Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Josep Maria Sabaté Vidal

Josep Maria Sabaté Vidal

Josep Maria Sabaté Vidal
Josep Maria Sabaté Vidal

Professor Associat de Dret ADministratiu

Departament de Dret Públic

Facultat de Ciències Jurídiques

Universitat Rovira i Virgili

Currículum vitae (PDF 112,30 Kb)

Dades de contacte

Correu electrònic: josepmaria.sabatev@urv.cat

Biografia

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1996), Màster en Gestió i Dret Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998) i Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).

Ha estat lletrat de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus (1998-2003), lletrat i cap dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Valls (2003-2009); Oficial major (2009-2010) i Vicesecretari de l'Ajuntament de Reus (2010-2012). Director dels Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona (2012-2014). De nou Vicesecretari de l'Ajuntament de Reus entre 2015 i 2022 i actualment Vicesecretari de la Diputació de Tarragona.

Com a experiència docent, cal destacar que és professor associat de Dret Administratiu a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) des de l'any 2002. Com a tal, a més de la seva docència habitual en els Màster de Dret Ambiental i el Màster d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic ha vingut col·laborant també amb diversos postgraus o altres activitats formatives que la URV organitza de manera conjunta amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb la Diputació de Tarragona i la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha col·laborat esporàdicament en activitats formatives d'altres entitats com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universidad de La Llaguna (Tenerife), el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida o la Diputació de Girona.

Autor de diverses publicacions entre llibres, articles en revistes i col·laboracions en obres col·lectives.

Publicacions recents

Llibres/Monografies

2011. SABATÉ VIDAL, J.M., Soy Regidor de medio ambiente. ¿Y ahora qué?  Las principales preguntas, Asociación Catalana de Municipios y comarcas (ACM), Barcelona.

2003. SABATÉ VIDAL, J.M., Introducció al règim jurídic de la valorització dels residus municipals, Jaume Renyer i Alimbau, Josep Maria Sabaté i Vidal, Rubí (Barcelona), Cedesc.

Capítols de llibre

2011. SABATÉ VIDAL, J.M.; "Informe sobre una nueva configuración de la administración local supramunicipal a partir del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006; Estudios para una Ley de Gobiernos Locales de Cataluña, 2007-2011, Tirant lo Blanch., pp. 459-499.

2009. SABATÉ VIDAL, J.M.; "Ens supramunicipals de caràcter obligatòri (I): la província/ la vegueria; Introduccion al Regimen Juridico de los gobiernos locales de Cataluña Vol. 35, Tirant lo Blanch.

Articles de revista

2011. "Incidencia de la Directiva de Servicios en el Régimen de Adhesión sobre las actividades por parte de los entes locales desde el punto de vista ambiental",en Revista Catalana de Derecho Ambiental.  Vol. 2. Núm. 2 Pp. 1-22  Disponible en: http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/209

2007. "Los consejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas catalanas como corporaciones de derecho público", en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 35. pp. 1-19. Disponible en: file:///D:/Downloads/Sabat%C3%A9_cast%20.pdf

Congresos/Conferències

  • Dret ambiental
  • Responsabilitat Civil per danys ambientals