CEDAT | Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

BUTLLETÍ INFORMATIU

Butlletí nº 58, Juliol de 2014

Tarragona

descarregar notícies descarregar notícies / descarregar butlletí descarregar notícies

EDITORIAL

Ha acabat el 12 Col·loqui de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN

CEDAT El 12 Col·loqui de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN ha arribat a la seva fi. Durant una setmana, més de 300 especialistes en dret ambiental de quaranta països han presentat els seus treballs científics i han participat en els debats de les diferents sessions i workshops, al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, on tenen la seva seu la Facultat de Ciències Jurídiques i el CEDAT.


L'organització d'aquesta trobada ha estat un gran repte per al CEDAT, que ha requerit un esforç també gran, però que s'ha vist completament recompensat per l'honor i el plaer de servir de seu a aquest esdeveniment, que ha resultat un èxit des tots els punts de vista i que ha consolidat a la URV com un punt de referència del dret ambiental a tot el món.


Tot això no hauria estat possible sense la col·laboració de moltíssimes persones i institucions, a les quals devem el nostre agraïment: l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN i els membres del Secretariat, amb qui hem tingut un contacte continu en els últims dotze mesos, per la seva confiança i suport; l'empresa Iniciatives Mediterrànies de Comunicació, que ens ha ajudat en la gestió general del Congrés, la gestió de la pàgina web i el procés d'inscripció; Viatges Berga, l'empresa que ha coordinat els transports; Magic Grup, l'empresa responsable dels serveis de càtering; Origina, l'empresa responsable de la interpretació i l'equip de traductors i tècnics; les empreses i institucions que han col·laborat econòmicament amb el Col·loqui; el personal del Campus, a la consergeria, els serveis informàtics i la logística; el personal del Departament de Dret Públic; els membres del CEDAT que han participat en els aspectes acadèmics i financers de l'organització i en la preparació del programa social i la vintena d'estudiants del Màster Universitari en Dret Ambiental i de doctorat del CEDAT que han tingut al seu càrrec l'assistència en el procés de registre i l'atenció als participants. I finalment l'agraïment a tots els participants, especialment a les més de 60 persones que han actuat com a presidents de les diferents sessions i als més de 250 que han presentat les seves comunicacions.


Cada nou Col·loqui ha de servir per donar un nou impuls a l'Acadèmia. I sabem que entre el que va tenir lloc a la Universitat de Waikato, a Nova Zelanda i aquest, a Tarragona, un nombre important d'institucions - 16 - s'ha sumat a l'Acadèmia. L'Acadèmia és ja en condicions de passar a una nova fase en que reforci el seu paper d'espai obert en el qual les diferents institucions membres amb interessos comuns puguin articular projectes conjunts de col·laboració, que poden estar vinculats a l'àmbit de la docència, de la investigació, en la col·laboració entre les seves revistes científiques, en la promoció dels intercanvis de professors o d'estudiants de doctorat, fins i tot en la creació de programes de doctorat conjunts, en la difusió de les ofertes de treball en l'àmbit de dret ambiental, etc.
Nosaltres, per la nostra banda, hem assumit el compromís davant l'Acadèmia de generar la versió en espanyol de la pàgina web per intentar incrementar la participació de noves institucions en l'àrea de parla hispana.


D'altra banda, les portes del CEDAT queden obertes com a lloc on els investigadors en dret ambiental puguin realitzar estades de recerca o puguin plantejar-se projectes de més llarg abast a Tarragona. Molt especialment els estudiants de doctorat que desitgin passar amb nosaltres alguns mesos seran molt benvinguts per tots nosaltres.
Desitgem molta sort a l'equip de la Atma Jaya Catholic University of Indonèsia, a Jakarta, organitzadors del 13 Col·loqui al setembre de 2015.
Per a més informació sobre el 12 Col·loqui:
http://www.iucnael2014.cat/

Antoni Pigrau
Director del CEDAT
Universidad Rovira i Virgili

Juliol 2014

SESSIONS SOBRE "ENERGY FOR A FAIR SOCIETY ON A SAFE PLANET"

Sessions plenàries

Durant els dies 2, 3 i 4 de juliol es van celebrar diverses sessions plenàries, que van comptar amb la participació de distingits moderadors i ponents. En aquestes sessions es van tractar temes de gran importància dins de la matèria principal del col·loqui relatiu a energia i el medi ambient.
En la primera sessió plenària, que es va desenvolupar el dia 2 de juliol, es va abordar el tema de la Resiliència al Canvi Climàtic, Dret de l'Energia i Governança Energètica i va estar presidida per Willemien Du Plessis de la North-West University de Sud-àfrica. Va comptar amb la participació de Michael Gerrard de la Columbia University Law School d'I.I.O.O., qui va tractar el tema dels processos legals necessaris per a la planificació del sistema elèctric urbà orientat a la resiliència al canvi climàtic. L'altre ponent d'aquesta sessió va ser Zen Makuch de l'Imperial College de Londres, Regne Unit, la intervenció del qual va tractar sobre l'estratègia regulatòria per a la promoció d'un desenvolupament energètic baix en emissions de diòxid de carboni.

Vídeo disponible a:
http://videoconferencia.urv.es/p77472360/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

La segona sessió plenària del dia 3 de juliol va tractar sobre Transició Energètica, Polítiques i Drets Fonamentals. Aquesta sessió va estar presidida per Nathalie Donis Rosiers de la University of Ottawa, Canadà. Entre els ponents trobem a Robert Percival de la University of Maryland, I.I.O.O. El Dr. Percival es va centrar en les raons per les quals la transició de combustibles fòssils a energies verdes ha estat tan complicada i en què podem fer per facilitar-la. També es va comptar amb la participació de Marjan Peeters de la Maastricht University dels Països Baixos, qui es va referir a la transformació del Dret que regula les energies renovables centrant-se en el cas de la Unió Europea. Per la seva banda, Laode Syariff de la Hasanuddin University Law School d'Indonèsia va tractar el tema del gran potencial dels biocombustibles i l'absència d'un marc legal i de polítiques adequats. Jennifer McKay de la University of South Austràlia, Austràlia, va repassar els nous arranjaments institucionals necessaris per a la integració de les lleis i polítiques relatives a l'aigua i l'energia en la federació australiana. Finalment, aquesta sessió va comptar amb la intervenció de Jans Jans de la University of Groningen dels Països Baixos, qui va tractar la col·lisió dels drets fonamentals a la Unió Europea, regulacions ambientals i el dret a la propietat.

Vídeo disponible a:
 http://videoconferencia.urv.es/p44458058/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal


IUCNAEL
IUCNAEL  A més de la sessió plenària, aquest dia va tenir lloc una sessió especial en la que la Mar Campins, de la Universitat de Barcelona i del CEDAT, va presentar al Conferenciant convidat d’aquest Col·loqui, el Dr. Ludwig Krämer qui va ser professor de la Universitat de Bremen, Alemanya, i un dels arquitectes de la política ambiental de la Unió Europea, en la seva llarga trajectòria a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, qui va impartir una lliçó magistral sobre la integració del requisits energètics en la política ambiental.

L'última sessió plenària va tenir lloc el divendres 4 de juliol. El tema principal d'aquesta sessió va ser Energia i Justícia Ambiental. La sessió va ser presidida per Maria Marquès del CEDAT i la Universitat Rovira i Virgili, Espanya. Aquesta sessió va comptar amb la participació d'Alberto Acosta de FLACSO, Equador, qui va parlar sobre la naturalesa amb drets com una proposta per a un canvi civilitzatori.

Va intervenir també Joan Martínez Alier d’ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya, tractant el flux metabòlic d'energia i materials i el creixement dels conflictes ambientals. Carmen González de la Seattle University School of Law d'I.I.O.O, es va referir a les implicacions de justícia ambiental dels biocombustibles. Marcos Orellana de CIEL, Washington, I.I.O.O, va presentar la seva ponència sobre si se'ls pot exigir justícia climàtica a les corts de justícia. I, finalment, Antoni Pigrau del CEDAT i la Universitat Rovira i Virgili va abordar les accions entrellaçades per reclamar la responsabilitat de les empreses transnacionals per danys greus al medi ambient.

Vídeo disponible a:

http://videoconferencia.urv.es/p13794992/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Font:
CEDAT (14 juliol 2014)


IUCNAEL

Breakout Sessions

Les anomenades Breakout Sessions van ser un dels moments àlgids del congrés. Aquestes sessions van ser impartides en diverses aules especialment preparades per a aquesta finalitat. Va representar l'oportunitat perquè els participants sortissin de la posició passiva de mers assistents, per posar-se davant del micròfon i exposar les seves línies de recerca.


Aquest any van ser més de 270 comunicacions procedents de 44 països diferents, un record en el marc de les conferències de la IUCN. La possibilitat de presentar els abstracts tant en castellà com en anglès també va coadjuvar al seu èxit.
 
El tema central d'aquesta edició va ser l'energia, més específicament, “Energy for a fair society on a safe planet”. Les instruccions sobre aquestes comunicacions van ser traçades pel Comitè Organitzador amb molta antelació, la qual cosa també va contribuir al bon transcurs de l'esdeveniment.


L'elecció de l'esmentat tema es justifica per diverses raons, entre elles, per la crucial importància que té actualment el tema de l'energia, vinculat a la majoria de qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient i l'economia. En les sessions, les discussions no es van limitar als problemes, sinó també van fomentar el plantejament de noves perspectives per afrontar la gestió del planeta.


CEDAT Amb tantes aportacions, va ser necessari realitzar fins a 8 sessions paral·leles. Aquestes comunicacions van ser ordenades en 14 temes diferents: I. Fossil Fuels and oil peak; II. Universal energy: access, environmental governance, democratic participation and energy model; III. Climate change: mitigation CEDAT and adaptation policies, international negotiations, social impacts, environmental displaced persons; IV. Energy, social and environmental impacts and litigation; V. Technology, energy and law; VI. Energy and smart cities role of cities in energy usi and production; VII. Biofuels; VIII. Renewable energy sources; IX. Water and energy; X. Energy market regulation; XI. Energy transition new models of energy production and consumption; XII. Environmental damages and liability; XIII. Financial needs of energy supply i XIV. Waste and energy sources.


