Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Núria Ruiz Morillas

Núria Ruiz Morillas

Núria Ruiz Morillas
Núria Ruiz Morillas

Titular d'universitat

Departament de Química Física i Inorgànica

Facultat de Química

Universitat Rovira i Virgili

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 55 80 47

Correu electrònic: nuria.ruizm@urv.cat

Publicacions recents

Publicacions en Revistes

Títol: Flores de verano: recursos para contar la experiencia de la bomba atómica
Autors: Ruiz Morillas, Nuria
Any: 2015 Clau: Article
Revista: Revista Literaria Visor
País:

Títol: Allà on els arbres canten: una novel·la per a l'aula de ciències
Autors: Ruiz Morillas, Núria
Any: 2014 Clau: Article
Revista: Ciències. Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària
País:

Títol: The role of tutoring in higher education: improving the student's academic success and professional goals.
Autors: Ruiz, N. Fandos, M.
Any: 2014 Clau: Article
Revista: RIO - Revista Internacional de Organizaciones
País: ESPANYA

Títol: La química y la biología en un contexto científico y social: la quimioterapia.
Autors: Ruiz Morillas, N.
Any: 2013 Clau: Article
Revista: Andalucíaeduca 2.0
País:

Títol: Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes de formación dirigidos a profesorado universitario.
Autors: Torra, I.; de Corral, I.; Pérex, M. J.; Triadó, X.; Pagès, T.; Valderrama, E.; Márquez, M. D.; Sabaté, S.; Solà, P.; Hernández. C.; Sangrá, A.; Guàrdia, L.; Estebanell, M.; Patinño, J.; González, A. P.; Fandos, M.; Ruiz, N.; Iglesias, M. C.; Tena, A.
Any: 2012 Clau: Article
Revista: RED U: Revista de Docencia Universitaria
País: ESPANYA

Congresos/Conferències

Autor/a: Ruiz Morillas, N.
Títol: El debat a l'aula. El cas del documental There is no tomorrow i el decreixement com a alternativa a la crisi energètica mundial.
Congrés/acte: III Congrés Educació Avui: Per un aprenetatge eficaç, eficient i coherent
Lloc de celebració: Tarragona
Any: 2013

Autor/a: Márquez Cebrián, M.D.; Triadó Ivern, X.; Fandos Garrido, M.; Sabaté, S.; Pagès, T.; Ruiz, N.
Títol: Las competencias docentes del profesorado universitario: un análisis 3D.
Congrés/acte: IX Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)
Lloc de celebració: Santiago de Compostela
Any: 2012

Congresos/Conferències

  • Introducció a les Ciències Ambientals
  • Fonaments de les Ciències Ambientals