Portada / Formació / Postgrau / Beques i finançament

Beques i finançament

Veure beques, premis i ajuts URV

Convocatòria

Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI)

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8507/1871104.pdf

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts adreçats a les universitats, als centres de recerca i a les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador predoctoral i promoure la seva activitat formativa i de recerca. Aquests ajuts han de contribuir a incrementar la qualificació i la professionalització del personal investigador contractat i enfortir la generació de coneixement fronterer en la recerca i en la seva transferència.

Bases de convocatòria

Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró, de la URV, per a treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals

Més informació: https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/compromis-social/premis-de-compromis-social-immaculada-sastre-miro/

Promoure el compromís social de l'estudiantat de la URV, reconèixer l'aplicació de treballs de recerca basats en necessitats reals de la societat i dissenyats en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, segons els criteris establerts pel Programa d'Aprenentatge Servei de l'Oficina de Compromís Social de la URV.

Fitxa actuació - Bases de convocatòria

Beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022 

Més informació: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html

Beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022 destinades a estudiants matriculats en últims cursos de grau o en màster.

Bases reguladores - Bases de convocatòria - Fitxa actuació (pendent d'actualització)

FPI - Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors

Més informació: /noticies/1225/fpi-ajuts-per-a-contractes-predoctorals-per-a-la-formacio-de-doctors

Subvencions a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca tot incorporant-lo en grups de recerca i en projectes competitius de recerca i desenvolupament.

Bases reguladores - Bases de convocatòria - Fitxa d'actuació (pendent d'actualització)

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI2021)

Més informació: /noticies/1224/ajuts-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-novell-fi2021

Subvencions a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca tot incorporant-lo en grups de recerca i en projectes competitius de recerca i desenvolupament.

Bases reguladores - Bases de convocatòria - Fitxa d'actuació

Beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-2021 

Més informació: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html

Beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-2021 destinades a alumnes que vagin a finalitzar els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials

Bases reguladores - Bases de convocatòria

Beques de col·laboració d'introducció a la recerca "JAE Intro SOMdM 2020"

Més informació: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505286

Iniciació en la carrera científica en les diferents àrees, mitjançant fins a 39 beques per a estades en centres d'excel·lència «Sever Ochoa» i Unitats d'Excel·lència «Maria de Maeztu» del CSIC, propiciant una aproximació al coneixement dels problemes cientificotècnics d'actualitat i a els mètodes utilitzats per a la seva resolució.

Bases de convocatòria

Beques Màster URV i Beques AUIP Màster URV per a estudiants de màster

Més informació:  https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/index-beques-master/

Destinades a l'exempció de matrícula per estudiants de nou accés a màster a temps complet, amb un màxim de 60 crèdits. Hi ha possibilitat de renovació de la beca dels crèdits de 1a matrícula en un 2n curs en el cas de màsters de 90 i 120 crèdits.

Bases convocatòria

FPI - Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores

Més informació:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/476421

Ajuts, amb una durada màxima de quatre anys, l'objecte del quals és la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, per tal que investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació que es s'executi en el marc d'alguna de les convocatòries indicades en el punt següent.

Fitxa actuació (pendent d'actualització), Bases reguladores - Bases convocatòria

Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret Ambiental (V edició)

Més informació:  CEDAT

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

Fundación Banco Sabadell

Més informació:  Web Fundación Banco Sabadell

Ajudes a la recerca 2019. Convocatòria per a predoctorals.Investigadors en formació de nacionalitat espanyola que estiguin en l'última fase del procés de realització de la tesi doctoral en una universitat o centre científic espanyol. L'àmbit d'aplicació de les ajudes és exclusivament en ciències socials i humanitats.

National Scholarship Programme of the Slovak Republic.

