Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

La prevención y el control integrados de la contaminación

Autor: Joan Baucells i Lladós, Jaume vernet i Llobet (Coordinadors)

Editorial: Marcial Pons, Edicions Jurídiques i Socials

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Madrid

Idioma: Castellà

Data de l'edició: 2004

Autors: José Luis Blasco Díaz, Susana Borràs Pentinat, Mar Campins Eritja, Josep Maria Castellà Andreu, Jordi Jaria i Manzano, Blanca Lozano Cutanda, Josep Ochoa Monzó, Antoni Pigrau Solé, Laura Román Martín

ISBN: 9788497681032

Pàgines: 397

Descripció

Aquesta obra pretén abordar els principals problemes de l'entrada en vigor de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Una llei en què definitivament, i després de quatre anys, el legislador espanyol dóna compliment a la directiva europea 96/61 / CE, de 24 de setembre. Els autors han pretès situar aquesta Llei en el context de la legislació europea i autonòmica; estudiar les qüestions relatives a la coordinació, col·laboració i competències de les diferents administracions implicades en la prevenció i el control de la contaminació; presentar els aspectes més innovadors relatius a l'autorització, al control ia la inspecció de les activitats industrials subjectes a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, i, finalment, aprofundir en els mecanismes relacionats amb la participació de la societat civil en aquesta tasca. En ella no es perden de vista les qüestions pràctiques d'aquesta autorització i control d'activitats contaminants, de manera que a la fi de l'obra el lector pot trobar, entre els seus annexos, el text de la normativa vigent amb la seva corresponent nomenclatura.