Cada “Breakout Session” va comptar amb un moderador, el qual, a més de presentar el tema i als ponents, controlava el temps de cada participant, i incentivava el debat després de les ponències.


El Comitè Organitzador ha posat a disposició a la pàgina web del Colloquium tots els abstracts i la majoria de les presentacions. Estan ordenats alfabèticament segons el nom dels ponents:
http://www.iucnael2014.cat/abstracts-papers-presentations/

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

Diversos membres del CEDAT i de la URV van presentar comunicacions al Col·loqui

A més de participar en l'organització del congrés, moltes i molts dels professors, estudiants de doctorat i de màster que formen part del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona van presentar excel·lents comunicacions. Aquestes comunicacions es recopilen a continuació, organitzades segons la breakout session en la qual es van enquadrar.

I. FOSSIL FUELS AND OIL PEAK 

Malka San Lucas Ceballos - Rethinking Development Away From Petroleum Dependency: Ecuador’s Yasuní-ITT Initiative

Thays Ricarte / Laura Picó - Fracking and the economic and environmental stress in Spain: Brief comparative of recent prohibitive regional laws and its impact

II. UNIVERSAL ENERGY ACCESS, ENVIRONMENTAL GOVERNANCE, DEMOCRATIC PARTICIPATION AND ENERGY MODEL 


Albert Noguera Fernández - La garantía social de los derechos de la naturaleza en Ecuador: el derecho constitucional a la resistencia en la defensa de los recursos naturales

Aitana De la Varga Pastor - La evaluación de impacto ambiental y la industria energética

Ángeles Galiana - El acceso y la disponibilidad de energía como elementos clave para la efectividad del derecho a una vivienda adecuada: medidas de fomento de la  rehabilitación de viviendas y del autoconsumo energético

Gabriela Fauth /Rosangela Lunardelli C. (UFRJ, Brasil) / Elza A. Pereira C. B. (USP, Brasil) -  Justicia ambiental y distribución de energía eléctrica. Principio de precaución y consumo sostenible en la sociedad del riesgo: el caso referencia de Brasil

Isabel Vilaseca Boixareu - Environmental Democracy and Electrical Power Management Models

Jordi Jaria i Manzano - Energy Justice and Fragmented Governance

Mario Ruiz - Análisis socio-jurídico de la "pobreza energética”

Pablo Ramírez Vélez - Soberanía alimentaria y sostenibilidad energética

Victor Merino Sancho - Energy cooperatives and social participation. Can we talk about commonfare?

III. CLIMATE CHANGE: MITIGATION AND ADAPTATION POLICIES, INTERNATIONAL NEGOTIATIONS, SOCIAL IMPACTS, ENVIRONMENTALLY DISPLACED


Paola Villavicencio Calzadilla - The risks brought about by mitigation projects: the case of Hydro Power Projects in the CDM

Lucía Casado Casado - La intervención sobre la contaminación lumínica como instrumento de eficiencia y ahorro energético y de mitigación del cambio climático.

Jordi Prades Tena (URV; ASTERISC Communication Research Group, Spain) - The mediatization of the environmental conflict: communication and meaning-making proceses of risks and benefits

IV. ENERGY, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS AND LITIGATION


Beatriz Felipe Pérez - Large hydroelectric dams and forced displacement, refugee-like situations.

Antonio Cardesa-Salzmann - Developing access-to-justice standards for transnational impact litigation: What role for national courts?

Alba Nogueira (Universidade de Santiago de Compostela, Spain/CEDAT) - Race-to-the-bottom? El Acuerdo trasatlántico de Inversiones y comercio y las implicaciones del “investor-state dispute-settlement”

Lorena Martínez Hernández - What role does investor-State arbitration play in tackling climate change?

V. TECHNOLOGY, ENERGY AND LAW


Teresa Fajardo (University of Granada, Spain/CEDAT) - Environmental criminal law to protect the environment from damage caused by new technologies for the extraction of energy resources

VI. ENERGY AND SMART CITIES: ROLE OF CITIES IN ENERGY USE AND PRODUCTION


Santiago José Castellá Surribas - El proyecto Tarragona Smart Mediterranean City

Marina Rodríguez Beas - Energía y Smart Cities: contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado

VII. BIOFUELS


Susana Borràs Pentinat - La deslocalización de las emisiones de gases de efecto invernadero: la inclusión del factor ILUC en la reorientación de la política de biocombustibles de la Unión Europea


VIII. RENEWABLE ENERGY SOURCES


Jaume De las Heras Seuma/Gisselle García Maning - Las políticas ambientales en materia de energía renovables: una comparativa entre España y México

X. ENERGY MARKET REGULATION 


Daniel Iglesias Márquez/Stephanie Victoria Ascensio Serrato - La reforma energética en México de 2013. ¿Hacia un modelo energético integral o dependiente de hidrocarburos?

