Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente

Autor: Antoni Pigrau Solé (coordinador)

Editorial: Ministeri de Medi Ambient

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Madrid

Idioma: Castellà

Data de l'edició: 2006

Autors: Antoni Pigrau Solé, Charles Pirotte, Eduard, Orteu, Berrocal, Joan Mogas Amorós, Mercedes Zubiri de Salines, José Francisco Alenza García, Esther Hava, García, Albert Ruda, González, Norberto, de la Matta Barranco, Joan Baucells Lladós, Blanca Lozano Cutanda, Àngel Urquizu Cavllé, Alexandre Peñalver Cabré, Jordi Jaria Manzano, Gonzalo Quintero Olivares.

ISBN: 8483203537

Pàgines: 238

Descripció

La directiva 2004/35 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004 sobre responsabilitat ambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys ambientals i la seva transposició a Espanya, constitueixen el centre d'atenció d'aquesta obra.

A ningú escapa la transcendència d'aquesta Directiva com a nou instrument per a la protecció del medi ambient, a partir de l'establiment d'un marc comú de responsabilitat pels danys causats directament al medi ambient, més enllà dels mecanismes de responsabilitat civil aplicables als danys causats per les persones o la propietat privada. L'impacte polític, jurídic i econòmic d'aquesta Directiva i les opcions obertes als estats membres en l'etapa de transposició, que finalitza el 30 d'abril de 2007, susciten una gran quantitat de qüestions que poden ser analitzades des de molt diversos punts de vista.

En aquest volum es recullen les aportacions de la major part dels ponents que van participar en el Seminari d'experts realitzat per la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, els dies 18 i 19 de gener de 2006, organitzat pel grup de recerca en Territori, Ciutadania i Sostenibilitat.