CEDAT | Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

BUTLLETÍ INFORMATIU

butlletí núm. 100, maig 2018

Tarragona

Descarregar butlletí Descarregar butlletí

EDITORIAL

100 números del Butlletí del CEDAT

Tens a les teves mans el butlletí del CEDAT nº100. Es tracta d'una fita molt significativa en la història del nostre Centre. És una de les nostre eines més valuoses i més reconegudes que ens permet mantenir un contacte periòdic amb les persones interessades en el medi ambient i en la nostra tasca. Per això aquest número és un número especial que no reprodueix les seccions que normalment es troben al Butlletí. És un número dedicat a oferir una visió ràpida de la història i de l'activitat del CEDAT (www.cedat.cat).

El CEDAT va néixer com a Càtedra co-patrocinada per la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Tarragona l'any 2007 i va esdevenir un centre de recerca propi de la URV el 2009, coincidint amb la celebració a Tarragona del Congrés Nacional de Dret Ambiental. Avui gaudeix d'un doble identitat com a Càtedra, de nou patrocinada per l'Ajuntament de Tarragona, i com a Centre de recerca de la Universitat.

En el CEDAT es duen a terme activitats ben diverses gràcies al compromís i a la dedicació del nostre equip humà, un equip que va molt més enllà de la Universitat Rovira i Virgili, en el que comptem amb un nombre significatiu d'investigadors associats vinculats a diverses universitats i altres institucions.

En l'àmbit de la formació destaca el nostre Màster Universitari en Dret Ambiental, iniciat l'any 2006 i que acaba de ser acreditat amb excel·lència per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'únic màster universitari de dos anys que s'imparteix a Espanya, i ara en format no presencial. El Màster és la porta més adient per poder obtenir el títol de doctor/a en la temàtica del dret ambiental. Els nostres doctorands impulsen anualment el Tarragona International Enviromental Law Colloquium, des de 2016.

En l'àmbit de la recerca els projectes desenvolupats pels membres del CEDAT en matèria ambiental es canalitzen a través del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat (2017 SGR 781). Igualment és destacada la coedició amb la Generalitat de Catalunya de la Revista Catalana de Dret Ambiental, creada el 2009: una publicació científica semestral, multilingüe i d'accés obert.

El CEDAT també duu a terme activitats de transferència de coneixement amb assessorament a empreses i administracions. En particular, mitjançant la Clínica Jurídica Ambiental el CEDAT desenvolupa activitats d'aprenentatge-servei en el que es vincula la formació dels estudiants amb el servei a organitzacions no governamentals o plataformes ciutadanes. I també promou projectes de cooperació al desenvolupament en el que hi hagi un component jurídic compromès amb la defensa del medi ambient i de la justícia ambiental.

Hem arribat fins aquí gràcies a subscriptors i subscriptores com tu, i estem contents de celebrar plegats aquesta fita. Tanmateix, no volem quedar-nos aquí i, per això, et demanem que ens ajudis a fer créixer les subscripcions, amb la finalitat de què aquest projecte arribi cada vegada a més gent, convençuts com estem de la necessitat de divulgar i compartir les múltiples novetats que es produeixen en el món i a casa nostra en relació amb el medi ambient.

Maig 2018

PASSAT I PRESENT DEL CEDAT

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), creat el 2009, és la materialització d'un projecte que té el seu origen en la mateixa fundació de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) l'any de 1992.

El 2007, a partir d'una iniciativa conjunta de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de l'Ajuntament de Tarragona, de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA), i de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) es crea la primera Càtedra de dret ambiental de la URV, la Càtedra d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret, en homenatge a l'Alcalde Pere Lloret Ordeix (1877-1967), i que actualment funciona en el si del CEDAT.

La facultat de Ciències Jurídiques va celebrar els seus 25 anys d'existència en 2018, i el CEDAT camina cap a la celebració de la seva primera dècada d'existència formal. Durant tot aquest temps, la trajectòria del qual pot ser parcialment coneguda per les edicions del seu Butlletí oficial, publicat de forma ininterrompuda des de la seva fundació, el CEDAT ha aconseguit establir-se com un dels principals centres de recerca en matèria ambiental d'Espanya i també d'Europa.

