Portada / Formació / Doctorat / Tesi doctoral

Tesi doctoral

La tesi doctoral consistirà en un treball original de recerca elaborat pel candidat en qualsevol disciplina.

Per a l'elaboració de la tesi doctoral, la Universitat assignarà al doctorant un director, que serà un doctor amb experiència investigadora acreditada. La tesi podrà ser codirigida per altres doctors.

La redacció de la tesi ha de realitzar-se d'acord amb el llibre d'estil de la URV.

La tesi doctoral s'avaluarà en l'acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorant del treball de recerca elaborat davant dels membres del tribunal.