XI. ENERGY TRANSITION: NEW MODELS OF ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION


Karen Bubna-Litic (University of South Australia)/Endrius Cocciolo (CEDAT-URV, Spain)/Steve Weissman (University of California at Berkeley, USA) - A policy framework for sustainable energy systems with variable geometry: the challenge of governance

XIII. FINANCIAL NEEDS OF ENERGY SUPPLY


Milenka Villca Pozo - La gestión y tributación de proyectos ambientales: el caso del proyecto ambiental Yasuní-ITT en Ecuador (Fideicomiso Yasuní)
Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

WORKSHOPS

Teaching and Capacity building Workshop

El 12 Col·loqui de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN va obrir les seves portes el dilluns 30 de juny amb un workshop organitzat pel Teaching Capacity Building Committee de l'Acadèmia i coordinat per la Sra. Maria Marquès (Universitat Rovira i Virgili) i la Sra. Sophie Riley (University of Technology Sydney), amb l'objectiu de promoure l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques docents entre professors i professores de tot el món, en l'àmbit del Dret ambiental. El workshop es va estructurar en tres sessions que van ocupar tot el matí de la primera jornada del col·loqui (dues sessions paral·leles de 9,20h a 11h i una sessió plenària d'11,30 a 13h), en les quals van intervenir més de deu ponents. 

Al llarg de les sessions es van explorar algunes de les metodologies clàssiques de la tradició jurídica anglosaxona com a eines per a l'aprenentatge del Dret ambiental. Així per exemple, el mètode conegut com PBL (problem-Based Learning), les clíniques jurídiques o els anomenats moot courts (simulacions de processos judicials). En aquesta línia, en una de les sessions, el Professor Robert Kibugui de la University of Nairoby va exposar la seva experiència com a tutor d'una innovadora iniciativa, inspirada en el mètode PBL, que té per objecte involucrar als estudiants en la realització d'un film documental sobre alguna qüestió legal relativa a la protecció del medi ambient. En el mateix espai, la estudiant predoctoral del CEDAT, Isabel Vilaseca Boixareu, com a tutora de l'equip de la URV que va participar en l'IV Concurs Interamericà de Dret al Desenvolupament Sostenible, i en nom dels estudiants que van configurar l'equip, Erea Suárez, Fred Larreategui i Patricia Sangama, va exposar la seva experiència així com algunes reflexions sobre les competicions moot courts enteses no només com una forma d'ensenyar Dret ambiental sinó també d'inculcar als estudiants un sentit de justícia social i ambiental. En la sessió paral·lela, la Sra. Apolline Roger, en representació de les Sres. Sophie Gambardella i Eve Truilhé-Marengo, va presentar la clínica jurídica ambiental de l’Aix-Marseille Université.

IUCNAEL

Així mateix, al llarg del workshop es van presentar diferents tipus i modalitats de màsters universitaris sobre medi ambient, entre les quals va destacar l'experiència de virtualització del màster en Dret Ambiental de la URV, exposada per la Sra. Susana Borràs; així com la presentació del Masters in Environmental Management i el Bachelor in Environmental Studies de la National University of Singapore, tots dos amb un marcat caràcter multidisciplinari i interdisciplinari, a càrrec de la Sra. Lye Lin-Heng.

Altres dels professors i professores que van intervenir en aquest fòrum van ser: Gloria Estenzo Ramos, qui va compartir els recents progressos de l'ensenyament del Dret Ambiental a la University of Cebu College of Law, de Filipines; James R. May i Erin Daly, que van presentar un innovador seminari pràctic sobre constitucionalisme global ambiental que s'impartirà al proper curs acadèmic a la Widener University; Koh Kheng Lian, qui va compartir la seva experiència com a organitzadora d'un seminari sobre malalties zoonòtiques a la National University of Singapore; Neil Lubbe, qui a partir de la seva experiència com a professor de Dret Ambiental d'estudiants de postgrau a la North-West University de Sud-àfrica, va compartir algunes reflexions sobre el repte d'ensenyar alhora a persones amb idiomes, capacitats i perfils ben diferents; Volker Mauerhofer, la intervenció del qual va tenir per objecte la presentació d'un curs de Dret Internacional del Medi ambient impartit a través d'una metodologia basada en casos i dirigit a persones sense formació jurídica, en el marc del Master de la United Nations University i l’Institute of Advances Studies (Yokohama/Japó); i, finalment, Eve Duer, de la UNEP, qui va donar a conèixer l’InforMea Project als membres de l'Acadèmia de la IUCN. Va ser sens dubte un matí molt fructífer, en la qual es van intercanviar un gran nombre d'experiències ben diverses i es van generar interessants discussions sobre l'ensenyament del Dret Ambiental i les metodologies utilitzades.

Per a més informació: 

http://www.iucnael2014.cat/program/teaching-and-capacity-building-workshop-30-june/
Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

Research workshop. Hydraulic fracturing: a comparative assessment

IUCNAEL IUCNAEL  El segon dia del Colloquium (1 de juliol), l'aula 201 es va omplir gairebé completament (aforament per 202 persones) per assistents interessats a aprofundir els seus coneixements sobre un dels temes ambientals més polèmics en l'actualitat: la tècnica de fracturació hidràulica per a l'extracció de gas no convencional, coneguda pel seu terme anglosaxó, fracking. El research workshop titulat Hydraulic Fracturing: A Comparative Assessment va ser una iniciativa del Research Committee of the IUCN Academy of Environmental Law juntament amb Lewis & Clark Law School, que va comptar amb les rellevants aportacions de ponents de diversos països, entre ells, Austràlia, Estats Units, Sud-àfrica, Mèxic, França i Espanya. 
IUCNAEL
IUCNAEL El workshop estava dividit en quatre blocs. El primer, “Environmental Regulation of Fracking: Lessons Learned and Unanswered Questions, a càrrec de Jill Morgan, Keith Hall, Gregg Macey ad Orr Karassin.

