Portada / Formació / Postgrau / Mobilitat

Mobilitat

La mobilitat acadèmica en el Màster Universitari en Dret Ambiental: eliminant fronteres en l’aprenentatge i la investigació

La mobilitat, tant d’estudiantat com de professorat, és una pràctica desitjable en la formació universitària i un mitjà per incrementar la qualitat i la diversitat de l'ensenyament establert. En aquest sentit, la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la mobilitat són activitats que es complementen, de manera que el desenvolupament d'un potencia l'altre.

Així mateix, la mobilitat produeix un impacte personal, acadèmic i professional àmpliament reconegut a la societat. La mobilitat en general permet: millorar competències personals, com la capacitat de treball en equip, l'adaptació a noves situacions; millorar les competències interculturals necessàries en el món globalitzat; millorar la competència lingüística; augmentar l'ocupabilitat i permetre que accedir millors feines; i millorar la formació acadèmica.

La mobilitat dels estudiants i dels professors és un factor molt positiu per a garantir la qualitat del Màster Universitari en Dret Ambiental. Per aquest motiu, a continuació s’aporta una relació d’oportunitats de mobilitat tant per l’estudiantat, com del professorat que precisament promouen l’eliminació de fronteres en l’aprenentatge i la investigació.