Portada / Formació / Doctorat / Premi Josep Miquel Prats Canut / 2019 V edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2019

Dijous, 17 d'octubre de 2019

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2019.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

A aquesta quinta edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Enllaços relacionats

Resolució de la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2019

​Divendres, 27 de març de 2020

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2019, el jurat, el 13 de març de 2020, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut: 

En la modalitat 1, a la tesi presentada per el Dr. Eduardo Salazar Ortuño, amb el títol "El acceso a la justicia ambiental a partir del convenio de Aarhus. Propuestas para un acceso efectivo a la justicia en conflictos ambientales", dirigida pels Drs. Santiago Álvarez Carreño i Germán Valencia Martín, i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Murcia.

En la modalitat 2, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada per la Dra. Carlota Faccioli, titulada "Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart City). La protección de la calidad del aire como motor para el desarrollo urbano sostenible", sota la direcció del Dr. Santiago Castellá Surribas i defensada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.