El següent a càrrec de Willemien du Plessis, Louis Kotze, Rosemary Lyster i Raquel Guitiérrez Nájera, abordava l’Emerging Regulatory Regimes as Hydraulic Fracking Expands: A Comparative Review

IUCNAEL

Després d'aquests dos blocs, els participants van gaudir de “Health Break” a l'aire lliure del Campus Catalunya, oportunitat en què van poder debatre els temes tractats, en un ambient relaxat.

IUCNAEL Els dos últims blocs van seguir de les 11 fins a les 13 hores.

En el tercer bloc, “The Regulation of Fracking in Europa: Top-Down or Bottom-Up Regulation, es van impartir ponències d’Harvé-Fournereau, Badr Zerhdoud, Jonathan Verschuuren i Jimmy Maig. L'últim bloc, “International and Transboundary Regulation”, va comptar amb la intervenció de Francesco Sindico, Tomas Lanardonne, Marta Abegón Novella i Jan Glazewski.

Les conclusions, balanços i lectures de futur, fins i tot amb la possibilitat de fomentar un grup de treball relacionat amb el tema central del workshop, va anar a càrrec de Melissa Powers.

Per a més informació:
http://www.iucnael2014.cat/program/research-workshop-1-july/

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

SIDE EVENTS

Global Network for the Study of Human Rights and the Environment Symposium 2014

El dilluns dia 30 de juny i el dimarts 1 de juliol, entre les 14h i les 19h, va tenir lloc el GNHRE Symposium sobre drets humans i medi ambient, coordinat per la Sra. Anna Grear de la Cardiff University del Regne Unit i el Sr. Louis Kotzé de la North West University de South Africa. Com cada any, va ser un seminari intel·lectualment molt dinàmic, interactiu, enriquidor i agradable, en el qual des de múltiples perspectives es van abordar qüestions centrals dels nostres temps com: qui creiem ser i on creiem estar en relació amb el món que habitem i que ens habita?; com ha de reconfigurar-se la relació entre els drets humans i el medi ambient, a través de noves comprensions i posicionaments enfront de la qüestió de qui som?; com els drets humans i ambientals construeixen i perfilen la visió de qui som i de quin tipus de món concebem?; com el dret ambiental construeix la naturalesa?; Com les relacions jurídiques retraten, fixen o modelen la relació entre la humanitat i la naturalesa?; quins serien les millors normes, polítiques i pràctiques per a promoure noves formes de ser i veure adequades a un món energèticament molt intensiu exposat a una crisi climàtica?


IUCNAEL El simposium es va estructurar en tres blocs, al llarg dels quals es van plantejar temes com la urgència amb la qual es manifesta la crisi climàtica i les seves injustes dinàmiques en la distribució dels riscos; el paper central que juga el neolliberalisme i els poders corporatius en la gestió del món global; el paper transformador dels advocats i els jutges desenvolupant la limitada obertura de les normes per crear alternatives; el paper dels moviments socials en la transformació de la societat, entre d'altres.
 
En la primera part de la trobada, es va realitzar una aproximació filosòfica a les qüestions abans plantejades. En ella van intervenir la Sra. Lorraine Code, amb una ponència titulada "The Tyranny of Certainty", en la qual, entre d'altres, va abordar la qüestió sobre quins actors són tinguts en compte com a generadors de certitud i incerteses i sobre qui construeix el risc; el Sr. Jacky Williams, va abordar la qüestió de la descolonització del Dret ambiental; el Sr. Christian Dadomo, amb una original ponència sobre budisme com a forma de comprensió de l'ésser humà i potencial nexe entre els drets humans i el medi ambient; i la Sra. Anna Grear qui va plantejar una profunda reflexió crítica sobre la noció d'antropocè a fi d'obrir algunes perspectives per a la construcció d'un projecte crític capaç de renovar les polítiques de solidaritat i inclusió que responguin a les diferències situacionals. 

En el Segon bloc, dedicat a l'activisme i a la praxi, van intervenir la Sra. Marine Destrez, amb una acurada anàlisi i reflexió a prop del cas de les protestes sobre el Gezi Park a Turquia; la Sra. Amanda Kennedy, qui va abordar la qüestió de quins subjectes són tinguts en compte en els processos de participació i en l'accés a la justícia relacionats amb les normes sobre usos del sòl, a partir de l'estudi del cas australià i finalment, Nicola Pain qui va reflexionar sobre el paper de les corts i els jutges a l'hora de perfilar el Dret a favor dels drets ambientals i la justícia ambiental.

