Portada / Formació / Presentació

Presentació

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Master Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

La preocupació social deguda al deteriorament del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Master Oficial en Dret ambiental, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient.

La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància cabdal a les pràctiques, per tal que els estudiants des de ben aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti el titulat tant per l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada.El Màster Universitari en Dret Ambiental: una titulació oficial acreditada. GUIA INFORMATIVA

Itinerari curricular

El Màster que es proposa dóna lloc a dos itineraris possibles, d'una banda el d'especialització professional i alternativament el perfil de recerca. El perfil professional es projecta a la gestió ambiental de l'empresa, el disseny i gestió de polítiques ambientals en el marc de l'Administració pública i l'exercici lliure de la professió d'advocat amb un perfil professional orientat cap als plets de naturalesa ambiental. L'objectiu d'aquest perfil és l'obtenció d'eines jurídiques, amb coneixements extrajurídics, adreçades a facilitar la gestió del conflicte professionals de diversos àmbits.

El màster en el seu perfil de recerca ha de preparar futurs investigadors en aquesta tradició científica que hauran d'impulsar el seu avanç en un moment en el que van apareixent reptes de primera importància, tant des del punt de vista estrictament científic en un context general de les ciències jurídiques com des d'un punt de vista polític i social.

Programa pilot de virtualització del Màster

Durant el Curs 2011-2012 el CEDAT treballarà en el projecte "Primera fase de l'elaboració de materials per a l'ensenyament semi-presencial del Dret ambiental". El projecte inclou l'elaboració d'una guia metodològica i la preparació de materials per a l'ensenyament semi-presencial de quatre assignatures. Aquest projecte forma part del procés de millora continua de la qualitat del Màster.

Amb la col·laboració de: