Portada / Passanties, vacants i estades de recerca / index

Passanties, vacants i estades de recerca en el CEDAT

PASSANTIES

El CEDAT disposa d'un programa de passanties limitat i especialment dirigit a persones que es trobin cursant o hagin acabat estudis universitaris vinculats a la protecció del medi ambient, amb preferència per als especialistes en dret ambiental.

La finalitat d'aquesta passantia és adquirir una experiència professional que correspongui als seus estudis i els complementi. La passantia ofereix la oportunitat de treballar en un entorn d'investigació interdisciplinària, aprofundint en els diferents sectors ambientals d'actualitat.

El CEDAT ofereix a les persones que han cursat diversos tipus d'estudis universitaris, així com als investigadors i funcionaris nacionals en exercici, la possibilitat d'efectuar a la seu del CEDAT passanties d'un a quatre mesos de durada. D'acord amb la seva formació, la passantia es relacionarà sigui amb l'activitat estratègica del CEDAT, sigui amb funcions investigadores, administratives o tècniques.

Les passanties en el CEDAT no són remunerades.

Objectiu de la passantia:

Funcions a exercir:

Requisits i procediment:

ESTADES D'INVESTIGACIÓ

El CEDAT ofereix la possibilitat de realitzar estades d'investigació a investigadors i investigadores procedents de qualsevol país del món i l'interès del qual sigui l'estudi de qualsevol qüestió relativa a la protecció del medi ambient.

Aquestes estades estan especialment indicades per a estudiants predoctorals, posdoctorals i investigadors en centres, instituts i projectes relatius a la protecció del medi ambient. Durant la seva estada podran beneficiar-se de la nostra biblioteca especialitzada en dret ambiental i entrar en contacte amb els especialistes i investigadors del CEDAT.

El CEDAT recolzarà als investigadors proporcionant-los un lloc de treball apropiat i totes les facilitats per a l'ús de les instal·lacions acadèmiques de la institució (biblioteca especialitzada i accés a Internet). A més podrà considerar els treballs que es derivin de l'estada per a la seva possible publicació en la Revista Catalana de Dret Ambiental. Les despeses derivades de l'estada van a càrrec de la persona sol·licitant.

Requisits i procediment:

VACANTS

Beques Fulbright

La Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats d'Amèrica (Comissió Fulbright) ha aprovat la sol · licitud del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) per rebre un professor visitant nord-americà. Cada any la Comissió Fulbright selecciona mitjançant convocatòria pública els centres que rebran professors visitants.

L'elecció dels professors visitants, dotats amb una beca de la Comissió, es porta a terme a través d'un procediment competitiu d'acord amb el perfil sol · licitat pel centre de destinació.