La tercera i última part del seminari, que va ocupar tota la sessió del dimarts, va tenir per objecte la formulació i intercanvi d'idees i propostes, dirigides a repensar i reconfigurar l'estat actual del Dret, per aconseguir els reptes que ens planteja la crisi ambiental. Aquesta sessió va comptar amb les intervencions del Sr. Peter Burdon; el Sr. Nicola Jägers, la Sra. Katinka Jesse i el Sr. Jonathan Verschuuren; la Sra. Melanie Murcott; la Sra. Loretta Feris; la Sra. Dina Townsend; la Sra. Rosemary Lyster; i la Sra. Evadne Grant.

Para més informació:
http://gnhre.org/2014/07/07/gnhre-symposium-2014-fantastic-success/
Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

Importance of ethics for international environmental policy and law

IUCNAELL'objectiu d'aquest esdeveniment, coordinat per Donald A. Brown (Universitat Widener, EUA) i Klaus Bosselmann (Universitat d'Auckland, Nova Zelanda), era explorar i discutir la importància de l'ètica de la política, el dret i la governança internacional. La discussió es va centrar en dues àrees principals: la Carta de la Terra i l'ètica del canvi climàtic.

L'esdeveniment va començar amb un resum de la història i del desenvolupament de l'ètica mundial i del dret ambiental internacional. A continuació, des d'una perspectiva crítica, es va discutir i es va analitzar la Carta de la Terra i el seu paper en els assumptes contemporanis. Després, l'esdeveniment es va centrar en el repte global que suposa el canvi climàtic, analitzant-se l'ètica del canvi climàtic i posant-se èmfasi en com els assumptes ètics han de fer-se més explícits, assegurant que es converteixin en respostes integrals davant el canvi climàtic. 

D'altra banda, es va presentar un interessant projecte de recerca que té per objectiu desenvolupar i analitzar informació que pugui servir d'ajuda a l'hora d'assegurar que les nacions prenguin en consideració, de debò, l'equitat i la justícia a l'hora d'adoptar els seus compromisos nacionals pel que fa al canvi climàtic, així com en les negociacions de les seves obligacions internacionals.

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)
 

Wine, Law and the Environment

IUCNAELDins dels esdeveniments paral·lels al 12th IUCNAEL Colloquium 2014, es va dur a terme el panel "Wine, Law and the Environment" a càrrec del Professor Dr. Fernando Zamora, Director del Celler Experimental de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i el Professor Dr. Paul Martín Director del Centre Australià d'Agricultura i Dret de la Universitat de New England (Austràlia). L'esdeveniment va tenir com a tema principal la relació entre el vi i el medi ambient. Per la seva banda, el Dr. Fernando Zamora es va enfocar en els impactes del canvi climàtic en la vitivinicultura, assenyalant que el canvi climàtic és avui dia una realitat irrefutable que està afectant a l'agricultura i, especialment, la viticultura.

Com a conseqüència de les alternacions en les condicions climàtiques, la carn del raïm madura més ràpid, aconseguint altes concentracions de sucre, baixa acidesa i un PH alt en menys temps. Per tant, segons assenyala el Dr. Fernando Zamora, el període comprès entre l' enver i maduresa industrial està disminuint, la qual cosa fa difícil que els raïms arribin a la maduresa aromàtica i fenòlica correcta. Aquesta és la raó principal per la qual els vins, especialment els vins negres, han incrementat contínuament el seu contingut en etanol durant els últims anys. Per tant, enòlegs i viticultors han de desenvolupar noves estratègies per mitigar aquests problemes. D'altra banda, el Dr. Paul Martin va abordar qüestions sobre el vi, el medi ambient, el dret (i un toc de filosofia) mitjançant alguns fets i ficcions interessants i generalment desconegudes.

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)


Graduate students forum


El Graduate Students Forum és un esdeveniment dirigit a estudiants de màster i doctorat que es realitza tots els anys dins del marc del Col·loqui de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCNAEL). L'objectiu és que els estudiants puguin conèixer-se, crear vincles entre ells i discutir temes d'interès per a tots, independentment de l'àrea en què cadascun s'especialitzi.

L'edició d'aquest any va tenir com a títol "Professional Perspectives after a PhD" (Perspectives Professionals després del Doctorat). Es buscava explorar les vies professionals disponibles després de la finalització dels estudis de doctorat a partir de l'experiència i recomanacions de professionals amb àmplia experiència acadèmica, institucional i en l'àmbit de l'advocacia. Els panelistes van ser el Dr. Robert Kibugi, la Dra. Nilufer Oral, el Dr. Jamie Benidickson, el Dr. Antonio Cardesa i la Dra. Melissa Powers. A més, es va comptar amb la participació espontània del Dr. Robert Percival, el Dr. Volker Mauerhofer i el Dr. Nengye Liu. En total es va comptar amb la participació de 40 persones entre estudiants i convidats.

IUCNAEL L'inici de l'esdeveniment es va desenvolupar en una dinàmica de presentació distesa i carregada de simbolisme. L'estudiant de la URV propulsora de l'activitat, Beatriz Pérez, va donar inici a la mateixa presentant-se i esmentant les seves àrees d'interès acadèmic així com les seves aficions. Després va passar un cabdell de llana a una estudiant que va manifestar sentir-se identificada amb ella per algun dels aspectes enunciats, qui al seu torn es va presentar i va passar la bola a algú més i així successivament fins que es va construir una xarxa de llana que va simbolitzar com tots els assistents de la trobada estaven relacionats d'alguna manera.

