'aquest fenomen i es van presentar les polítiques actualment existents a escala internacional, europea, autonòmica i local. La jornada, organitzada pel CEDAT amb la col·laboració de la Càtedra d’Estudis de Dret Local, Euro Direct Tarragona, Fundació Empresa & Clima, Associació Europa Som Tots i Eurolocal, va ser molt intensa i fructífera.

Font:
CEDAT (24 octubre 2011)

Col.loqui Medi ambient i Amèrica Llatina: “El dret d'accés a la justícia ambiental: La creació dels Tribunals Ambientals a Xile”

El passat 7 de novembre, a l'aula Seminari 1, Carolina Riquelme Salazar, doctoranda del Departament de Dret Públic de la URV, en el marc dels Col·loquis Medi ambient i Amèrica Llatina, que periòdicament organitza la Associació d’Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental (AAEDAT), va realitzar una ponència sobre el dret a l'accés a la justícia i els Tribunals ambientals a Xile.

La qüestió principal sobre la qual va girar el col·loqui va ser la de si els Tribunals Ambientals que es pretén instaurar a Xile representaran un avanç en la implementació de dret d'accés a la justícia en matèria ambiental, tal com es plasma en el principi 10 de la Declaració de Rio.

Per arribar a donar resposta a aquesta qüestió, abans es va elaborar una aproximació general i més teòrica al tema d'accés a la justícia en matèria ambiental i seguidament es va entrar a analitzar el procés de configuració dels Tribunals Ambientals a partir de l'estudi del Projecte de Llei que els crea i de la discussió que va sorgir al Congrés Nacional entorn d'aquest projecte.

Font:
CEDAT (7 novembre 2011)

S'ha iniciat el funcionament de la web de EJOLT

EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) és un projecte del 7è Programa Marc amb el suport de la Comissió Europea que es desenvoluparà de març de 2011 a març de 2015 i que compta amb la participació del CEDAT.

El projecte recolza el treball de les organitzacions de justícia ambiental conjuminant a científics, organitzacions d'activistes i responsables polítics en els camps de la legislació ambiental, salut ambiental, l'ecologia política i l'economia ecològica, per parlar de temes relacionats amb la distribució ecològica. En el mes d'octubre es va engegar la pàgina web d'aquest projecte, a la qual es pot accedir clicant en el següent enllaç:http://www.ejolt.org/

Font:
CEDAT (26 octubre 2011)
/noticies/#279

NORMATIVA

Unión Europea:

Reglamento de Ejecución (UE) n ° 975/2011 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2011 , por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas.

Per a més informació:
DOUE núm. L-255 de 1.10.2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:255:0006:0007:ES:PDF

II Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2010 , sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD))

Per a més informació:
DOUE núm. C-308 E/115 de 20.10.2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:308E:0115:0115:ES:PDF

Reglamento (UE) nº  1041/2011 de la Comisión, de 17 de octubre de 2011 , por el que se prohíbe la pesca de rayas en aguas de la UE de las zonas VIII y IX por parte de los buques que enarbolan pabellón de Bélgica

Per a més informació:
DOUE núm. L-273 de 19.10.2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:273:0027:0028:ES:PDF

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) n o  1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) n o  70/2001

Per a més informació:
DOUE núm. C-306 de 18.10.2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:306:0002:0003:ES:PDF

Directiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011 , por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras Texto pertinente a efectos del EEE

Per a més informació:
DOUE núm. L-269 de 14.10.2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0001:0016:ES:PDF

Espanya:

Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.

Per a més informació:
BOE número 251 de 18 d' octubre 2011 sec. I Pàg. 108628
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/18/pdfs/BOE-A-2011-16351.pdf

Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros internacionales y países terceros.

Per a més informació:
BOE número 243 de 8 d' octubre de 2011 Sec. I. Pàg. 106034
http://boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15815.pdf

Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

Para más información:
BOE número 242 de 7/10/2011, páginas 105299 a 105330 (32 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15723.pdf

Orden ARM/2669/2011, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden APA/920/2008, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de productos de la pesca y de la acuicultura.