Per esmentar alguns dels moments importants del centre durant la seva història, es precís notar que l'any 2009, el CEDAT va ser la seu del Congrés Espanyol de Dret Ambiental; el 2014 va ser seu de la 12ª edició del Col·loqui Anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN; i el 2018 va ser seu del Primer Congrés Català de Dret Ambiental. L'actual biblioteca del centre és sens dubte una de les majors d'Europa en matèria ambiental, amb més de tres mil publicacions, llibres i revistes especialitzades.

Al llarg de la seva trajectòria el Centre va aconseguir construir una identitat pròpia, caracteritzada per una perspectiva crítica del dret ambiental, a partir de la qual la qüestió ambiental és pensada a partir de les seves dimensions estructurals. Naturalment, com a conseqüència d'aquesta perspectiva metodològica, el Centre, en els projectes de recerca desenvolupats durant la seva història, ha afavorit l'anàlisi interdisciplinària de les qüestions ambientals, a partir d'alguns conceptes-clau que caracteritzen l'activitat del centre, com ara justícia ambiental, metabolisme social, drets humans, per citar alguns exemples.

Per a un coneixement més detallat de tota l'activitat del Centre, una bona font d'informació són les memòries d'activitats, publicades anualment al seu lloc web, en les quals estan descrites les activitats desenvolupades durant l'any.

SOBRE NOSALTRES

El CEDAT està format per un equip de més de cinquanta persones. Aquest equip compta amb aproximadament 25 investigadors/es i professors/es consolidats de les àrees de les àrees de Dret Internacional Públic, Dret Penal, Dret Constitucional, Dret Administratiu, Filosofia del Dret i Història del Dret; 8 investigadors i investigadores predoctorals; 1 investigadora postdoctoral; més de 20 investigadors i investigadores associades, pertanyents a Universitats com la de Barcelona, la de Santiago de Compostela, la Jaume I de Castelló, la de Granada, o la de Murcia i 1 tècnica de suport a la recerca.

A més, al llarg de la seva història, el CEDAT ha acollit a una vintena d'investigadors i investigadores visitants procedents d'universitats de diferents llocs d'Espanya (com Mallorca, Vigo o Castelló) i d'altres països (com Mèxic, Brasil, Estats Units, Xile, Canadà, Colòmbia, Austràlia, Kazakhstan o Itàlia).

El Consell de Direcció del Centre està conformat per vuit persones, tres homes i cinc dones, que compten amb diferents vinculacions a la URV, entre elles les condicions de professors, catedràtics, titulars i agregats. Els membres del consell són el Dr. Antoni Pigrau Solé, la Dra. Lucía Casado Casado, la Dra. Maria Marquès Banqué, la Dra. Susana Borràs Pentinat, la Dra. Àngels Galiana Saura, el Dr. Jordi Jaria Manzano, el Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, la Dra. Anna Pallarès Serrano, la Dra. Aitana de la Varga Pastor, i la Sra. Mercè Figueras Saludes. També en forma part, de manera rotatòria, un representant dels investigadors joves.

Més de 50 entitats públiques i privades col·laboren amb el CEDAT, no solament a nivell local i europeu, sinó també americà. Entre elles es troben la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat de Xile, el Centre de Dret Internacional Ambiental de Washington DC, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de La Ponla de Mafumet, Tarragona i Vila-seca

El CEDAT destaca, doncs, per comptar amb un gran equip humà procedent de múltiples disciplines del Dret i altres ciències i de més de deu països del món diferents. Un equip que no deixa de créixer a mesura que s'incorporen nous investigadors associats, visitants i, sobretot predoctorals, la majoria procedents del Màster que s'imparteix a la mateixa casa. Cal reconèixer aquí també l'important paper que han tingut, en la història del Centre, els estudiants del Màster al capdavant de l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental, a la qual dediquem una secció més endavant

Per més informació:

http://www.cedat.cat/qui-som/

RECERCA RESPONSABLE I COMPROMESA

Projectes

Des de l'any 2007 els investigadors del Centre han participat en trenta-set projectes de recerca. D'aquests, dos estan en curs en l'actualitat. Dels projectes tancats, onze han estat liderats per investigadors del CEDAT i vint-i-quatre han estat duts a terme amb el lideratge d'altres institucions o investigadors.

