Portada / presentacio / presentació

Presentació

La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili ha impulsat la docència i la recerca en dret ambiental des de la seva fundació el 1992.

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) creat el 2009 és un centre de recerca propi de la URV que duu a terme activitats de formació especialitzada en dret ambiental, activitats de recerca, activitats de prestació de serveis a administracions i empreses i activitats de suport a plataformes ciutadanes i organitzacions no governamentals que defensen el medi ambient.

L'enfocament del CEDAT es fonamenta en el compromís pel medi ambient i per adopta una perspectiva de justícia ambiental, que té en compte els drets de les generacions presents i les futures.

El CEDAT s'ha convertit gradualment en una referència per a acadèmics de dret ambiental a Catalunya, a Espanya i tot el Món. El 2009 va ser seu del Congrés Espanyol de Dret Ambiental; el 2014 va ser seu de la 12a edició del Col·loqui anual de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la UICN, que va reunir investigadors i acadèmics de molts països en totes les regions del món. I el 2018 ha estat seu del Primer Congrés Català de Dret Ambiental. Això ha estat possible gràcies a un esforç continuat i a una voluntat de millora que continuen ben presents entre les persones que hi treballen cada dia i al suport de nombroses altres persones i institucions.

L'experiència i el bagatge adquirits al llarg dels anys es posen a disposició de la societat a través de la tasca docent, donant la benvinguda cada any a nous estudiants del màster en dret ambiental; de la tasca de recerca, obrint nous camins en el coneixement en el camp del dret ambiental, i de la tasca de transferència, aportant solucions a problemes pràctics que l'entorn social necessita resoldre.                                 

En el sí del CEDAT funciona la Càtedra d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret . El 2007 es va crear la primera Càtedra dedicada al Dret Ambiental, un projecte que va implicar l'Ajuntament de Tarragona, l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA), l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). L'any 2010 s'hi va afegir el Servei Municipal d'Habitatge i Actuaciones Urbanes SA (SMHAUSA). Responia a una llarga trajectòria de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques i el Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili en l'àmbit del dret ambiental i representava la institucionalització d'aquesta cooperació. Aquella etapa va durar sis anys, fins el 2012. El 2017, un nou Conveni de col·laboració entre la URV i l'Ajuntament de Barcelona va posat en marxa la nova Càtedra d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret. Duu el nom de Pere Lloret, com a insigne jurista i alcalde tarragoní que fou, a fi de reconèixer la seva defensa dels principis democràtics i dels valors humans en el govern de la ciutat de Tarragona. Els objectius de la Càtedra són la generació i la socialització del coneixement en l'àmbit del dret ambiental i, en particular, en el món de la gestió i l'administració locals.

Dr. Antoni Pigrau

Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Director del CEDAT