Master    Revista Clinica

Joan Anton Font Monclús

Profesor Asociado de Derecho Administrativo
Departament de Dret Públic
Facultat de Ciències Jurídiques
Universitat Rovira i Virgili

datos de contacto
 
 
joananton.font@urv.cat
Asignaturas que imparte en el Master
Regímen jurídico de la ordenación del territorio y Derecho urbanístico
Curriculum

Joan Anton Font és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987) i té els títols de Magister en Gestió i dret local (1995), Universitat Autonoma de Barcelona i de Mestratge en Gestió i dret local (1993-1995), organitzat per aquella, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Diputació de Tarragona. Estudis de doctorat en dret a la UAB. En el període 1989-1991, Secretari- Interventor a Camprodon (Ripollès). Al 1992 Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Montblanc. A partir de 1999, accedeix a la Categoria d’Entrada de la Subescala de Secretaria. Del 2002 al 2006, Secretari de l’Ajuntament de Valls. Del 2005 al 2007, Secretari del Consell Comarcal de l’Alt Camp i des del 2006 fins a l’actualitat, és Oficial Major de l’Ajuntament de Tarragona. Des de l’any 1997 és professor a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, sobre assessorament jurídic, contractes de les administracions públiques i procediment administratiu. Ha impartit diferents cursos organitzats per la Diputació de Tarragona i l’ACM, sobre procediment administratiu i urbanisme. Des del curs 2004/05 fins a l’actualitat professor associat de la URV, com a professor d’un pràcticum 1 de Medi Ambient, sobre procediment Contenciós Administratiu, i el curs 2005/06 i 2006/2007 com a professor de règim jurídic de l’ordenació del territori i dret urbanístic. Col·labora com a professor en el Mestratge en gestió i Dret Local de la URV i en altres activitats formatives amb la UAB. Vicepresident al 1992 i President al 2000 de la Junta de Govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de la Província de Tarragona. Membre del Consell d’Administració de la Unió de Dirigents Territorials Europeus. Ha publicat el llibre “Urbanisme pràctic, comentaris i formularis”, editat per Bayer.