Els projectes en què l'investigador/a principal és un membre del CEDAT han estat finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Xunta de Galícia, la Fundació de Caixa Castelló Bancaixa, l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), i la Fundació Sèneca-Agencia Regional de Ciència i Tecnologia de la Regió de Múrcia, i versen sobre temes que abasten diverses disciplines del Dret Ambiental.

En l'actualitat el CEDAT lidera dos projectes, un finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat titulat "Constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto", i altre, finançat per Institut Català Internacional per la Pau, titulat "Defensar els defensors: Estratègies de protecció i defensa integral de les persones defensors del medi ambient".

 

Tesis doctorals

Durant el període 2007 al 2017, s'ha realitzat la defensa de 31 tesis doctorals, que es troben distribuïdes de la següent manera:

És important fer esment dels premis obtinguts per aquestes tesis doctorals. En la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en dret ambiental, ha obtingut el Premi, en la modalitat 1, la tesi presentada per Beatriz Irene Felipe Pérez, amb el títol "Les migracions climàtiques: reptes i propostes des del Dret internacional", dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat i defensada en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

D'altra banda,  la tesi doctoral de la Sra. Malka Andrea San Lucas Ceballos, titulada "Els drets dels pobles indígenes davant l'explotació petroliera del Yasuní-ITT", dirigida pel Dr. Alfonso González Bondia i  la tesi doctoral de la Sra. Gabriela Fauth, titulada "Crisi urbana i dret a la ciutat: L'espai urbà litoral de Barcelona", dirigida per la Dra. Judith Gifreu Font, van obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat convocat per la Universitat Rovira i Virgili.

 

Publicacions més rellevants

Durant el període 2007 al 2017 s'han publicat al voltant de 34 llibres, 23 monografies i 186 articles en revistes indexades relacionades amb temes de medi ambient.


D'entre les múltiples obres es pot destacar, per exemple, el llibre dirigit per Antoni Pigrau Solé, titulat "Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus". El objeto de este libro es precisamente el análisis y la configuración de estos de L'objecte d'aquest llibre és precisament l'anàlisi i la configuració d'aquests drets. Pretén ser un instrument útil per als operadors jurídics, així com una eina de difusió en la matèria

 

 

 

L'obra titulada "Estudios de derecho ambiental. Libro Homenaje al Profesor Josep Miquel Prats Canut", coordinada per Gonzalo Quintero Olivares i Fermín Morales Prats, com el seu nom ho indica, és un homenatge en record de Miquel Prats, qui va contribuir en gran manera a la consolidació com a Centre Superior de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, i va impulsar a més, els estudis de Dret ambiental, que avui continuen sent un dels signes d'identitat de la Facultat

 

 

 

 

Un altre exemple important és el llibre titulat  "Derecho internacional del medio ambiente: Una Visión desde Iberoamérica", editat per Francesco Sindico, Rosa Fernández Egea i Susana Borràs Pentinat, que representa un dels pocs treballs acadèmics d'alta qualitat escrits en idioma espanyol en la matèria. Aquest llibre tracta del dret internacional del medi ambient, però en un context iberoamericà, per la qual cosa al llarg dels capítols es refereix a exemples generats des de l'experiència d'Espanya i Llatinoamèrica. Sens dubte, l'obra representa una eina útil per a les universitats i centres de recerca que desenvolupin o pretenguin desenvolupar programes d'estudi de Dret Ambiental.

 

 

És també una obra de referència el llibre "Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo. Especial referencia al Derecho ambiental", dirigit per Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes i Judith Gifreu Font. L'obra analitza l'impacte de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, sobre l'ordenament jurídic espanyol, amb especial referència al Dret ambiental al com es dediquen les últimes dues parts.

