Portada / Formació / Doctorat / Premi Josep Miquel Prats Canut / 2017 III edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2017

Dimecres, 20 de desembre de 2017

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), convoquen la III edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental de Catalunya 2017.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2016-2017, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental local, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, i/o autonòmic, que incloguin referències específiques al dret ambiental de Catalunya.

A aquesta tercera edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Enllaços relacionats

Resolució de la III edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2017

Divendres, 20 d'abril de 2018

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la III edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2017, el jurat, reunit el 13 d'abril de 2018, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada pel Dr. José Miguel Beltrán Castellanos, amb el títol "Instrumentos para la efectividad del régimen de la responsabilidad medioambiental, con especial referencia a las garantías financieras", dirigida pel Dr. Germán Valencia Martín i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Alicante.

I, en la modalitat 2, a la tesi presentada pel Dr. Antoni Gifreu Font, amb el títol "La implantació de l'energia eòlica terrestre a Catalunya", dirigida pels Drs. Josep Ramon Fuentes Gasó i Aitana de la Varga Pastor i defensada a la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili.