Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Aitana de la Varga Pastor

Aitana de la Varga Pastor

Aitana de la Varga Pastor
Aitana de la Varga Pastor

Professora agregada interina

Departament de Dret Públic

Facultat de Ciències Jurídiques

Universitat Rovira i Virgili

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 55 83 39

Correu electrònic: aitana.delavarga@urv.cat

Biografia

Aitana de la Varga Pastor és professora agragada interina acreditada i contractada doctora donis de 2012 per ANECA en la Universitat Rovira i Virgili, Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010), amb suficiència investigadora i Diploma d'Estudis Avançats (2003), Master en Dret Públic i Organització Administrativa pel IDEC (2002), Màster en Dret Ambiental en la URV (2004) ,Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (2000).

És membre del Cedat (Centri d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona) donis de la seva incorporació a la URV (2002) com a becària predoctoral a l'àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic. Pertany al Grup de Recerca en Territori, Medi ambient i Sostenibilitat de la Universitat Rovira i Virgili al Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) com a investigadora activa. Pertany també a la IUCN (internacional Union for Conservation of the Nature) Academy of environmental Law i a la xarxa ECOVER.

La docència i la recerca les ha desenvolupat al llarg d'aquests anys en l'àmbit del dret públic, especialment del Dret Administratiu i del Dret Ambiental. Ha impartit docència en els graus de Dret i Treball Social de la Facultat de Ciències Jurídiques i de Comunicació i Periodisme de la URV i en Màsters i postgraus, com el Màster Universitari en Dret Ambiental URV, així com altres cursos jurídics formatius en altres institucions.

La seva recerca s'ha centrat sobretot en qüestions de dret administratiu ambiental, sobre les quals té diverses publicacions de rellevància, especialment sobre el règim jurídic dels sòls contaminats. El dret local també ha estat objecte d'estudi, entre uns altres. Ha participat en nombrosos congressos d'àmbit nacional i internacional. També ha coorganitzat diversos congressos i seminaris com el Forum anual d'Actualització de Dret local de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius. Actualment és sotsdirectora de la Càtedra URV de Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín. Ha participat en nombrosos projectes de transferència del coneixement. És membre del Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA) i de la Revesteixi Actualitat Jurídica Ambiental i participa en les cròniques jurisprudencials de les mateixes. Ha dut a terme diferents estades de recerca a l'estranger, principalment en la Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften en Speyer, Alemanya (2005-2008). És sòcia de la AEPDA (Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu).

Forma part del Grup d'Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i ha estat coordinadora de la Xarxa d'Aprenentatge i Servei de la URV (2010-2015). És membre actiu de diferents projectes d'innovació docent entre els quals destaca la promoció de l'Aprenentatge Servei que ha incorporat a diverses de les assignatures que imparteix. També forma part de xarxes de caràcter estatal i internacional de promoció de l'Aprenentatge servei i de les clíniques jurídiques, com són la xarxa APS (O) i la ENCLE (Environmental Net of Clinical Legal Education). Exerceix la funció de coordinadora de mobilidad de la Facultat de Ciències Jurídiques així com la de coordinadora de les pràctiques externes del grau de dret.

Publicacions recents

Llibres/Monografies

2012. De la Varga Pastor, A., El nou règim jurídic dels sòls contaminats. Adaptat a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, Ed. La Llei, Madrid, Espanya.
2004. De la Varga Pastor, A., La protecció juridicoambiental del sòl a Alemanya, Cambra de la Propietat Urbana de Reus i Comarques, Reus, Espanya.

Capítols de llibre

2013. De la Varga Pastor, A.; Pigrau Solé, A. (ed.), "Capítol 10: Autonomia indígena: del reconeixement formal a l'execució material", en VV.AA., Pobles indígenes, diversitat cultural i justícia ambiental. Un estudi de les noves constitucions d'Equador i Bolívia, Ed. Tirant el Blanch., pàg. 371-415.
2013. De la Varga Pastor, A.; Casado Casado, L.; Pallarès Serrano, A.; Gil Casión, Fuentes Gasó, J.R.; Gifreu Font, J., "La iniciació del procediment administratiu", en Esquemes de procediment administratiu, Tom IX segona edició, Ed. Tirant el Blanch, València, pàg. 23-30.

2013. De la Varga Pastor, A.; Casado Casado, L.; Gil Casión, I.; Fuentes Gasó, J.R.; Gifreu Font, J., "Els Procediments de Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques", en Esquemes de procediment administratiu, Tom IX segona edició,Tirant el Blanch, Espanya, pàg. 165 - 204.

Articles de Revista

2009. De la Varga Pastor, A., "La coordinació entre la Llei 10/1998 de residus i la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental en matèria de sòls contaminats",en Revista Basca d'Administració Pública,pàg. 233-258. Disponible en: http://www.larioja.org/upload/documents/686836_rvap_n_84-2009.la_coordinacion.pdf

Congresos/Conferències

2013. De la Varga Pastor, A.; Merino Sancho, V., presentació de comunicació: "Seeking an effective access to environmental justice within the Spanish legal system", 2013 IUCN Academy of enivornmental Law Annual Colloquium. Hetapuwae. The search for environmental justice, Hamilton, Nova Zelanda.

2013. De la Varga Pastor, A.; Merino Sancho, V., presentació de comunicació: "Territory and environmental justice: the making-decision process", 2013 IUCN Academy of enivornmental Law Annual Colloquium. Hetapuwae. The search for environmental justice, Hamilton, Nova Zelanda.

2013. De la Varga Pastor, A.; Marquèz, M, ponència: "The Environmental Law Clinic at URV", 6th Interational Barcelona Conference on Higher Education: Let's build transformative knowledge to drive social change, Barcelona (Espanya).

2011. De la Varga Pastor, A.; Marquèz, M, ponència: "The Environmental Law Clinic at URV", 6th Worldwide conference of Global Alliance for Justice Education  &9th Interational Journal of Clinical Legal Education,  València, 2011.

2012. De la Varga Pastor, A.; Merino Sancho, V., presentació de comunicació: "Aprenentatge Servei a través de la Clínica Jurídica Ambiental de la URV", III Trobada de la Xarxa Universitària d'Aprenentatge, Barcelona, Espanya, 4 i 5 de Julio.

2012. De la Varga Pastor, A., presentació de comunicació: "La publificación de Spanair a través d'ens instrumentals i concessió de crèdits i préstecs: ajudes públiques no permeses o  continuació de la política aeroportuària per altres mitjans?, en VII Congrés de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu, Espanya.

Congresos/Conferències

Dret de la contaminació
Practica I
Practica II
Dret dels residus
Clínica Jurídica Ambiental
Treball de finalització de Màster