Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

La cuestión ambiental y la transformación de lo público

Autor: Jordi Jaria i Manzano

Editorial: Tirant lo Blanch

Edició: 1ª Edició

Ciutat: València

Idioma: Castellà

Data de l'edició: maig de 2011

ISBN: 9788490041352

Pàgines: 332

Descripció

La constitucionalització de la protecció del medi ambient suposa una redefinició de les relacions entre les societats humanes i el seu entorn. Això implica una transformació remarcable dels postulats del constitucionalisme, el que suposa un repte per al Dret constitucional. De fet, la consagració de la tutela del medi ambient en la constitució és un àmbit de visibilitat privilegiat per a l'anàlisi del procés de modificació que afronta la relació entre l'esfera d'allò públic i l'esfera del que és privat en el present, un procés que suposa una evolució incerta que, en certa manera, incideix de manera significativa en els fonaments sobre els quals s'han edificat la tradició constitucional i l'estat-nació. Aquesta obra intenta donar una mica de llum sobre aquest procés i contribuir al debat sobre la transformació del paper dels poders públics en el món contemporani.