Para más información:
BOE número 242 de 7/10/2011, páginas 105888 a 105889 (2 págs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15779.pdf

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Per a més informació:
BOE número 240 de 5/10/2011, pàgines 104642 a 104655 (14 pàgs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15625.pdf

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública

Per a més informació:
BOE número 240 de 5/10/2011, pàgines 104593 a 104626 (34 pàgs.)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf

Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural

Per a més informació:
BOE número 239 de 4 d' octubre 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15567.pdf

Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Per a més informació:
BOE núm. 239 de 4 d' octubre 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15568.pdf

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

Per a més informació:
BOE núm. 244 de 10 d' octubre de 2011 pàg. 106473
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/10/pdfs/BOE-A-2011-15924.pdf

Catalunya:

Acord de Govern 145/2011 Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic

Per a més informació:
DOGC núm. 5992 de 26.10.2011
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Actualitat/docs/
Acord%20Govern%20145_2011%20Comissio%20Inter.pdf

EDICTE de 4 de octubre de 2011, sobre acuerds de la Comisió Territorial d' Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Súria.

Per a més informació:
DOGC núm. 5986 de 18.10.2011
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5986/11277059.pdf

EDICTE de 19 de septembre de 2011, sobre un acord de la Comisió Territorial d' Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Tarragona.

Per a més informació:
DOGC núm. 5981 de 10.10.2011
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5981/11262057.pdf

ORDRE AAM/251/2011, de 5 d'octubre, per la qual s' aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen les corresponents a 2011.

Per a més informació:
DOGC núm. 5980 de 07.10.2011
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/11231030.htm

ORDRE AAM/247/2011, de 3 d'octubre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.

Per a més informació:
DOGC núm. 5980 de 07.10.2011
http://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/11273086.htm

JURISPRUDÈNCIA

Unión Europea:

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 22 de septiembre de 2011, asunto C-90/2010, por la que se condena a España por falta de una protección jurídica adecuada para las zonas especiales de conservación situadas en el archipiélago de Canarias

Per a més informació:
veure

Sentencia del Tribunal dE Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011 «Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Ámbito de aplicación - Concepto de "acto legislativo nacional específico" - Convenio de Aarhus - Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Alcance del derecho a recurso judicial»

Per a més informació:
veure

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de septiembre de 2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Alemania) - Karl Heinz Bablok y otros / Freistaat Bayern «Alimentos modificados genéticamente - Reglamento (CE) nº 1829/2003 - Artículos 2 a 4 y 12 - Directiva 2001/18/CE - Artículo 2 - Directiva 2000/13/CE - Artículo 6 - Reglamento (CE) nº 178/2002 - Artículo 2 - Productos de apicultura - Presencia de polen de plantas modificadas genéticamente - Consecuencias - Comercialización - Conceptos de "organismo" y de "alimentos que contengan ingredientes producidos a partir de organismos modificados genéticamente"»

Per a més informació:
veure

Espanya:

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Óscar González González). <>

Per a més informació:
CENDOJ
veure

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 28 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)<resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 29 de agosto de 2008 (Expediente GE-M/332/07- 2), por la que se deniega la autorización para la instalación de un Parque Eólico, denominado "Arrobuey", en los términos municipales de Pinofranqueado y Caminomorisco, en la provincia de Cáceres.>>

Per a més informació:
CENDOJ
veure

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 487/2011, de 30 de junio (Sala de lo Contencioso, Sede Bilbao, Sección 2ª, Ponente D. Luis Villares Naveira)<< Sobrela resolución de 18 de febrero de 2008 del Ayuntamiento de Pasaia por la que se acuerda el inicio de tramitación del Plan Especial de Ordenación del espacio portuario de Pasaia y la suspensión de licencias en algunos de sus ámbitos publicado en el BOB de fecha 22/2/2008>>