 

 

 
 
 
Així com el llibre "Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador" editat per Antoni Pigrau Solé. El llibre tracta de les constitucions d'Equador (2008) i Bolívia (2009), textos de gran interès que propugnen un canvi en la relació entre la societat i la naturalesa i, amb això, un model de desenvolupament que, aparentment, intenta superar les limitacions del model polític i econòmic dominant, en crisi, entre altres coses, pels efectes de l'acció humana sobre el medi ambient.
 
 
 
 

Finalment, en ordre cronològic, cal destacar l'obra "Dret Local ambiental de Catalunya", dirigida per Lucía Casado Casado i Josep Ramon Fuentes Gasó. El llibre proposa analitzar el paper i les competències dels ens locals, com a administracions més properes al ciutadà, en matèria ambiental.  Així, en els quatre blocs que componen el llibre es presenta una anàlisi, amb caràcter general, del paper que desenvolupen les administracions locals en l'àmbit de la protecció del medi ambient dins de l'ordenament jurídic vigent, amb especial referència a la legislació catalana

 
 
 
 
 

Revista Catalana de Dret Ambiental

La Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA) és una revista electrònica coeditada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el CEDAT. La RCDA assumeix un plantejament interdisciplinari que abasta les diferents branques del dret relacionades amb la protecció ambiental. Pretén ser també una plataforma de reflexió sobre els problemes, els reptes i les noves tendències que planteja actualment la protecció jurídica del medi ambient i, en particular, el desenvolupament de polítiques i normes ambientals.

El primer número va aparèixer al juny de 2010 i des de llavors s'han publicat 8 volums amb dos números cadascun.

És una revista de periodicitat semestral i accés lliure.

La RCDA és una revista plurilingüe pel que té articles en català, castellà, anglès, francès i portuguès. Per regla general, els estudis i les notes es publiquen en la llengua de recepció, acompanyats d'un resum o abstract en la llengua de l'estudi, i també en català, espanyol i anglès.

La Revista pretén ser un vehicle de transmissió de les principals novetats que afecten el Dret ambiental català, espanyol, europeu i internacional, no únicament des d'un punt de vista normatiu i jurisprudencial, sinó tenint en compte també altres instruments d'interès en el disseny i desenvolupament de polítiques i normes ambientals. La RCDA és una publicació científica dirigida tant a l'àmbit acadèmic (professors universitaris i investigadors), com als professionals que treballen en el camp del dret ambiental, tant des de les administracions públiques com des dels operadors privats, incloses les organitzacions no governamentals de defensa del medi ambient. Per aquest motiu, les cròniques legislatives i jurisprudencials són un element distintiu i essencial d'aquesta publicació.

Dirigida per Antoni Pigrau, compta amb un Consell de redacció, en el qual estan presents les institucions coeditores i nombrosos professors de diferents universitats espanyoles i advocats ambientalistes. Així mateix, compta amb un Consell científic format per acadèmics de diferents universitats espanyoles i estrangeres de reconegut prestigi en les diverses branques del dret. Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa en CARHUS + 2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catàleg i ISOC-Ciències Socials i Humanitats.

Per a més informació:

https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/index

Docència: construïnt futurs

Máster Universitari en Dret Ambiental

El Màster Universitari en Dret Ambiental (MUDA) és fruit del treball intens i continuat, tant en la docència com en la recerca, de la nostra comunitat universitària. El seu inici data de l'any 2002, tenint a partir de l'any 2006 el caràcter de Màster oficial. Des de l'any 2014, la implementació de les més modernes tecnologies de la informació i la comunicació fa possible impartir-lo en la modalitat virtual, oferint a aquells professionals interessats una excel·lent oportunitat de perfeccionar-se compatibilitzant els seus horaris laborals i salvant qualsevol distància geogràfica.

El MUDA és una titulació oficial acreditada amb excel·lència per l'Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya i per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) d'Espanya, d'acord amb els criteris de l'Espai d'Educació Superior Europeu.

