Portada / Formació / Doctorat / Tràmits administratius

Tràmits administratius

CONSIDERACIONS GENERALS
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

ACCÉS I ADMISSIÓ

MATRÍCULA

MATRÍCULA DEL PERÍODE D'INVESTIGACIÓ (RD 778/98)

RECONEIXEMENT SUFICIÈNCIA I OBTENCIÓ DEL DIPLOMA D'ESTUDIS AVANÇATS (RD 778/98)

MATRÍCULA TUTORIA DE TESI (any d'admissió)

MATRÍCULA TUTORIA DE TESI (segon curs i següents)

QÜESTIONS ECONÒMIQUES

DEFENSA TESI

REGISTRE (INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE) DE LA TESI DOCTORAL

MODIFICACIÓ DE LES DADES DEL REGISTRE (INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE) DE LA TESI DOCTORAL

DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL AL DEPARTAMENT (1ª FASE)

DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL A L'ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT (2ª FASE)

MENCIÓ EUROPEA EN EL TÍTOL DE DOCTOR/A

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR/A

PREMI EXTRAÒRDINARI DE DOCTORAT

PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL

DIFUSIÓ DE LA TESI DOCTORAL A TRAVÉS DEL TDX (TESIS DOCTORALS EN XARXA)

TRASLLAT D'EXPEDIENT PER DEFENSAR LA TESI DOCTORAL