Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus

Autor: Antoni Pigrau Solé (Director)

Editorial: Atelier

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Barcelona

Idioma: Castellà

Data de l'edició: 2 gener 2009

Autors: Antoni Pigrau Solé, Susana Borràs Pentinat, Alfonso González Bondia, Jordi Jaria Manzano, Neus Oliveras Jané, Laura Román Martín, Aitana de la Varga Pastor, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Lucía Casado Casado, Anna Pallarès Serrano, Alexandre Peñalver i Cabré .

ISBN: 9788496758803

Pàgines: 403

Descripció

La participació dels ciutadans en la defensa del medi ambient quant bé jurídic col·lectiu constitueix un element crucial per fer efectius el dret a un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de conservar consagrats per la Constitució Espanyola. La definició jurídica d'aquesta participació i la seva instrumentació a través de mecanismes legals que la facin real i efectiva constitueixen en l'actualitat un dels àmbits en què amb més intensitat ha evolucionat el Dret ambiental. En aquesta línia, s'ha de situar l'aprovació de Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, que suposa un pas molt important cap a la democràcia ambiental. Aquesta Llei defineix, en el nostre ordenament, el marc jurídic que respon als compromisos assumits amb la ratificació del Conveni d'Aarhus, de 25 de juny de 1998; i les Directives europees 2003/4 / CE i 2003/35 / CE. A través de l'articulació dels tres pilars d'informació, participació i justícia, posa les bases per a un canvi de paradigma en l'actuació dels poders públics en aquest àmbit, amb actituds més transparents i més participatives. L'anàlisi i la configuració d'aquests drets constitueix l'objecte central d'aquesta obra, que pretén ser un instrument útil per als operadors jurídics i una eina de difusió dels drets d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia, tant per la ciutadania i les organitzacions ambientals com per a les autoritats públiques encarregades de la seva aplicació i els juristes.