Portada / Formació / Postgrau / Programa d'estudis / Itinerari curricular

Itinerari curricular

Una formació virtual especialitzada de qualitat *

El Màster en Dret ambiental té per objectiu aprofundir en el coneixement de la protecció jurídica del medi ambient a través de diferents disciplines (ciències ambientals, economia ambiental, química ambiental, dret, ...). Aquesta formació multidisciplinar pretén capacitar per l'anàlisi i la comprensió d'un ampli ventall de matèries que configuren un perfil de jurista ambiental d'acord amb les necessitats existents tant en el món de l'empresa com de l'administració.

El Màster consta de 120 crèdits ECTS impartits en dos cursos acadèmics. La formació és a distància, a través de la plataforma virtual Moodle, amb la possibilitat de realitzar l'últim quadrimestre del segon curs en la modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el desenvolupament de les habilitats en el camp de la recerca en Dret ambiental, afavorint la transició dels estudis de Màster als de doctorat, gràcies a la possibilitat d'estar en contacte permanent amb els investigadors del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la URV (CEDAT) i del accés a la seva biblioteca especialitzada en dret ambiental.

L'itinerari curricular consta de les següents assignatures:

Primer curs

Matèries   Crèdits ECTS
PRIMER QUADRIMESTRE
Fonaments de les Ciències Ambientals 6 Crèdits ECTS
Economia del medi ambient 4 Crèdits ECTS
Drets humans i justicia ambiental 4 Crèdits ECTS
Fonaments de Dret Públic Ambiental 4 Crèdits ECTS
Dret Internacional del medi ambient 4 Crèdits ECTS
Dret ambiental de la Unió Europea 4 Crèdits ECTS
Metodologia i Tècniques d'Investigació Jurídica (Anual)       6 Crèdits ECTS
SEGON QUADRIMESTRE
Intervenció Administrativa ambiental 8 Crèdits ECTS
Dret ambiental comparat 4 Crèdits ECTS
Protecció de la biodiversitat 4 Crèdits ECTS
Dret Penal ambiental 4 Crèdits ECTS
Clima i Energia: Justícia i Sostenibilitat 8 Crèdits ECTS
Metodologia i Tècniques d'Investigació Jurídica (Anual) 6 Crèdits ECTS

Segon curs

Matèries Crèdits ECTS
PRIMER QUADRIMESTRE
Dret d'aigües i medi marí 6 Crèdits ECTS
Prevenció i control de la contaminació i gestió dels residus 8 Crèdits ECTS
Empresa i medi ambient 8 Crèdits ECTS
Règim jurídic de la ordenació del territori i dret urbanístic 4 Crèdits ECTS
SEGON QUADRIMESTRE
Clínica Jurídica ambiental 9 Crèdits ECTS
Pràctiques 9 Crèdits ECTS
Treball de Fi de Màster 12 Crèdits ECTS
Seminaris (Annual) 4 Crèdits ECTS
TOTAL 60 Crèdits ECTS

*Llengua d'impartició: espanyola