Per a més informació:
CENDOJ
veure

ARTICLES

Recuperar. Com revitalitzar l'essència del territori

Informe del CADS 4/2009. Consideracions a la Planificació Hidrològica de Catalunya

Un projecte pilot REDD de Conservació Internacional a la República Democràtica del Congo (RDC) - una producció ben diferent de Walt Disney

Round Up Ready, amb Glifosato II o la seva nova màscara "Dicamba"

Aliments i canvi climàtic: la  baula oblidada

Mineria i crisis de l' aigua

Taxis ecològics

L' amiant a Espanya: estat de la questió

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ

Sindico, F., Fernández Egea, R., Borràs Pentinant, S., Derecho internacional del medio ambiente: una visión desde Iberoamérica, Cameron May CPM Publishing Ltd. 2011.
Massai L., The Kyoto Protocol in the EU : european community and member states under international and european law, The Hague :TMC Asser Press /Springer, 2011.
Medio ambiente, ingeniería y empleo : ponencias del 16 Seminario Internacional de la Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros, celebrado en Madrid del 5 al 7 de octubre de1987, bajo el patrocinio del Comité Nacional Español de FEANI, el Instituto de la Ingeniería de España y el Instituto de Ingenieros Técnicos de España. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 1990.
Lever-Tracy, C.,  Routledge handbook of climate change and society. London: Routledge, 2010.
Water transfers in the West : efficiency, equity, and the environment. Washington, D.C. : National Academy Press, 1992.
Estudis de base per a una estratègia de prevenció i adaptació del canvi climàtic a Catalunya. Número 1, El Delta de l'Ebre : document de síntesis. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.
Picazo, F., Conservación de la biodiversidad en la provincia de Albacete: patrones e indicadores. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2010.
Hernández Bermejo, J.E. , Herranz Sanz, J.M., (eds). Protección de la diversidad vegetal y de los recursos fitogenéticos en Castilla-La Mancha: la perspectiva existente y el compromiso del Jardín Botánico. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2011.
LÓPEZ RAMON, FERNANDO. Observatorio de políticas ambientales 2011.Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2011
Derecho internacional del Medio Ambiente : una visión desdeIberoamérica. London : Cameron May, 2011.
A economia do verde no contexto do desenvolvimento sustentável : agovernança dos atores públicos e privados. Rio dejaneiro : FGV, Direito Rio, 2011
Señales de la AEMA2011: la globalización, el medio ambiente y tú.Luxembourg: Oficina de ublicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2011
Cómo obtener los máximos beneficios ambientales del potencial debioenergía de Europa. Madrid : Ministerio de Medio Ambiente,y Medio Rural y Marino,  2010
JACK, BRIAN. Agriculture and EU environmental law. Farnham: Ashgate, cop. 2009
Sociedad civil global 2006/7. Barcelona : Asociaciónpara las Naciones Unidas en España,  2008
Environmental law and sustainability after Rio. Cheltenham :Edward Elgar, 2011
DE JONGE, ALICE. Transnational corporations and internationallaw :'baccountability in the global business environment.Cheltenham : EdwardElgar, cop. 2011
Environmental taxation and climate change. Northampton,MA : Edward Elgar Pub., 2011
International handbook on regulating nanotechnologies. Cheltenham : Edward Elgar, 2010
STRASSER, KURT A. Myths and realities of businessenvironmentalism : good works, good business or greenwash?. Cheltenham[England] : Edward Elgar Pub., 2011

AGENDA

Seminari "Seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori "

El dimarts 15 de Novembre, tindrà lloc a Barcelona un seminari sobre la seguretat jurídica i fiscalitat de la figura de la custòdia del territori, un projecte pilot d'implantació de models innovadors d'acords de custòdia d'elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social. El programa de la jornada, organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya, Registradors de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya, consta de dos blocs. En un primer bloc, de caràcter més general, es parlarà sobre l'origen, el fonament, el marc legal i l'horitzó d'aquesta figura jurídica. En el segon bloc s'abordarà el tema de la seguretat jurídica d'aquest tipus d'acords. Per inscriure's al seminari, dirigir-se a Montse Camps, bé escrivint a l'adreça, info(ELIMINAR)@custodiaterritori.org, o trucant al 93 886 61 35, indicant el vostre nom i cognom, correu electrònic de contacte i si assistireu al menjar (10 euros).

