Portada / Formació / Postgrau / Internacionalització

Internacionalització

Un Màster sense fronteres. Un referent per a la internacionalitzaci ó de la URV

Dins del marc del Pla Estratègic d'Internacionalització endegat per la URV es preveu una major internacionalització dels màsters URV i una captació més important d'estudiantat internacional de postgrau. Efectivament, en el context d'una cada vegada més profunda interrelació en el món acadèmic global, és necessari que les Universitats es posicionin a nivell internacional, particularment en relació amb els estudis de postgrau, on es formen els professionals més especialitzats i competitius i on comencen la seva carrera els investigadors. Per això, la URV es fixa com a objectiu la internacionalització dels seus programes docents, atraient alumnat internacional i internacionalitzant l'alumnat, PAS i PDI de la URV, particularment a nivell de postgrau.

En aquest context, el Màster Universitari en Dret Ambiental ha esdevingut un programa de referència, atès l'alt grau d'internacionalització del seu alumnat. Efectivament, des de la seva implantació, el curs acadèmic 2006/07, el Màster Universitari en Dret Ambiental, ha experimentat una forta demanda més enllà de les nostres fronteres. Nombrosos estudiants d'arreu i, en particular, d'Amèrica Llatina,  procedents d'Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Mèxic, Perú, El Salvador, Paraguai, Itàlia i Andorra escullen el Màster Universitari de Dret Ambiental de la URV com a opció formativa d'interès internacional especialitzada.

De fet, la internacionalització a nivell del programa de Màster comença a oferir, així mateix, resultats en l'àmbit de la recerca, amb la incorporació de graduats del màster com a becaris al Departament de Dret Públic i al CEDAT, així com la inscripció de tesis doctorals per part de doctorands internacionals. En aquest sentit, és evident, l'impacte que el Màster té en la internacionalització i la visibilitat internacional de la recerca i la transferència en l'àmbit del dret ambiental a la URV.

El Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV consolida, d'aquesta manera, la seva projecció internacional, en la qual s'hi continua treballant per convertir-lo en un dels punts de referència internacional de la formació professional i per a la recerca en l'àmbit del dret ambiental.

A continuació, es poden consultar les relacions institucionals exitents amb altres entitats d'arreu del món que manifesten l'interès en el nostres estudis en l'àmbit internacional:

Consulta el MOVEON a: https://urv.moveon4.com/publisher/1/spa