Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Joan Anton Font Monclús

Joan Anton Font Monclús

Joan Anton Font Monclús
Joan Anton Font Monclús

Professor Associat de Dret Administratiu

Departament de Dret Públic

Facultat de Ciències Jurídiques

Universitat Rovira i Virgili

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 55 83 27

Correu electrònic: joananton.font@urv.cat

Biografia

Joan Anton Font és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987) i té els títols de Magister en Gestió i dret local (1995), Universitat Autònoma de Barcelona i de Mestratge en Gestió i dret local (1993-1995), organitzat per aquella, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Diputació de Tarragona. Estudis de doctorat en dret en la UAB. En el període 1989-1991, Secretari- Interventor a Camprodon (Ripollès). En 1992 Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Montblanc. A partir de 1999, accedeix a la Categoria d'Entrada de la Subescala de Secretaria. Del 2002 al 2006, Secretari de l'Ajuntament de Valls. De 2005 a 2007, Secretari del Consell Comarcal de l'Alt Camp i des de 2006 fins a l'actualitat, és Oficial Major de l'Ajuntament de Tarragona. Des de l'any 1997 és professor a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, sobre assessorament jurídic, contractes de les administracions públiques i procediment administratiu. Ha impartit diferents cursos organitzats per la Diputació de Tarragona i l'ACM, sobre procediment administratiu i urbanisme. Des del curs 2004/05 fins a l'actualitat professor associat de la URV, com a professor d'un prácticum 1 de Medi ambient, sobre procediment Contenciós Administratiu, i el curs 2005/06 i 2006/2007 com a professor de règim jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic. Col·labora com a professor en el Mestratge en gestió i Dret Local de la URV i en altres activitats formatives amb la UAB. Vicepresident en 1992 i President en 2000 de la Junta de Govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de la Província de Tarragona. Membre del Consell d'Administració de la Unió de Dirigents Territorials Europeus. Ha publicat el llibre "Urbanisme pràctic, comentaris i formularis", editat per Bayer.

Congresos/Conferències

Régimen jurídico de la ordenación del territorio

Derecho urbanístico