Lloc: Deganat de Registradors de la Propietat i Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya (C/ Joan Miró 19-21, Barcelona)
Data: Dimarts 15 novembre
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya, Registradors de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Fundació Biodiversitat i la col·laboració del Departament de Justícia i de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Per a més informació:
http://www.cedat.cat/_pdf/seminaris/seguretat.pdf

Microtraining: Riu+20, perspectiva global i aplicació local

Es tracta d'un curs inclòs al programa del Global Eco Forum 2011, en el qual es repassaran els objectius de desenvolupament sostenible plantejats per les Nacions Unides des de Rio 92, es reflexionarà sobre els reptes actuals i es plantejaran alternatives al desenvolupament de cara al cimera Rio+20, prevista en 2012.Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones preocupades i motivades per respondre als nous reptes i oportunitats relacionades amb la sostenibilitat en les seves organitzacions: Responsables d'innovació, recursos humans, comunicació, sostenibilitat, estratègia i desenvolupament de negoci i consultors i directius del sector privat, social i públic.

Lloc: En línia
Data: del 8 al 25 de novembre
Organitza: Eco-unión amb la col·laboració de la Fundación Ecología y desarrollo (Ecodes)
Per a més informació:
http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/cursos-de-microtraining-
en-el-marco-del-global-eco-forum-2011/rio20-perspectiva-global-y-aplicacion-local

Curs d'Aproximació al Dret Urbanístic

L'Associació Espanyola d'Advocats Urbanistes en col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid (GAJ) convoca el Curs d'Aproximació al Dret Urbanístic, que se celebrarà a Madrid els dies 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre 2011 a les tardes de 17,00 a 21,00 hores.

El curs va dirigit a diferents professionals: Advocats, Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers, Emprats de Promotores, Constructores, Immobiliàries, cooperatives i aquells llicenciats que desitgin especialitzar-se en la matèria de D. Urbanístic.

Lloc: Madrid
Data: 3, 10, 17, 24 de novembre y 1 de desembre 2011.
Organitza: Asociación Española de Abogados Urbanistas.

Per a més informació:
http://noticias.juridicas.com/cursos/vercurso.php?id=432
http://www.aeaurbanistas.com/

Últimes places amb descompte especial per al curs d'Avaluació Ambiental del Planejament Urbanístic

El curs d'avaluació ambiental del planejament urbanístic consta de 30 hores lectives i dos blocs temàtics diferenciats. Pretén, d'una banda, aportar els coneixements teorico-pràctics essencials que conformen l'avaluació ambiental dels plans urbanístics i, de l'altra, aprofundir en l'anàlisi i incorporació de les diverses components temàtiques ambientals que cal abordar des de l'avaluació ambiental estratègica de planejament urbanístic.

Lloc: Barcelona
Data: des del 25 de novembre fins al 22 de desembre del 2011
Organitza: Comisió de Territori del COAMB

Per a més informació:
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=36&id=72&amplia=
72https://creator.zoho.com/coamb/av-amb-plan-urb/form-perma/inscripcio_curs_avaluacio_amb_urb/0XFmJWzSA77AtZNeAXheUgt9SrOSTN6rftT41yH60y5SAn9x2ZWOKk10Sg7W9r5UeWpbXq8F53pQZ
WG7ZYOY6MV55XMxu5JgrEUu/

Polítiques ambientals i de canvi climàtic en el marc de les perspectives institucionals de la UE

El món ha canviat i continua canviant, i les nacions que formen part de la UE ho fan a ritmes diferents. Espanya i Catalunya han modificat les dinàmiques internes i externes de comportament, però un primer pas per adaptar-nos a aquesta dinàmica radica a conèixer les regles que configuren el nou camp de joc de les polítiques ambientals i de canvi climàtic en el marc de les limitacions institucionals de la UE, conèixer la manera de potenciar-les.

