Portada / Formació / Doctorat / Premi Josep Miquel Prats Canut / 2016 II edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2016

Dimecres, 26 d'octubre de 2016

Oberta la convocatòria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret Ambiental (II edició)

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), convoquen la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2016.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar a l'autor/a que presenti la millor Tesi Doctoral defensada a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2015-2016, per a la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del Dret Ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, català i/o local.

Com a novetat, a aquesta segona edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Elements relacionats

Resolució de la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2016

Dimarts, 7 de març de 2017

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2016, el jurat, reunit el 24 de febrer de 2017, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada per la Dra. Beatriz Irene Felipe Pérez, amb el títol "Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho internacional", dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat i defensada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

I, en la modalitat 2, a la tesi presentada pel Dr. José Miguel García Asensio, amb el títol "Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España", dirigida pel Dr. Fernando López Ramón i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Zaragoza.