• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Youtube
  • Tuenti

Portada / Qui som / Membres / Rosa Maria Marcé Recasens

Rosa Maria Marcé Recasens

Rosa Maria Marcé Recasens
Rosa Maria Marcé Recasens

Professora Catedràtica d’Universitat

Departament de Química Analítica I Química Orgànica

Facultat de Química

URV

Currículum vitae (PDF 167,98 Kb)

Dades de contacte

Telèfon: +34 977 55 81 70

Correu electrònic: rosamaria.marce@urv.cat

Biografia

Llicenciada en Ciències Químiques el 1987 per la Facultat de Química de Tarragona, pertanyent a la Universitat de Barcelona, i Doctora en Ciències Químiques el 1991 per la mateixa Universitat. Va realitzar una estada postdoctoral a la Free University d'Amsterdam sota direcció del Prof. Brinkman (Abril-Octubre 2002).

Ha impartit classes de diferents assignatures de l'àrea de Química Analítica a l'ensenyament de grau de Química, Enginyeria Química i Enologia. També ha impartit classes a nivell de postgrau en els Màsters  Universitaris de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Química a la Indústria i Dret Ambiental i cursos de doctorat del programa de Ciència i Tecnologia Química. A part de les assignatures bàsiques de química analítica, les assignatures d'especialització que ha impartit se centren en el camp de les tècniques cromatogràfiques i l'anàlisi mediambiental.

La seva recerca ha estat centrada en el camp de les tècniques cromatogràfiques aplicades a resoldre problemas mediambientals i formo part del Grup de  recerca de Cromatografia i Aplicacions Mediambientals, grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya en les diferents convocatòries. És autora de més de 200 articles en revistes internacionals indexades, i de 8 capítols de llibre, i ha presentat més de 150 comunicacions a congressos. Ha participat en més de 18 projectes competititius, essent investigador principal en 6 d'ells, i en més de 60 projectes no competitius de transferència de tecnologia i/o assessorament. Ha dirigit 19 tesis doctorals. Disposa de 4 trams de recerca i 5 trams de docència, reconeguts pel Ministerio de Educación. L'index h es de 50.

Publicacions recents

Articles científics

-       HERRERO, P.; BORRULL, F.; POCURULL, E. and MARCÉ, R.M. "Benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment: an overview of analytical methods and ocurrence". Trends in Analytical Chemistry 62 (2014) 46-55.

-       HERRERO, P.; BORRULL, F.; POCURULL, E. and MARCÉ, R.M. "A quick, easy, cheap, effective, rugged and safe extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry to determine benzotriazole, benzothiazole and benzenesulsonamide derivates in sewage sludge". Journal of Chromatography A 1339 (2014) 34-41.

-       CEQUIER, E.; MARCÉ, R.M.; BECHER, G. and THOMSEN, C. "Comparing human exposure to emerging and legacy flame retardants from the indoor environment and diet with concentrations measured in serum".  Environment International 74 (2015) 54-59.

-       ARBELAEZ, P.; BORRULL, F.; MARCÉ, R.M. and POCURULL E. "Determination of high-intensity sweeteners in river water and waste water by solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry". Journal of Chromatography A 1393 (2015) 106-114.

-       SALAS, D.; BORRULL, F.; FONTANALS, N and MARCE, R.M. "Hydrophilic interaction-liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry to determine artificial sweetenes in environmental waters". Analytical and Bionanalytical Chemistry 407 (2015) 4277-4285.

-       ARBELAEZ, P.; BORRULL, F.; MARCÉ, R.M. and POCURULL E. "Trace-level determination of sweeteners in sewage sludge using selective pressurized liquid extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry". Journal of Chromatography A 1408 (2015) 15-21.

Capítols de llibre

-       POCURULL E and MARCÉ, R.M. "Surfactants" in Handbook of water analysis (3rd edition). L.M.L. Nollet and L.S.P. De Gelder (editors) p. 825-843. CRC Press, Boca Raton, Florida 2014. ISBN: 978-1-4398-8964-0.

-       FONTANALS, N.; BORRULL, F. and  MARCÉ, R.M. "Mixed-mode sorbents in solid-phase extraction". Chapter 10 in "Advanced Separations by Specialized Sorbents", E. Dragan (ed.) p. 241-279. CRC Press, Taylor  & Francis Group, Boca Raton, Florida, 2015. ISBN 978-4822-2056-8.

Congresos/Conferències

-       30th International Symposium on Chromatography (ISC 2014). Salzburg (Austria),  2014

-       14as Jornadas de Análisis Instrumental (JAI2014). Barcelona, 2014

-       1st Caparica Christmas Conference on Sample Treatment.  Costa de Caparica (Portugal) , 2014

-       15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment  (ICCE2015). Leipzig, 2015

-       XV Reunion Cientifica de la Sociedad Española de Cromatografia y Técnicas Afines (SECYTA 2015).  Castelló , 2015

Congresos/Conferències

-       Química Analítica

-       Anàlisi Instrumental

-       Anàlisi i Control Ambiental

-       Tècniques de Separació

-       Fonaments de les Ciències Ambientals

-       Cromatografia de líquids

-       Química Ambiental de l'aigua