Més informació:  Programa Nacional de Becas de Apoyo a la Movilidad de la República Eslovaca

Convocatòria de beques per a estudis, recerca, estades artístiques i conferencies durant el segon quadrimestre del curs acadèmic 2019/2020

Contacte: Sr. Ondrej Aradský ondrej.aradsky(ELIMINAR)@saia.sk

AGAUR

Més informació:  RESOLUCIÓ EMC/2380/2019, de 16 de setembre   

FI2020. S'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI).

50 Beques Máster URV per a estudiants de màster en el curs 2019-20

Més informació:  http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/index-beques-master/     

Convocatòria de les beques i accés a la plataforma de Gestió Beques.

Beques fundació Carolina amb països llatinoamericans

Més informació: https://www.fundacioncarolina.es/formacion/becas-de-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales/

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4938

Beques Banc Santander

El Banc Santander convoca 2 beques de 5.000€ per a investigadors que vulguin realitzar una estada en un centre d'investigació o universitat iberoamericana diferent a la del país d'origen. 

La inscripció a través de la pàgina web https://www.becas-santander.com/program/becas-santander-iberoamerica-investigacion-espana fins el 30 d'abril de 2019

Més informació: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/santander-investigacion-urv1920/

Beques de col·laboració específica 

Beques de col·laboració específica de suport als Plans Estratègics dels centres i departaments per aquest curs 2018-19

Enllaç web informació de la convocatòria: https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesObertes.html

Ajuts de matrícula CEDAT

Àmbit científic

Ciències Socials

Objecte

Convocatòria d'ajudes de matrícula CEDAT destinades a persones colegiades al COAMB per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV)

Termini 20/07/2018
Més informació

Veure , pdf

Premio INAP 2018 para tesis doctorales

Àmbit científic

Ciències Socials

Objecte

Premi INAP 2018 per a tesis doctorals, el contingut de les quals, des de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, abordi les tendències de reforma a l'Administració pública en qualsevol dels àmbits propis d'aquesta branca de coneixement.

Publicació

BOE 147 (18/06/2018)

Termini 31/07/2018
Més informació

Fitxa actuació

Bases reguladores - Bases de convocatòria - Formulari de sol·licitud

AGAUR - Doctorats industrials L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, així com a empreses per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.
Bases reguladores - Modificació bases reguladores - Bases de convocatòria
  Fitxa actuació

Convocatoria de ayudas Josep Miquel Prats Canut 

La Diputación de Barcelona, junto con la Universidad Rovira i Virgili y el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, convocan las Ayudas Josep Miquel Prats Canut para estudiantes de nuevo acceso del Master en Derecho Ambiental de la URV. La finalidad de la presente convocatoria es fomentar el conocimiento del Derecho Ambiental e incrementar el número de futuros profesionales que se dediquen a la protección y defensa del medio ambiente. Estas ayudas son destinados a financiar una parte de los gastos derivados de la matrícula del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV para el Curso académico 2017-18

Bases

CONVOCATÒRIA 20171212 - FPU2017

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)
Àmbit científic

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials, Enginyeries i Arquitectura, Humanitats

Objecte

Destinades a la formació investigadora en programes de doctorat per a l'obtenció del títol de Doctor/a o l'adquisició de competències docents universitàries, en qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la futura incorporació d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior i d'investigació científica.

Publicació

BOE 301 (12/12/2017), pàg. 90144. 

Termini Des del 13 fins al 29 de desembre de 2017 a les 14 hores (hora peninsular espanyola)
Més informació

Fitxa actuació

EBases reguladores - Bases de convocatòria

CONVOCATÒRIA B-13/17

Direcció Relacions Internacionals i Delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les
Àmbit científic

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials, Enginyeries i Arquitectura, Humanitats

Actuació

Convocatòria específica per a l'atorgament de quatre beques de col·laboració a la seu de Barcelona de la direcció de relacions internacionals i una beca de col·laboració a la delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les.

