Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

Los regímenes internacionales de protección del medio ambiente

Autor: Susana Borràs Pentinat

Editorial: Tirant lo Blanch

Edició: 1ª Edició

Ciutat: València

Idioma: Castellà

Data de l'edició: maig de 2011

ISBN: 9788490041284

Pàgines: 204

Descripció

La degradació ambiental ha generat tot un seguit de nous reptes jurídic-internacionals, que han permès desenvolupar una governança ambiental internacional a través del disseny dels règims mediambientals. El canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la desertització, la degradació de la capa d'ozó o la contaminació atmosfèrica són grans problemes internacionals que requereixen la cooperació multilateral per a l'articulació de respostes adequades i globals. L'arquitectura dels règims internacionals del medi ambient permet coordinar l'acció dels Estats en diferents sectors ambientals que convergeixen en una mateixa necessitat, la de protegir el medi ambient. A través de l'estudi de deu dels règims ambientals més rellevants des de la perspectiva multilateral de protecció del medi ambient s'ofereix al lector una aproximació a les principals característiques específiques que inclouen l'estructura normativa, l'estructura orgànica i els mecanismes de control i assistencials de la aplicació i compliment dels règims internacionals del medi ambient que pretenen donar respostes a aquests grans reptes ambientals. Aquesta monografia ofereix un coneixement bàsic, però fonamental, de les principals normes jurídiques internacionals de protecció del medi ambient, constituint una guia fàcil, imprescindible i completa per a estudiants, investigadors, professors, professionals i lectors, en general, interessats per l'estudi de la protecció internacional del medi ambient.