Portada / Qui som / Membres

Membres

Membres del CEDAT

Àrea de Dret internacional públic, Departament de Dret Públic

Àrea de Dret Penal, Departament de Dret Públic

Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic

Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic

Àrea d'Història del Dret i de les Institucions, Departament de Dret Públic

Becaris d'investigació de la URV

Becaris Predoctorals

Personal tècnic de suport

Col.laboradors externs

Universitat de Barcelona

Universidad del País Vasco

Universitat Autónoma de Barcelona

Universitat Jaume I de Castelló

Universidad de Granada

Universidad de Cádiz

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Murcia

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Universidad de València

University of Strathclyde