Publicació

Pendent BOP

Més informació

Fitxa actuació (pendent actualització)

Extracte - Bases reguladores - Bases de convocatòria

BECAS MOBINT 2017-18

Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2017-2018 (MOBINT). 
Àmbit científic

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials, Enginyeries i Arquitectura, Humanitats

Actuació

Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2017-2018 (MOBINT). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Objecte: Concedir ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagi estat seleccionat per a una estada acadèmica de mobilitat, a fi de contribuir al finançament de les despeses que comporta estudiar en altres països. 

Publicació

DOGC núm. 7417, de 21.07.2017, págs 1 a 4 (4 págs)

Termini

21/08/2017

Més informació

BECAS MEDEC 2017

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2017-2018. Universitat Rovira i Virgili (URV)
Àmbit científic

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials, Enginyeries i Arquitectura, Humanitats

Actuació

Ajuts  de  matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2017-2018 (MEDEC2017).

Aquesta  convocatòria  té  per  objecte la concessió d'ajuts per finançar  els  preus  per  la prestació d'ensenyaments conduents al títol de doctor, establerts anualment en el Decret de  la  Generalitat  de  Catalunya pel  qual  es  fixen  els  preus  dels  serveis  acadèmics,  per  als estudiants de doctorat en règim de cotutela.

Beneficiàries Aquests ajuts estan adreçats a Estudiants de doctorat matriculats el curs 2016-2017 o 2017-2018 en un programa de doctorat d'una universitat estrangera que, en qualsevol moment del  seu  doctorat,  iniciïn  un  procés  de signatura d'un conveni de cotutela  amb  la  URV  i s'hagin de matricular per primera vegada en un programa de doctorat a temps complet a la URV. Els  estudiants  beneficiaris d'aquests ajuts han de complir els requisits d'accés i admissió establerts per la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat de la URV del curs 2017-2018i estar en condicions d'accedir a Matrícula en els terminis fixats en el Calendari de processos.

La  quantia  màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 10.000euros.
Publicació URV. J01.04.00 de 10.07.2018 , págs 1 a 2 (2 págs)
Termini

15/05/2018

Més informació

Beques 'Università del Salento'

  1. Bando admissione dottorati 33º cilco
  2. Call for phd positions
  3. Allegato. 3)
  4. Allegato. A) Diritto dei Beni privati, pubblici e comuni
  5. Allegato. 2)

AJUDES MATRÍCULA CEDAT 

Ayudas de matrícula CEDAT para cursar el Máster Universitario en Derecho ambiental (URV)

Objectiu

Se convocan 10 ayudas de 1.000 euros, destinadas a financiar una parte de los gastos derivados de la matrícula en el primer curso del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV, para el Curso 2017-2018

Beneficiaris Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los estudiantes de nuevo acceso del Máster Universitario en Derecho Ambiental del curso 2017-18.
Més informació pdf

BECAS LEONARDO - FUNDACIÓN BBVA 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales, Fundación BBVA 2017

Àmbit científic

Los solicitantes serán personas físicas, investigadores y creadores culturales de nacionalidad española con residencia en España, o nacionales de otros países con residencia en España, en los términos previstos en estas bases.

El solicitante deberá tener una edad comprendida entre los 30 y 45 años.

Actuació Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales
Publicació Pàgina web
Termini

del 1 de marzo hasta el 27 de abril de 2017 a las 19:00, hora peninsular

Més informació Bases de convocatòria

PRONABEC

Beca Presidente de la República 

Àmbit científic

Dirigida a profesionales peruanos con residencia en el Perú, que hayan obtenido el grado académico de bachiller o el título profesional de Licenciado

Actuació Beca Presidente de la República
Publicació Pàgina web
Termini

Del 17 de marzo al 02 de mayo de 2017 (hasta las 17:15 horas).

Més informació Pàgina web del programa   Bases de convocatòria

SANTANDER

Santander Investigació URV 2017 

Àmbit científic

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials, Enginyeries i Arquitectura,

Humanitats

Actuació Beques Santander Investigació URV 2017
Publicació Pàgina web de la URV
Termini

30/06/2017

Més informació Pàgina web del programa   Bases de convocatòria

AGAUR

Doctorats industrials (DI) 2017

Àmbit científic

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències Socials,

Enginyeries i Arquitectura, Humanitats

Actuació

RESOLUCIÓ EMC/401/2017, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria

de doctorats industrials (DI) 2017.

