Portada / Formació / Doctorat / Premi Josep Miquel Prats Canut / 2018 IV edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2018

Dilluns, 22 d'octubre de 2018

Oberta la convocatòria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret Ambiental (IV edició)

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la IV edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2018.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

A aquesta quarta edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Enllaços relacionats

Resolució de la IV edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2018

Divendres, 15 de març de 2019

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la IV edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2018, el jurat, reunit el 14 de març de 2019, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada per la Dra. Irene Ruiz Olmo, amb el títol "El régimen retributivo de la electricidad fotovoltaica", dirigida pels Drs. Roberto Rafael Galán Vioque i Francisco Delgado Piqueras, i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Sevilla. I, en la modalitat 2, ha decidit deixar el Premi desert.