Home / Formation / Postgrau / Ajuts 2013

Ajuts 2013

 Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Ajuts de mobilitat d`investigadors/res. Estades de curta durada predoctorals

Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Ajuts de mobilitat d`investigadors/res. Estades de curta durada postdoctorals

Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Xarxes temàtiques interregionals de recerca

 Premis Recerca Jove per fomentar l`esperit científic del jovent

 Ajuts a la investigació