Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

La externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente

Editorial: Atelier

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Barcelona

Idioma: Castellà

Data de l'edició: 31 març 2010

Autors: Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Jordi Jaria i Manzano, Anna Pallarès Serrano.

ISBN: 9788492788293

Pàgines: 198

Descripció

Tant la presa de decisions en l'àmbit de la protecció del medi ambient com la seva posterior implementació, reclamen una intervenció més gran de la societat i de la diversitat d'actors que la conformen per garantir tant la legitimitat com l'eficàcia de les polítiques en aquest àmbit.

Particularment, cobra interès l'estudi de les funcions d'inspecció i control exercides per particulars amb la finalitat de garantir la major eficàcia en el compliment per part dels actors econòmics dels límits que a la seva activitat imposa el dret ambiental.

Els autors han intentat, dins de l'evolució general que s'opera en les relacions entre el poder públic i subjectes privats en el marc del dret ambiental, analitzar les tendències en relació amb l'externalització de les funcions públiques de control i inspecció que es donen en aquest sector, prestant atenció a les entitats col·laboradores de l'Administració, que suposen una nova forma d'organització de l'activitat administrativa.

Aquestes entitats ofereixen a l'Administració la possibilitat de disposar de capacitat de reacció davant les innovacions tecnològiques que es van produint i, amb això, constitueixen una garantia de l'eficàcia de l'actuació dels poders públics, suplint les llacunes i incapacitats que aquests tenen, donat l'actual desenvolupament cientificotècnic. No es pot dir que s'hagi trobat la fórmula adequada i definitiva per encaixar aquestes entitats col·laboradores en el marc jurídic vigent, de manera que aquest treball intenta oferir tant un panorama general de l'evolució en l'ordenament jurídic espanyol, com les claus per interpretar la funció i el fonament de les entitats col·laboradores de l'Administració en el marc del Dret públic.