Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

El nuevo régimen jurídico de los suelos contaminados. Adaptado a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

Autor: Aitana de la Varga Pastor

Editorial: La Ley

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Madrid

Idioma: Castellà

Data de l'edició: gener de 2012

ISBN: 9788481269130

Pàgines: 497

Descripció

Aquest llibre realitza un estudi detallat del règim jurídic dels sòls contaminats, analitzant la regulació establerta a la Unió Europea, la República Federal d'Alemanya, l'Estat espanyol i diferents comunitats autònomes, com són Catalunya, el País Basc i Galícia. S'avaluen de forma exhaustiva els diferents aspectes objecte de regulació en aquest àmbit, prestant especial atenció al règim de responsabilitat. Es posen en relleu els principals problemes sorgits al voltant d'aquesta matèria i s'aprofundeix en el règim jurídic establert i en les solucions aportades, des d'una perspectiva crítica. Els sòls contaminats han estat un tema pendent per al dret ambiental durant molts anys. Actualment, fruit de l'aflorament de molts d'ells, s'ha evidenciat la necessitat d'afrontar aquesta important problemàtica ambiental i s'ha començat a regular sobre la matèria per aconseguir la reparació d'aquests sòls que s'han contaminat, i fins i tot protegir i prevenir la contaminació del recurs sòl, com s'ha fet des de fa anys amb altres recursos. A causa de la nova i complexa regulació, són pocs els autors que s'han dedicat al seu estudi, amb el que aquesta obra representa una gran aportació, en tant que s'atura en l'anàlisi del règim jurídic d'aquests sòls, incloent la Llei 22 / 2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats. A més no només ho fa des de la perspectiva del dret positiu vigent a l'Estat, sinó també tenint en compte els règims anteriors i les propostes que encara no han estat aprovades en l'àmbit de la Unió Europea, així com la regulació establerta als Estats més avançats que han afrontat amb anterioritat la problemàtica, com és Alemanya. Així mateix incorpora una anàlisi jurisprudencial, de gran interès, ja que, si bé la jurisprudència sobre això tampoc és nombrosa a l'Estat espanyol, sí que ho és, en canvi, a Alemanya. L'obra inclou a més esquemes per fer més comprensible la matèria, així com una taula d'equivalències entre normes.