Des de la seva creació, ha rebut nombrosos reconeixements. Va ser distingit amb l'esment "International Master 's Programme" (AGAUR). Va obtenir l'etiqueta d'excel·lència internacional de la Mediterranean Office for Youth (MOY/OMJ). Reconegut com a estratègic per la URV en l'àmbit llatinoamericà per l'informe Market Analysis and Strategy for URV Master Programs de 2010. I va rebre el Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent.

A través del seu professorat, que és al seu torn l'equip investigador del CEDAT, el MUDA ofereix una formació especialitzada i multidisciplinària amb l'objectiu de preparar professionals altament qualificats.   

Proporciona coneixements tant de caràcter fonamental com a específic de dret ambiental, amb especial consideració de les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. 

S'atorga una importància cabdal a l'estudi de casos reals, a través de la clínica jurídica i de la realització de pràctiques externes, perquè els estudiants des d'un inici s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari. La durada total del Màster és de dos cursos acadèmics (de setembre a juny cada curs acadèmic). No obstant això, la seva modalitat virtual, s'ofereix als estudiants la possibilitat que cursin l'últim quadrimestre del programa, de manera presencial, en la Universitat Rovira i Virgili.

El Màster es dirigeix a graduats universitaris o persones amb un títol equivalent expedit per un centre d'ensenyament superior que vulguin completar la seva formació per orientar la seva carrera professional cap a l'especialització ambiental o que simplement, desitgin disposar d'instruments conceptuals que els permeti accedir a un millor coneixement i comprensió del dret ambiental. Facilita als estudiants que es titulin la possibilitat de promoció laboral o canvi d'orientació professional. Gestió ambiental de l'empresa, disseny i gestió de polítiques ambientals en l'àmbit de l'Administració, activitat de les organitzacions no governamentals i l'exercici lliure de la professió d'advocat amb un perfil orientat als litigis ambientals, són algunes de les possibles orientacions professionals amb què expliquen els titulats. També, el Màster es dirigeix a preparar futurs investigadors, permetent accedir als estudis de doctorat i atorgant una formació avançada en les tècniques de recerca amb la finalitat d'elaborar i presentar una tesi doctoral, com a treball original de recerca.

Al seu torn, el Màster es configura com una oferta competitiva en l'àmbit internacional, mitjançant l'establiment de vincles de col·laboració, que potencien la difusió i consoliden el seu prestigi més enllà de les nostres fronteres. L'establiment de relacions estables gràcies als convenis de col·laboració bilaterals formalitzats amb diverses universitats i institucions amb un alt prestigi internacional de Brasil, Estats Units, Mèxic, Costa Rica, Equador, Colòmbia, Perú o, Xile, entre d'altres, permeten consolidar els nostres estudis en dret ambiental, com ho demostra l'elevat percentatge d'estudiants estrangers. Aquesta internacionalització comença a oferir, així mateix, resultats en l'àmbit de la recerca, amb la incorporació de graduats del màster com a becaris en el Departament de Dret Públic i en el CEDAT, així com la inscripció de tesis doctorals per part de doctorands internacionals. El MUDA consolida, d'aquesta manera, la seva projecció internacional, convertint-se en un referent de la formació professional i per a la recerca en l'àmbit del dret ambiental en llengua espanyola.

A continuació els deixem l'opinió d'alguns dels nostres ex-alumnes:

 

"Per mi va representar una oportunitat única d'aprofundir en la temàtica ambiental, conèixer i compartir coneixement i vivència amb gent de moltes parts del món, com professors i companys de classe. Moment inigualable de la meva vida acadèmica i personal!"

Gabriela Fauth (Brasil)

 

 

 

 

 

"El Màster en Dret Ambiental de la URV ha contribuït al meu creixement tant acadèmic com  personal. En el primer plànol em va oferir l'oportunitat d'aprofundir en l'estudi d'aquesta branca del Dret, no solament des d'un punt de vista professional sinó també des de la perspectiva de la recerca, obrint-me a més les portes al doctorat. Pel que fa al personal, em va permetre entrar en contacte amb professors i autèntics especialistes que sempre van saber treure el millor de mi, així com amb companys de diferents parts del món que van contribuir a enriquir l'experiència. 

 

Al meu entendre, aquest màster et proporciona una formació completa introduint-nos fins i tot en altres matèries de les quals es nodreix el Dret Ambiental."

Malka San Lucas Ceballos (Equador)

 

"Agraeixo al màster per l'oportunitat que em va donar de créixer tant personal com professionalment. Formar part d'una experiència tan enriquidora com va ser aquesta, realment va canviar la meva vida. De les coses que més vaig gaudir i em va agradar del Màster va ser el seu caràcter multidisciplinari i la proximitat i calidesa del professorat. Moltes gràcies!!"

Stephanie Ascencio (Mèxic)

 

Per a més informació:

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/dret-ambiental

 

Clínica Jurídica ambiental

La clínica jurídica ambiental és una de les assignatures del Màster Universitari de Dret Ambiental i que forma part de l'Aprenentatge Servei (APS), una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, per la qual cosa es converteix en un instrument de formació integral dels estudiants.

 

 

Concretament en l'àmbit del dret, una de les fórmules d' APS més esteses internacionalment és la coneguda com Clinical Legal Education o formació jurídica clínica, metodologia avui considerada com un moviment global per a la justícia social que involucra estudiants i professors de tot el món.

En el marc del Màster Universitari de Dret Ambiental els tipus de servei que presten els estudiants, sota la tutorització d'un equip docent, són els següents: la redacció de dictàmens i informes jurídics, la redacció de propostes normatives d'àmbit local i la conciliació i mediació ambiental.

Des de l'inici de la seva activitat, en el curs acadèmic 2005-2006, i fins a l'actualitat, la Clínica Jurídica Ambiental ha treballat en més de 50 casos per a diferents clients, el 73% dels quals són entitats socials i el 27% restant administracions públiques, de diferents parts del món (63% de Catalunya, 20% d'Espanya, 7% d'Equador, 7% de Perú i 3% de Mèxic).

La Clínica Jurídica Ambiental va rebre el premi a la qualitat docent del Consell Social de la URV en 2007 en la seva modalitat col·lectiva. A més, es troba integrada al CEDAT i forma part de la Network of Environmental Law Clinical Programs de la IUCN Academy of Environmental Law.

Per a més informació:

http://www.cedat.cat/clinica/es_index/

 

Moot Court

Els moots courts són competicions d'estudiants de dret en les quals se simulen litigis davant tribunals de diferent naturalesa, a partir de casos ficticis. Igual que la Clinical Legal Education, aquesta activitat és una proposta educativa originària de la tradició jurídica anglosaxona que poc a poc està sent incorporada en l'itinerari formatiu de les facultats de dret del nostre país, generalment com a activitat extracurricular.

Durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015, dos equips d'estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques, van representar la URV en la IV i V edició del "Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible", organitzat per la Universidad de los Andes (Colòmbia), la Fundaçao Getulio Vargas (Brasil) i la Tulane University Law School (Estats Units).

 

El CEDAT, en col·laboració amb l'AAEDAT, es va encarregar de coordinar i tutoritzar l'equip que va participar en cadascuna de les edicions

Aquesta competició consisteix una simulació de la Cort Interamericana de Drets Humans a partir d'un cas hipotètic sobre vulneracions de drets humans vinculades al dret a l'ambient sà, perpetrades per un Estat fictici. En ella competeixen anualment entre vint i trenta equips d'universitats de diferents parts del món, principalment d'Amèrica Llatina.

La competició es desenvolupa en dues fases: una escrita i una altra oral. En la primera fase, cada equip ha de redactar un memorial desenvolupant els arguments jurídics en favor d'una de les dues parts del conflicte, assignada aleatòriament. En la segona fase, els equips s'enfronten entre ells, al llarg de tres jornades, en diverses audiències orals similars a les de la Cort Interamericana de Drets Humans. En cada audiència s'enfronten dos equips, assumint cadascun la defensa d'una de les parts del conflicte, enfront d'un jurat format per acadèmics i experts en la matèria que interroguen als concursants al fil de la seva exposició i els avaluen. Els equips van alternant el seu rol en les diferents audiències, agrupades en diverses rondes classificatòries (tres rondes preliminars, semifinal i final).

