Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones públicas

Autor: Antoni Pigrau Solé i Lucía Casado Casado (Directors)

Editorial: Atelier

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Barcelona

Idioma: Castellà

Data de l'edició: febrer 17, 2011

Autors: Anna Pallarès Serrano, Nicolau Navarro Batista, Manuel José Terol Becerra, Alba Nogueira López, Dionisio Fernández de Gatta Sánchez, Raquel Castillejo Manzanares, Àngel Ruiz d'Apodaca Espinosa, José Manuel Marraco Espinós, Judith Gifreu Font.

ISBN: 9788492788453

Pàgines: 256

Descripció

En aquest llibre col·lectiu el lector trobarà un estudi de gran actualitat centrat en les transformacions que es produeixen en l'activitat de les administracions públiques motivades per l'aplicació del canviant dret ambiental. Aquest estudi es presenta en tres parts. La primera part versa sobre l'anàlisi d'aquestes transformacions tant a nivell de la Unió Europea com a constitucional. Així, es destaca, entre altres qüestions, que gràcies a l'impacte del Conveni d'Aarhus, en l'àmbit de l'accés a la justícia, s'ha dissenyat un mecanisme que atorga legitimació processal a les ONG per controlar les infraccions a la legislació ambiental per part de les autoritats de la Unió Europea. La segona part del llibre se centra en la presentació de les transformacions produïdes en alguns mecanismes d'intervenció administrativa, i dels nous instruments. Per exemple, es ressalta el profund canvi que significa el nou règim d'intervenció administrativa en les activitats de serveis i es presenten propostes de desenvolupament normatiu per assegurar, en aquest context, un eficaç control de l'activitat. Finalment, en la tercera part s'aborden els canvis produïts en l'àmbit del control de l'activitat administrativa, i en l'accés a la justícia. En relació a aquesta última qüestió s'assenyala que actualment no hi ha un problema de legitimació processal sinó que els obstacles principals radiquen en la dificultat per aconseguir l'adopció de mesures cautelars, amb el problema de la irreparabilitat dels danys ambientals, i en la inexistència de Tribunals i jutjats específics o d'especialitzacions en els jutjats existents.