Publicació DOGC núm. 7324, de 08.03.2017, págs 1 a 3 (3 págs)
Termini

Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució

al DOGC i fins al 10 d'abril de 2017.

Per a la segona resolució parcial: des del 10 d'abril de 2017 fins al 13 de juny de 2017.

Per a la tercera resolució parcial: des del 14 de juny de 2017 fins al 9 d'octubre de 2017.

Per a la quarta resolució parcial: des del 10 d'octubre de 2017 fins al 4 de desembre de 2017.

Més informació Pàgina web del programa

ARES-URV 

ARES - Ajuts URV Fundació Bancària La Caixa per realitzar estades de recerca a l'estranger

Àmbit científic Ciències - Ciències de la Vida - Ciències Mèdiques i de la Salut - Ciències Socials - Enginyeries i Arquitectura - Humanitats
Actuació Ajuts URV Fundació Bancària La Caixa per realitzar estades de recerca a l'estranger
Publicació Pàgina web de la URV
Termini 31/03/2017
Més informació Fitxa actuació / Bases de convocatòria - Formulari de sol·licitud

Fundación Banco Sabadell 

Convocatoria II Premios AEPDIRI a las Mejores Tesis Doctorales 

Àmbit científic Ciències socials i humanitats.
Actuació Per  a investigadors de nacionalitat espanyola que estiguin en procés de realització de la tesi doctoral. 
Publicació Febrer
Termini Fins el 1 de març de 2017
Més informació web  / Bases

Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

Convocatoria II Premios AEPDIRI a las Mejores Tesis Doctorales 

Àmbit científic  
Actuació Millors Tesis doctorals en Dret Internacional Públic, Dret Internacional Privat i Relacions Internacionals
Publicació Febrer
Termini Fins el 1 de juny de 2017
Més informació web
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)

Àmbit científic  
Actuació

Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, en Universidades Españolas

Publicació Enero/febrero
Termini Fins el 3 de febrer de 2017
Més informació web
<
URV

 PMF-PIPF - Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació. 

Actuació Contractes de personal investigador predoctoral en formació - 2016 - 2a edició
Termini Fins el 31 d'octubre 2016
Més informació web
Documentació Bases de la convocatòria
Banc Mundial

Programa de Becas Robert S. McNamara (RSM).

Àmbit científic  
Actuació Apoyo a jóvenes investigadores de países en desarrollo que trabajan en instituciones académicas y de investigación y preparan su tesis doctoral
Publicació Septiembre/octubre
Termini  
Més informació web
Ministerio de economia y competitividad

Nova convocatòria: FPI2016 - Contractes predoctorals per a la formació de doctors

Àmbit científic

Tots els àmbits

Actuació

Pla Estatal d`Investigació Científica i Tècnica i d`Innovació 2013-2016. Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupació en R+D+I. Subprograma Estatal de Formació. Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors

Publicació

BOE 217 (08.09.2016), pàg. 50770

Termini

27/09/2016  (15h)

Més informació

Fitxa actuació

Documentació

Bases de convocatòria

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Àmbit científic

Tots els àmbits

Actuació

Beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris

Publicació

BOE 165 (09.07.2016), pàg. 40993

Termini

15.09.2016

Més informació

Fitxa actuació

Documentació

Bases de convocatòria

Diplocat

Nova convocatòria: Beques per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2016-2017

 

Àmbit científic

Ciències Socials

Actuació

Beques per realitzar estudis internacionals

Publicació

DOGC 7127 (25.05.2016), pàg. 1

Termini

09.06.2016

Més informació

Fitxa actuació

Documentació

Bases de convocatòria

Santander

CONVOCATÒRIA BEQUES SANTANDER INVESTIGACIÓN 2016-17