Home / Formation / Phd / European mention

European mention

Es podrà incloure en el anvers del títol de Doctor o Doctora la menció «Doctor europeu», sempre que concorrin les següents circumstàncies:

La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la pròpia Universitat en la qual el doctorant estigui inscrit.