Portada / Formació / Doctorat / altres premis i ajuts

Altres premis

Ajuts per Cotuteles curs 2018-19 (MEDEC2018) 

La URV  convoca els "Ajuts per Cotuteles" curs 2018-19 (MEDEC2018) amb l'objectiu de destinar recursos pel finançament de la matrícula dels estudiants de doctorat en règim de cotutela durant l'any acadèmic 2018-2019, de manera que facilitin el desenvolupament de la carrera investigadora d'aquest personal investigador en formació.

Aquests ajuts estan adreçats als estudiants de doctorat matriculats en el curs 2017-2018 o 2018-2019 en un programa de doctorat d'una universitat estrangera que, en qualsevol moment del seu doctorat, iniciïn un procés de cotutela amb la URV i es matriculin per primera vegada en un programa de doctorat a temps complet a la URV.

Trobareu aquí la Resolució de la convocatòriales Bases de la convocatòria i Sol·licitud

El termini per presentar la sol·licitud està obert fins el 3 de maig de 2019.

Podeu trobar tota la informació de la convocatòria a l'adreça següent:

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/ajudes-i-premis/

Contacte: convenisepd(ELIMINAR)@urv.cat

Beques ONCE "Oportunitat al Talent" 

V Convocatòria de Beques "Oportunitat al Talent" que ha obert la Fundació ONCE per a recolzar els estudis de postgrau dels joves amb discapacitat i en la qual col·laboren CERMI i la CRUE.

Beneficiaris:

Estudiants de doctorat que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions establertes en les bases de la Convocatòria .

Requisits dels sol·licitants:

Acreditar el títol de grau o similar i màster o similar i estar matriculats/des en un programa de doctorat en alguna universitat espanyola.

Quantia: 12.000 euros anuals per alumne/a

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a l'adreça

http://becas.fundaciononce.es, emplenant el formulari web i adjuntant, en el pas 4 del formulari, la documentació addicional en format Word .doc o Adobe Acrobat .pdf. Aquesta documentació no podrà excedir 16 megues i recomanem adjuntar la documentació en un sol arxiu comprimit

El termini d'inscripció resta obert fins el 10 d'octubre de 2018.

Documentació:

  • Còpia Certificat oficial de discapacitat
  • Còpia expedient acadèmic
  • Resguard matrícula o resguard de la sol·licitud prèvia si encara no s'ha formalitzat la matrícula.
  • Carta motivació
  • Currículum detallat
  • Darrera declaració de la renda de la unitat familiar.
  • Títol b2 en el cas en què sigui procedent i sigui obligatori per al desenvolupament del curs.
  • Declaració jurada en la qual es faci constar si ha sol·licitat o percep altre ajut per a les mateixes finalitats.

La beca podrà ser renovada per dos anys si es justifica adequadament.

Procès de Selecció:

2 Fases:

Primera: Evaluació de la documentació presentada i valoració de les sol·licituds.

Segona: Entrevista via Skype amb les persones que obtinguin els millors resultats

La Resolució final serà publicada el 27 de Novembre de 2018 al web de beques de la Fundació ONCE.

Trobareu  més informació a les Bases de la convocatòria

Premio INAP 2018 para tesis doctorales

Àmbit científic

Ciències Socials

Objecte

Premi INAP 2018 per a tesis doctorals, el contingut de les quals, des de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, abordi les tendències de reforma a l'Administració pública en qualsevol dels àmbits propis d'aquesta branca de coneixement.

Publicació

BOE 147 (18/06/2018)

Termini 31/07/2018
Més informació

Fitxa actuació

Bases reguladores - Bases de convocatòria - Formulari de sol·licitud