Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

El control internacional de la aplicación de acuerdos ambientales universales

Autor: Antonio Cardesa Salzmann

Editorial: Marcial Pons, Edicions Jurídiques i Socials

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Madrid

Idioma: Castellà

Data de l'edició: 2011

ISBN: 9788497688673

Pàgines: 318

Descripció

Des dels anys setanta del segle passat, la comunitat internacional coopera a escala universal per fer front a urgents problemes ambientals que amenacen al conjunt de la humanitat, i que posen en risc el desenvolupament humà, social i econòmic de gran part de la població de la Terra. Així, nombrosos tractats internacionals aborden la lluita contra problemes ambientals de dimensió planetària, com ara el canvi climàtic, la descomposició de la capa d'ozó, la creixent desertificació del planeta o la pèrdua de diversitat biològica a gran escala. No obstant això, per importants que siguin les obligacions que els Estats assumeixen en aquests tractats, de res serveixen si les seves disposicions no s'apliquen, i els països no compleixen els compromisos adquirits. En atenció a això, aquests tractats estableixen mecanismes i procediments específics per promoure la seva aplicació i compliment i incrementar l'eficàcia de la cooperació internacional per a la protecció del medi ambient. Aquesta obra centra el seu objecte d'estudi en el control internacional de l'aplicació dels acords ambientals universals. Per a això, parteix del fet que aquests mecanismes i procediments són fruit del context normatiu del qual emergeixen: la seva gestació obeiria precisament a l'adaptació de les normes secundàries del dret internacional elaborades per l'aplicació de normes primàries reguladores de relacions bilaterals i recíproques, a un context normatiu nou, presidit per la naturalesa creixentment col·lectiva dels règims ambientals universals. Així doncs, s'estudien en ella els aspectes institucionals i procedimentals del funcionament del control internacional de l'aplicació dels acords ambientals universals, en atenció a la naturalesa jurídica de les obligacions convencionals centrals.