• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Youtube
  • Tuenti

Portada / Formació / Postgrau / Presentació

Presentació

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic en Dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

La preocupació social deguda al deteriorament del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret ambiental, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient.

La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància cabdal a l'estudi de casos reals, a través de la clínica jurídica i de la realització de practiques externes, per tal que els estudiants des de ben aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti el titulat tant per l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada.

La durada total del màster és de dos cursos acadèmics (de setembre a juny cada curs acadèmic). Per la seva orientació als professionals, el Màster ofereix una formació a distància, articulant un calendari acadèmic, que permet més flexibilitat, compatibilitzant els horaris laborals i salvant tota distància geogràfica. Tanmateix es recomana als estudiants que vulguin fer el doctorat que cursin el darrer quadrimestre del programa, de manera presencial, a la Universitat Rovira i Virgili.

El Màster Universitari en Dret Ambiental és una titulació oficial acreditada per l'Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya i per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) de España.

Guia Informativa Màster

L'opinió dels ex-alumnes:

"Para mi representó una oportunidad única de profundizar en la temática ambiental, conocer y compartir conocimiento y vivencia con gente de muchas partes del mundo, como profesores y compañeros de clase. Momento impar de mi vida académica y personal!"

Gabriela Fauth (Brasil)
Becaria predoctoral del Departament de Dret Públic (URV).  

"Agradezco al máster por la oportunidad que me dio de crecer tanto personal como profesionalmente. Formar parte de una experiencia tan enriquecedora como fue esta, realmente cambio mi vida. Muchas gracias!!!"

Stephanie Ascensio (México)
Estudiante predoctoral URV

El Máster en Derecho Ambiental de la URV ha contribuido a mi crecimiento tanto académico como personal. En el primer plano me brindó la oportunidad de profundizar en el estudio de esta rama del Derecho, no solo desde un punto de vista profesionalizador sino también desde la perspectiva de la investigación, abriéndome además las puertas al doctorado. En lo que respecta a lo personal, me permitió entrar en contacto con profesores y auténticos especialistas que siempre supieron sacar lo mejor de mí, así como con compañeros de diferentes partes del mundo que contribuyeron a enriquecer la experiencia. En mi opinión, este máster te proporciona una formación completa incursionando incluso en otras materias de las cuales se nutre el Derecho Ambiental.

Malka San Lucas Ceballos
PDI URV - Becaria Predoctoral AGAUR-GENCAT
Guayaquil, Ecuador