Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

El Control Internacional de los Tratados Multilaterales de Protección del Medio Ambiente ¿Apariencias o Realidades?

Autor: Susana Borràs Pentinat

Editorial: Tirant lo Blanch

Edició: 1ª Edició

Ciutat: València

Idioma: Castellà

Data de l'edició: maig de 2013

ISBN: 9788490332627

Pàgines: 726

Descripció

L'interès per l'anàlisi del control internacional en l'àmbit del Dret internacional del medi ambient es justifica per la creixent degradació ambiental i la necessitat d'articular una resposta internacional als greus problemes ambientals als quals s'enfronta la societat internacional. El creixement econòmic basat en la industrialització i en l'explotació irracional dels recursos naturals ha minat les capacitats naturals del planeta i lluny d'aportar benestar a la població mundial, ha augmentat encara més la bretxa entre estats desenvolupats i estats en desenvolupament. La necessitat d'aportar una solució comuna als problemes ambientals exigeix comprometre i responsabilitzar els Estats a través del Dret internacional, no només mitjançant la conclusió de tractats internacionals, sinó també mitjançant el reforç del compliment de les obligacions que els estats han assumit internacionalment en matèria de protecció ambiental. La principal contribució d'aquesta obra és la d'aportar una anàlisi exhaustiva del fenomen del control internacional aplicat a l'àmbit del medi ambient i d'oferir el primer estudi transversal, que es realitza al nostre país, sobre els diferents règims de protecció ambiental.