Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Rosa Maria Marcé Recasens

Rosa Maria Marcé Recasens

Rosa Maria Marcé Recasens
Rosa Maria Marcé Recasens

Professora Catedràtica d'Universitat

Departament de Química Analítica I Química Orgànica

Facultat de Química

Universitat Rovira i Virgili

Currículum vitae (PDF 167,98 Kb)

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 55 81 70

Correu electrònic: rosamaria.marce@urv.cat

Biografia

Llicenciada en Ciències Químiques el 1987 per la Facultat de Química de Tarragona, pertanyent a la Universitat de Barcelona, i Doctora en Ciències Químiques el 1991 per la mateixa Universitat. Va realitzar una estada postdoctoral a la Free University d'Amsterdam sota direcció del Prof. Brinkman (Abril-Octubre 1992).

Ha impartit classes de diferents assignatures de l'àrea de Química Analítica a l'ensenyament de grau de Química, Enginyeria Química i Enologia. També ha impartit classes a nivell de postgrau en els Màsters Universitaris de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Química a la Indústria i Dret Ambiental i cursos de doctorat del programa de Ciència i Tecnologia Química. A part de les assignatures bàsiques de química analítica, les assignatures d'especialització que ha impartit se centren en el camp de les tècniques cromatogràfiques i l'anàlisi mediambiental.

La seva recerca ha estat centrada en el camp de les tècniques cromatogràfiques aplicades a resoldre problemes mediambientals i forma part del grup de recerca de Cromatografia i Aplicacions Mediambientals, grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya en les diferents convocatòries. És autora de més de 220 articles en revistes internacionals indexades, i de 9 capítols de llibre, i ha presentat més de 160 comunicacions a congressos. Ha participat en més de 18 projectes competitius, essent investigador principal en 6 d'ells, i en més de 60 projectes no competitius de transferència de tecnologia i/o assessorament. Ha dirigit 20 tesis doctorals. Disposa de 4 trams de recerca i 5 trams de docència, reconeguts pel Ministerio de Educación. L'índex h es de 53.

Publicacions recents

CUADRAS, A.; ROVIRA E.; MARCÉ, R.M.; BORRULL, F. "Lung cancer risk by polycyclic aromatic hydrocarbons in a Mediterranean industrialized área". Environmental Science and Pollution Research 23 (2016) 2315-2317.

CEQUIER, E.; MARCÉ, R.M.; BECHER, G. and THOMSEN, C. "Comparing human exposure to emerging and legacy flame retardants from the indoor environment and diet with concentrations measured in serum".  Environment International 74 (2015) 54-59.

SALAS, D.; BORRULL, F.; FONTANALS, N and MARCE, R.M. "Hydrophilic interaction-liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry to determine artificial sweetenes in environmental waters". Analytical and Bionanalytical Chemistry 407 (2015) 4277-4285.

ARBELAEZ, P.; BORRULL, F.; MARCÉ, R.M. and POCURULL E. "Trace-level determination of sweeteners in sewage sludge using selective pressurized liquid extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry". Journal of Chromatography A 1408 (2015) 15-21.

HERRERO, P.; BORRULL, F.; POCURULL, E. and MARCÉ, R.M. "Benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment: an overview of analytical methods and ocurrence". Trends in Analytical Chemistry 62 (2014) 46-55.

POCURULL E and MARCÉ, R.M. "Surfactants" in Handbook of water analysis (3rd edition). L.M.L. Nollet and L.S.P. De Gelder (editors) p. 825-843. CRC Press, Boca Raton, Florida 2014. ISBN: 978-1-4398-8964-0

Congresos/Conferències

2017. 16th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment  (ICCE2016). Oslo, 2017

2015. 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment  (ICCE2015). Leipzig, 2015

2016. XVI Scientific meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECYTA2016)

2014. 30th International Symposium on Chromatography (ISC 2014). Salzburg (Austria),  2014

2014. 14as Jornadas de Análisis Instrumental (JAI2014). Barcelona, 2014

2014. 1st Caparica Christmas Conference on Sample Treatment.  Costa de Caparica (Portugal) , 2014

Congresos/Conferències

  • Química Analítica
  • Anàlisi Instrumental
  • Anàlisi i Control Ambiental
  • Tècniques de Separació
  • Fonaments de les ciències ambientals
  • Cromatografia de líquids
  • Química ambiental de l'aigua