Posteriorment, la moderadora Malka San Lucas, va plantejar algunes preguntes als experts perquè ells poguessin resoldre els dubtes dels estudiants. Les preguntes van girar entorn de tres temes principals: característiques i aptituds necessàries per a un futur professional a les diferents àrees d'especialització; temes dins del camp del Dret Ambiental susceptibles, segons els panelistes, de tenir a partir d'ara una major sortida i, finalment, la retribució social i personal que aporta el desenvolupament professional en aquesta matèria en les seves diferents facetes.

Després d'escoltar atentament les aportacions dels convidats, la conclusió, presentada per Lorena Martínez, va ser que, entre les habilitats i capacitats més apreciades per garantir-se un futur, es troben la internacionalitat, un enfocament multidisciplinari, capacitat d'adaptació i les relacions públiques. A més, van explicar que hi ha temes que tenen molt futur, com les energies renovables, el litigi internacional i molts altres que sorgiran i que es poden identificar llegint les notícies, però el que realment recomanen és que els estudiants mantinguin sempre el coneixement general que els permetrà tenir major adaptabilitat i que cada u trobi el tema que li apassiona, encara que no sigui reconegut com un assumpte d'interès encara. Els estudiants han de trobar el seu objectiu, planificar amb antelació i fer relacions públiques. No cal autolimitar-se. En una frase: cal trobar una passió i córrer el risc. Al final, tot sortirà bé.

Finalment, es va agrair l'assistència dels panelistes amb una ampolla de vi negre.


Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

European Environmental Law Forum

El Fòrum Europeu de Dret Ambiental vol ser una subxarxa regional de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, que té per objectiu posar en contacte a totes les persones que treballen temes relacionats amb el dret ambiental a la Unió Europea. La idea es tenir llistes de bibliografia bàsica, organitzar esdeveniments i congressos com el Col·loqui que en aquesta edició presenta el butlletí, amb la diferència que s'especialitza en dret ambiental.

Qualsevol que vulgui formar part del fòrum pot fer-ho provant el seu interès o relació amb el dret ambiental en algun dels països d'Europa o de la Unió Europea.

Més informació a:
http://www.eelf.info/

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)


EU Research Opportunities

Aquest seminari es tracta d'un esdeveniment paral·lel que va tenir lloc el dia 1 de juliol a l'Aula 201 a les 14:30. Ignasi Salvadó, responsable d'investigació de la URV, va fer una excel·lent presentació sobre les oportunitats de recerca a la Unió Europea, tant per a un projecte per una Universitat com les oportunitats individuals de doctorat i post-doctorat. En concret es va centrar a presentar les oportunitats d'Horizon 2020 i Marie Slodowska Curie i va facilitar consells interessants sobre qüestions importants a l'hora de realitzar les sol·licituds. A més, la presentació rescatava les àrees d'Horizon 2020 que poguessin oferir oportunitats de recerca a l'àrea de l'Energia i el canvi climàtic, ja que estava pensada per a un públic especialitzat en aquestes àrees.

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

ESDEVENIMENTS SOCIALS

El patrimoni històric, cultural, natural i paissatgístic de Tarragona dinamitza la vida social del Congrès

IUCNAEL
El taller de cuina mediterrània, el passeig amb bici, els castells, el tast de vins i el sopar sota els focs artificials van ser alguns dels esdeveniments socials als quals van assistir gran part dels participants al congrés.

El dia 30 de juny es van celebrar un taller de cuina en el qual, els qui van assistir, van aprendre els aspectes fonamentals de la cuina mediterrània de la mà d'una de les millors xefs de Tarragona: Anna Ruiz, AQ Restaurant, situat a la part alta de la ciutat de Tarragona. Van assistir al curs durant dues hores per després gaudir d'un sopar en la qual es van servir els plats que van aprendre a cuinar.


IUCNAEL IUCNAEL
IUCNAEL

L'endemà, 1 de juliol, la colla castellera “Xiquets de Tarragona” va realitzar una espectacular exhibició a les instal·lacions del Campus Catalunya.

Després de l'exhibició castellera, des de la universitat, les i els assistents al congrés es van dirigir a peu fins l’Auditori de la Diputació de Tarragona, on va tenir lloc el sopar de recepció. Abans del sopar, Albert Vallvé Navarro, vicepresident primer de la diputació de Tarragona, Jaimie Benediksson, membre del secretariat de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN i Antoni Pigrau, Director del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, van pronunciar paraules de benvinguda i agraïment per al Col·loqui recentment començat.

Un dels esdeveniments amb major èxit i participació va ser el tast de vins, que va tenir lloc el dia 2 de juliol al celler de la Facultat d'Enologia de la URV. En arribar al celler, Fernando Zamora, professor de la Facultat d'Enologia i actual responsable del celler i dels camps experimentals, va fer una breu introducció a l'enologia, explicant les diferents regions vinícoles que existeixen a Catalunya. En un ambient animat i divertit es van tastar vins d'excel·lent qualitat representatius de cada regió, a més de l'elaborat a la pròpia universitat.

