Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

La construcción coherente del Derecho

Autor: Mario Ruiz Sanz

Colección Derechos Humanos y Filosofía del Derecho

Editorial: Dykinson

329 pàgs.

ISBN:9788498494235

Descripció

El raonament jurídic és un procés que es construeix a partir de fets i normes. Aquests components bàsics de la juridicitat han d'estar en certa mesura ordenats i sistematitzats, amb la finalitat que els operadors jurídics poden realitzar la seva tasca de la manera més adequada o ajustada possible. La idea que el dret ha de ser coherent suggereix que es mostri com un conjunt d'elements no aïllats ni independents entre si perquè pugui ser interpretat i aplicat amb sentit i correcció. En aquest llibre, es manegen i expliquen diverses concepcions o teories característiques de l'epistemologia i filosofia contemporània, així com nocions diferents dels que s'entén per coherència del dret, relacionades amb diversos sentits de la idea de veritat en la seva aplicació a l'àmbit jurídic, en un intent per reflexionar sobre la tasca interpretativa dels jutges i especialment sobre la justificació i motivació de les sentències judicials.