La fase oral de les dues edicions assenyalades es va celebrar al mes de març a les instal·lacions de la FGV, a Rio de Janeiro. A la primera d'elles, la URV va participar amb una delegació formada per tres estudiants del MUDA i a l'altra amb un equip format per una estudiant del Grau de Dret, un estudiant de Màster d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic i un estudiant del MUDA. La tutora dels dos equips va ser una investigadora predoctoral del CEDAT. Els resultats de tots dos equips van ser molt satisfactoris.

AAEDAT

Què és l'AAEDAT?

L'Associació d'Alumnes i Exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT) es va crear a iniciativa dels alumnes del Màster Universitari en Dret ambiental de la URV, el 27 d'octubre de 2009. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, conformada per alumnes i exalumnes del Màster.

L' AAEDAT té com a finalitat estrènyer relacions entre els estudiants i ex-estudiants del màster, i entre els seus principals objectius estan els de promoure coneixements científics de caràcter ambiental i aplicar-los en benefici de la col·lectivitat; promoure i mantenir una xarxa de relacions d'intercanvis professionals entre les persones que s'han format en l'àmbit de la URV i l'àmbit de dret ambiental; fomentar la col·laboració entre col·lectius universitaris i la creació d'espais comuns per al debat i reflexió, entre uns altres.

Una de les més rellevants accions de l'AAEDAT és l'organització d'activitats d'interès social, cultural i acadèmic com són, conferències, seminaris i experiències de sensibilització relacionades amb la protecció ambiental i la seva regulació jurídica.

En aquest sentit, el Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC) representa un dels majors esforços de l'Associació.

 

Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC)

El TIEC és un col·loqui internacional sobre temes actuals de dret ambiental, que va sorgir a iniciativa de membres de l'AAEDAT, en col·laboració amb el CEDAT.

L'objectiu del TIEC és proporcionar a estudiants de grau, màster i doctorat i als acadèmics en general, un espai per presentar i discutir les seves recerques en curs, així com oferir un fòrum per crear amistats i contactes amb altres col·legues interessats en el dret ambiental i, d'aquesta forma, créixer les xarxes personals i professionals.

El TIEC s'ha caracteritzat per comptar amb la participació, com a ponents principals,  d'experts reconeguts a nivell internacional per les seves contribucions i recerca sobre la temàtica del col·loqui. Així mateix, per la participació d'un alt nombre d'estudiants de diferents graus acadèmics i de diferents països, contribuint a la internacionalització de la URV i del Màster en Dret Ambiental. Per esmentar, han participat estudiants i investigadors provinents de Brasil, Mèxic, Estats Units, Canadà, Finlàndia, Espanya, França, Dinamarca, Regne Unit, Xina, Iran, entre uns altres.

El primer TIEC es va realitzar al maig de 2016, sota el títol "Rethinking Sustainable Development in Terms of Justice" i va comptar amb la participació del Prof. Jorge I. Viñuales (University of Cambridge) i el Dr. Garrett Wallace Brown (University of Sheffield). A l'any següent, en 2017, l'II TIEC va tenir per nom "Longing for Justice in a Climate-Changed World: From Theory to Practice" i en ell van participar la Prof. Carmen G. Gonzalez (Seattle University School of Law), el Prof. Duncan French (Lincoln Law School) i el Prof. Jamie Benidickson. Finalment, en aquest mes de maig es realitzarà l'III TIEC sota el tema de "Ecological Justice and Environmental Law in the AnthropoceneA new paradigm for earth community", al qual assistiran, com a ponents principals, la Prof. Saskia Vermeylen (Strathclyde University's Law School), Prof. Louis Kotzé (North-West University) i Prof. Jordi Jaria (Universitat Rovira i Virgili).

