Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Jaume Vernet Llobet

Jaume Vernet Llobet

Jaume Vernet Llobet
Jaume Vernet Llobet

Catedràtic d'Universitat de Dret Constitucional en serveis especials

Departament de Dret Públic

Facultat de Ciències Jurídiques

Universitat Rovira i Virgili

Currículum vitae (PDF 121,36 Kb)

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 55 83 41

Correu electrònic: jaume.vernet@urv.cat

Biografia

Catedràtic d'Universitat de Dret Constitucional en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya). Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1983) i Doctor en Dret  per la Universitat de Lleida (1988) per la Universitat Rovira i Virgili.

Va ser Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili 1992 -1996,  membre del consell de redacció de la Revista de 'Llengua i Dret'. amb seu a Barcelona , des del núm. 13 de 1989, i secretari del Consell de redacció (2004-2011), Membre del Consell Assessor de l'Anuari Iberoamericà de Justícia Constitucional, revista que depèn del Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals amb seu a Madrid, Vocal del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Ambiental (des del 2010). Ha realitzat més de dues-centes publicacions i conferències.

Àrees d'interès

Dret Autonòmic
Dret Lingüístic
Federalisme i Autonomies
Dret Ambiental
Dret Europe

Publicacions recents

Llibres/Monografies

2010. VERNET LLOBET, J. La Reforma Constitucional Española. Institut d'Estudis Autonòmics (Illes Balears) España.

2007. VERNET LLOBET, J. Lenguas y Constitucion. iustel. España.

Capítols de llibre

2016. VERNET LLOBET, J. "La recepción del derecho europeo de derechos humanos en el ordenamiento español" en XXII Jornadas de Derecho Constitucional. Ed. Tribunal Constitucional, República Dominicana. Pp. 71-107.

2016. VERNET LLOBET, J. "Las relaciones institucionales en el estado autonómico" en Manual de Derecho Constitucional. (3ª Edición) Ed. Atelier. Pp. 493-505.

2015. VERNET LLOBET, J. "Los conflictos lingüísticos abiertos en la jurisprudencia constitucional Española" en Políticas lingüísticas en democracias multilingües. Ed. Catarata. Pp. 51-89.

2015. VERNET LLOBET, J. "El derecho a la dignidad humana en la jurisprudencia europea", en Opus Magna Constitucional, Tomo X, Instituto de Justicia Constitucional de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Pp. 217-258 (Guatemala).

2012.  VERNET LLOBET, J.  "Las relaciones institucionales en el Estado Autonómico" en Manual de Derecho Constitucional  2° Edición. Ed. Atelier. Pp. 539-554. (España).

2012. VERNET LLOBET, J.   "Sistemas comprados de regulación del uso oficial de lenguas" en Constitucion y Justicia Constitucional. Ed. R. Esteve i Associats.  Pp. 306-328. (España).

2011. VERNET LLOBET, J. "Els elements definidors de l'autonomia de Catalunya" en Dret Públic de Catalunya, 2º edició. Ed. Atelier. Pp. 113-167. (España).

2011. VERNET LLOBET, J. "The Legal Systems of the Catalana Language" en Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case od Catalan. Pp. 57-82. (España).

Articles de Revista

2015. "Catalunya i Espanya: Una recerca de vida d'en Miquel Caminal. In memoriam" en Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, núm. 21, Pp. 11-34.

2013. "La perspectiva catalana en torno a la reforma constitucional de la estructura territorial del estado" en Revista Española de la Función Consultiva, núm. 20, Pp. 79-109.

2011. "La dignidad en la jurisprudencia europea" en Revista Diritto pubblico comparato ed europeo. 15, Pp. 425-444.  

2010. "Drets Històrics" en Revista Autonomies. Revista catalana de Dret Públic Especial Sentència de l'Estatut. pp. 125-128.

2009. "Monogràfics sobre els 'Guardians de l'Autonomia" en Revista Catalana de Dret Públic. Pp. 15-20. (España).

2009. "L'activitat del Consell Consultiu, una institució portada a terme" en Revista Activitat Parlamentària Núm 18. Pp. 8-16. (España).

2009. "La llengua de l'ensenyament a els comunitats autònomes amb llengua propia", en Revista Revista d'Estudis Autonòmics i Ferderals. Pp.144-191. (España).

Congresos/Conferències

2017. Sessió "El fracàs del model autonòmic" en master sobre collectivités territoriales et politiques publiques (dir. Laetitia Janicot), Université Cergy-Pontoise (Barcelona, 24 de mayo de 2017).

2016. Conferència: "Registros corporales en la jurisprudencia Europea", XXIII Jornadas de Derecho Constitucional, organizadas por el Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA) y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el soporte de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y del Consell de Garanties Estatutàries, el Colegio de Abogados de la República de Costa Rica y la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica (San José, Costa Rica, 9 de noviembre de 2016).

2015. Conferència: "La recepción del Derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento interno", XXII Jornadas de Derecho Constitucional, organizadas por el Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA) y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el soporte de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y del Consell de Garanties Estatutàries (Santo Domingo, República Dominicana, 11 de noviembre de 2015).

2014. Conferència: "El Derecho a la Dignidad Humana en la Jurisprudencia Europa", XXI Jornadas de Derecho Constitucional, organizadas por el Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA), la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala y el Instituto de Justicia Constitucional de la misma Corte, con el soporte de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y del Consell de Garanties Estatutàries (ciudad de Guatemala, Guatemala, 15 de octubre de 2014).

2013. Conferència: "Los conflictos lingüísticos abiertos en la jurisprudencia constitucional española", en el coloquio Políticas lingüísticas en democracias multilingües: ¿es evitable el conflicto?, organizado por la Universidad Pablo de Olavide y la Université François Rabelais de Tours (Sevilla, 13 de diciembre de 2013).

2013. Ponència: "La España de las autonomías: propuestas para una posible reforma. Futuro de la ordenación territorial del Estado". XV Jornadas de la Función Consultiva, organizadas por el Consejo Consultivo de Castilla y León (Valladolid, 27 de septiembre de 2013).

2012. Congrés "Niveles de gobierno en el ámbito local", en VII Cursos universitaris d'estiu 'Problemas actuales de las corporaciones locales' organtizats pel Consell Consultiu d'Andalusia, la Universitat de Jaén, l'Ajuntament de Torres i la Fundació Internacional Baltasar Garzón (Torres-Jaén 23 i 24 de juliol de 2012). España.

2012. Ponència: "Derecho Procesal Cosntitucional, Inquietudes y Retos Contemporáneos", en XVIII Jornadas de Derechoe Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i del Consell de Garanties Estatutàries (San Pedro Sula, Honduras, 28 de febrer de 2012). Honduras.

2012. Ponència: "La Justicia Constitucional, Democracia y Derechos Humanos" en XVIII Jornadas de Derecho Constitucional, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i del Consell de Garanties Estatutàries (San Pedro Sula, Honduras, 28 de febrer de 2012)2013. Honduras.

2012. Conferència: "Nuevos Derechos". XVII Jornadas de Derecho Constitucionak, organitzades pel Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, la Corte Suprema de Justicia d'El Salvador i amb el soport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i del Consell de garanties Estatutàries (San Salvador, El Salvador, 24 de febrero de 2012)". San Salvador.

Congresos/Conferències

Dret Constitucional
Dret Administratiu