Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Joan Mogas Amorós

Joan Mogas Amorós

Joan Mogas Amorós
Joan Mogas Amorós

Professor Titular d'Universitat
Professor Titular D'Universitat

Departament d'Economia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Universitat Rovira i Virgili

Currículum vitae (PDF 233,60 Kb)

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 75 98 51

Correu electrònic: joan.mogas@urv.cat

Biografia

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig realitzar el doctorat en Economia i empresa a la Universitat Rovira i Virgili, on vaig presentar la tesi el 2001 sobre com millorar l'estimació d'atributs ambientals mitjançant la utilització de mètodes de preferències declarades. En concret els mètodes d'experiments d'elecció que permeten obtenir el valor que la societat dóna a diferents atributs o funcions del medi ambient. Els principals assoliments científics han consistit a veure com millorar i en quines situacions és més recomanable l'ús dels mètodes de preferències declarades per obtenir valors de no-ús. El camp on s'ha aplicat és el del medi ambient, centrant-me en les externalitats forestals; els valors recreatius o ecològics com és l'absorció de carboni. Els meus interessos i objectius a mitjà i llarg termini són l'anàlisi de la utilització dels resultats obtinguts a través d'aquests mètodes en l'avaluació de decisions públiques, on fins avui no ha estat l'esperat.  També l'estudi dels mètodes de preferències declarades aplicades en el camp del medi ambient, no tant en termes d'obtenció de més valors benvolguts sinó en una millor comprensió de les preferències i eleccions de les persones.

Publicacions recents

Mogas, J. y Riera, P. (2003): "Validación del experimento de elección en la transferencia de beneficios", Hacienda Pública Española. Revista de Economía Pública, vol. 165, nº 2, pág. 79-95.

Mogas, J. y Riera, P. (2004): "Evaluation of a risk reduction in forest fires in a Mediterranean region", Forest Policy and Economics, nº 6, pág. 521-528.

Mogas, J. (2004): "Métodos de preferencias reveladas y declaradas en la valoración de impactos ambientales"", Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía, nº 3, pág. 12-29.

Farreras, V., Riera, P. y Mogas, J. (2005): "Does gender matter in valuation studies? Evidence from three forestry applications", Forestry, vol. 78, nº 3, pág. 239-248

Mogas J., Riera, P. y Bennett, J. (2005). "Accounting for forestation externalities: a comparison of contingent valuation and choice modelling". European Environment. nº. 15, pág. 44-58

Mogas, J., Riera, P. y Bennett, J. (2006): "A comparison of contingent valuation and choice modelling with second-order interactions", Journal of Forest Economics, nº 12, pág. 5-30.

Brey, R., Riera, P. y Mogas (2007): "Estimation of forest values using choice modelling: An application to Spanish forests", Ecological Economics, nº 64, pág. 305-312

Riera, P, Mogas, J. y Bennet, J. (2008): "Value inference using contingent valuation and choice experiments in Spanish forests", in (eds.) Choice experiments informing environmental policy: a European perspective, New Horizons in Environmental Economics. Cheltenham, U.K. and Northampton, MA, U.S.A. Edward Elgar. ISBN: 9781845427252.

Mogas, J. , Riera, P.y Brey, R. (2009): "Combining contingent valuation and choice experiments. A forestry application in Spain", Environmental and Resource Economics, nº 43, pág. 535-551

Giergiczny, M., Riera, P., Mogas, J. y Mahieu P. (2011). "The importance of second-order interactions in a forest choice experiment. A partial log-likelihood analysis",  Environmental Economics, nº 2, 63-72

Congresos/Conferències

Economia del medi ambient