En definitiva, el TIEC ha permès establir un ric intercanvi cultural amb altres estudiants i acadèmics d'al voltant del món.

Per a més informació:

https://tiecolloquium.com/

ACTIVITATS COMPROMESES AMB EL TERRITORI I LA SOCIETAT

Projecte Educatiu "JocTicia Ambiental"

JocTicia Ambiental és un projecte educatiu, fruit d'un grup interdisciplinari i interinstitucional, que neix al CEDAT, en coordinació amb l'AAEDAT i l'Institut Tarragona, amb l'ànim de despertar l'interès i la reflexió dels joves entorn de temes ambientals i socials d'actualitat, així com vincular els coneixements generats al CEDAT amb els diferents nivells educatius

Jocticia Ambiental té com a objectiu reflexionar sobre:

  • La desproporcionada distribució dels beneficis i les conseqüències de l'explotació dels recursos naturals.
  • Les implicacions ambientals, socials i econòmiques que té el consum no responsable de les societats del Nord en les del Sud.

Un dels resultats del projecte va ser l'elaboració d'una guia per a professors de secundària sobre el tema dels residus electrònics (E-waste) titulada "JocTicia Ambiental: El debat per l'educació socioambiental. E-Waste: L'Altra Cara de la Tecnologia".

La guia integra nocions bàsiques de la justícia ambiental i identifica els principals conflictes socials i ambientals relacionats amb el cicle de vida dels aparells electrònic.

A més, proposa diferents activitats basades en diverses estratègies didàctiques com, debats, jocs de rol, documentals, entrevistes, entre d'altres.

En l'actualitat, la guia se segueix implementant als estudiants de 3er de l'ESO de l'Institut Tarragona a l'assignatura de cívica i ètica.

El projecte va ser beneficiat l'any 2014 i 2015 amb una dels ajuts "Pont" que atorga el Consell Social de la URV a projectes educatius.

Col·laboració  amb Enginyeries Sense Fronteres

El CEDAT col·labora amb varies organitzacions ambientalistes i/o de cooperació al desenvolupament arrelades a la província de Tarragona, tant a través de la clínica jurídica com a través d'altres activitats relacionades amb la recerca i divulgació de problemàtiques ambientals del territori i d'arreu del món. Dins d'aquesta trajectòria, el CEDAT ha consolidat un vincle molt especial amb el grup territorial de Tarragona de l'Associació Catalana d'Enginyeries Sense Fronteres (ESF). ESF és una associació que treballa per la justícia ambiental global a partir de processos de transformació social tan a les societats del Sud com del Nord, fonamentats en una percepció crítica del desenvolupament tecnològic que entén la tecnologia com una eina democràtica al servei de la societat civil i la justícia social i ambiental.

Des del  curs 2008-2009, ESF ha estat en diverses ocasions client de la clínica jurídica ambiental i contrapart del CEDAT en diversos projectes de cooperació a l'Equador, amb el suport de la URV Solidària. Entre aquestes col·laboracions val la pena destacar l'elaboració d'un dictamen jurídic sobre les diverses vies jurídiques per determinar la responsabilitat d'empreses petroleres estrangeres per danys ambientals a l'Equador (2008-2009), el projecte "Reforçament del procés de gestió pública ambiental a la província d'Orellana" (2009) o l'elaboració d'una ordenança única de protecció ambiental per al Cantó de Francisco d'Orellana. En el marc d'aquests projectes diversos investigadors i investigadores del CEDAT així com estudiants del MUDA, han realitzat estades de voluntariat o de pràctiques.

Igualment, al llarg de l'any l'AAEDAT i ESF coorganitzen activitats de divulgació, reflexió i sensibilització sobre temàtiques ambientals diverses, adreçats als estudiants universitaris i a la ciutadania de Tarragona en general. Activitats,  com ara, cinefòrums, col·loquis, jornades d'anàlisis, tallers, publicacions, etc.

 
Si no desitja seguir rebent aquest bulletí: clicar AQUÍ(ELIMINAR)
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat(ELIMINAR)@urv.cat.