IUCNAEL

Un altre dels esdeveniments més aclamats va ser el del sopar sota els focs artificials. El dia 3 de juliol, a la Punta del Miracle, les i els assistents al congrés van poder gaudir del concurs internacional de focs artificials que cada any, a principis del mes de juliol, posa color a les estivals nits tarraconines. Al seu torn, l'Associació de Restaurants de la Part Alta va organitzar una mostra gastronòmica al Passeig dels Palmeres, on cada restaurant oferia mostres de la seva millor cuina.

A més d'aquests esdeveniments, durant el col·loqui es van realitzar tours guiats per Tarragona, tant amb bicicleta com a peu, en els quals es va recórrer la ciutat i es va poder conèixer la seva història alhora que gaudir dels seus paisatges i edificis més representatius.

IUCNAEL El dia 4 de juliol més de 200 persones van assistir al sopar de clausura del col·loqui, que va tenir lloc a Reus, a l'elegant restaurant Vermut Rofes. Després dels aperitius i el tast del vermut de la casa, les i els assistents van passar al menjador, on distingits membres de l'Acadèmia van agrair a l'organització del col·loqui i van entregar els tradicionals premis anuals.

Cameron Holley, de la University Milles South West (Austràlia), va rebre el premi al millor investigador junior. Wang Xi, de la Xangai Jiao Tong University (Xina), va ser guardonat com a millor investigador sènior. El premi a la docència sènior va ser atorgat a Robert Percival, de la University of Maryland (Estats Units). Finalment, el premi a el “Best Graduate Student Paper Award” va ser concedit a Manuel Peter Solís, de la University of Adelaide (Austràlia).

En finalitzar el sopar, un inesperat i emotiu esdeveniment va tenir lloc: les noces de Karen i Lou. Una vegada acabada el sopar, l'espectacle va continuar amb dues esplèndides actuacions musicals de grups locals de gran qualitat: 7ensemble i Frank O'Lee, en els quals professors de la casa van amenitzar la vetllada.

IUCNAEL Tradicionalment el col·loqui de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN finalitza amb un viatge. Aquest any, el dia 5 de juliol es va dur a terme una sortida de camp per visitar llocs d'especial interès a la regió des d'un punt de vista ambiental. Els i les assistents van visitar els cellers “Calres Andreu”, a la població de Pira i el Monastir de Poblet, on van esmorzar.

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

PROPERS ESDEVENIMENTS

Convocatòria per a presentació d'artícles

Com en edicions anteriors, els participants de la 12 edició del Col·loqui Anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN tindran la possibilitat de presentar els seus treballs/articles per a la seva avaluació per part de l'Acadèmia. Els treballs seleccionats s'inclouran en un volum especial de IUCN Academy of Environmental Law Sèries, publicat per Edward Elgar Publishing.

La invitació per a la presentació de treballs serà publicada pròximament en el lloc web de l'Acadèmia: www.iucnael.org.


Així mateix, donat l'important nombre de treballs científics presentats durant el Col·loqui Anual, els autors els treballs dels quals no hagin estat seleccionats per a la seva publicació en aquesta edició especial, tindran la possibilitat de presentar els mateixos per a la seva consideració a la Revista Catalana de Dret Ambiental. La informació relativa a aquesta última opció serà publicada en el lloc web de la Revista:  www.rcda.cat.

Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

13 Edició del Col.loqui Anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN (IUCNAEL)

IUCNAEL Entre els dies 7 i 11 de setembre de 2015, l’Atma Jaya Catholic University de Jakarta –Indonèsia, acollirà la 13ª edició del Col·loqui Anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN (IUCNAEL).


El tema central d'aquesta edició serà “Boscos i Biodiversitat”. Els boscos són un dels dipòsits més importants de diversitat biològica terrestre i representen més del 10% del PBI en molts dels països més pobres. Malgrat la seva importància, la falta d'una ordenació forestal sostenible, la pèrdua i degradació dels boscos i la consegüent pèrdua de biodiversitat i benestar social, continuen sent un repte per a molts països.


En aquest context, el 13 Col·loqui Anual abordarà de forma crítica les qüestions relatives a: boscos tropicals i biodiversitat, espècies forestals amenaçades, conflicte humà i vida silvestre, conservació dels boscos, protecció de boscos i canvi climàtic, boscos sostenibles, desforestació i preservació de l'aigua, biodiversitat costanera marina, saviesa local i política forestal, aiguamolls i manglars, i la biodiversitat, seguretat alimentària i els mitjans de vida.

La informació relativa a la presentació de resums, inscripció i calendari d'esdeveniments (incloent les excursions a les Illes Pramuka i Tiger) serà publicada al lloc web de l'Acadèmia: www.iucnael.org.

Ens veiem el proper any a Indonèsia!
Font:
CEDAT (13 juliol 2014)

 
Si no desitja seguir rebent aquest bulletí: clicar AQUÍ(ELIMINAR)
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat(ELIMINAR)@urv.cat.