Data: 24 de novembre  18h.
Organitza: Fundació Forum Ambiental, Obra Social Catalunya Caixa, Col.legi d'Ambientòloegs de Catalunya

Per a més informació:
http://www.forumambiental.org/sostenibilitat/inscripcio06.html
http://www.forumambiental.org/sostenibilitat/sostenibilitat06.html

Cicle de xerrades Reciclar Ciutat 2011

Reciclar Ciutat és un espai d'intercanvi i difusió d'idees i experiències de transformació de les ciutats, cap a un desenvolupament humà sostenible.

Es tracta d'un espai de reflexió sobre les ciutats, sobre els seus cicles metabòlics i les bones pràctiques del dia a dia, sobre actuacions que milloren la funcionalitat de tots els processos. Serà un cicle anual on cada any es plantejarà una sèrie de 6 TEMES, per a la reflexió i motivació al canvi, amb participació d'ESPECIALISTES I TÈCNICS reconeguts en cadascun dels àmbits.

Lloc: Terrassa, Auditori del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mNACTEC y Barcelona (Esc. Univ. Eng. Tecnica Industrial (EUETIB) - C/Comte Urgell, 187)
Data y hora: Consultar programción (de 16h a 19,30)
Organitza: Càtedra Unesco de Sostenibilitat (UPC)

Per a més informació:
http://cus.upc.edu/recerca/AquaSost/cicle-de-xerrades-reciclar-
ciutat-2011/cicle-de-xerrades-reciclar-ciutat-2011-1

Conferència "Energia nuclear, riscos i oportunitats"

A càrrec de Francesc Reventós, professor del Departament de Física i Inginiería Nuclear i de l'Institut de Tècniques Energètica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Lloc: Casa de Cultura (Aula Magna) Pl. de l'Hospital, 6 Tel. 972 202013 Girona (Gironès)
Data y hora: 28/11/2011 17.30 h
Organitza: Unnim (Obra Social). Tel. 93 7397881

Per a més informació:
http://cultura.gencat.cat/agenda/fitxa.asp?fitxa_id=26567&pos=4&tc=2&ordfi=2&ord=0&csimple2=&quan=0&data1=&data2=&tematica=T6-S20&tacte=&lloc=&poblacio=&comarca=&x=5&y=9

Inauguració Curs acadèmic 2011-12 del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV

Dijous 17 de novembre, a les 18h, a la sala de vistes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, tindrà lloc l'acte inaugural del curs acadèmic 2011-12 del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV.  L'acte comptarà, com a conferenciant, amb la presència del Sr. Josep Andreu i Figueras, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

Lloc: Sala de vistes, Facultat de Ciències Jurídiques, URV
Data i hora: 17 de novembre a les 18h
Organitza: CEDAT

Indústries extrecatives: Desafiant els límits naturals del planeta

La URV Solidària i Enginyeria Sense Fronteres organitzen el curs "Indústries extractives: desafiant els límits naturals del planeta" amb reconeixement de crèdits de lliure elecció (1,5), que tindrà lloc entre el 14 i el 24 de novembre, de dilluns a dijous, de 18h a 20h, a la Sala de Graus del Campus Sescelades.  Per a obtenir-se corresponent reconeixement de crèdits, cal  pagar una matrícula de 30 euros. El període d'inscripció per al curs ja és obert.

Lloc: Sala de Graus del Campus Sescelades de la URV
Data i hora: De dilluns 14 a dijous 17 de novembre i de dilluns 21 a dijous 24 de novembre, de 18 a 20h.
Organitza: URVS i ESF amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Cambrils i la Diputació de Tarragona

Per a més informació:
http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/urv_solidaria/formacio.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Formacio/poster_v.2.1.pdf

 
Si no desitja seguir rebent aquest bulletí: clicar AQUÍ(ELIMINAR)
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat(ELIMINAR)@urv.cat.