Master    Revista Clinica

Tràmits administratius

CONSIDERACIONS GENERALS
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

 
ACCÉS A MÀSTERS OFICIALS
AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA DEL TREBALL DE RECERCA O ASSIGNATURA SIMILAR
CANVI DE DADES BANCÀRIES
CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES
CANVI D'ITINERARI
PAGAMENT DE TAXES DES DE L'ESTRANGER
Solicitud
RECONEIXEMENT
SOL·LICITUD GENÈRICA (Per a qualsevol altra petició no establerta)
SUPERACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE CRÈDITS MATRICULATS PER CURS