Portada / Recerca / Grup de recerca / Membres

Membres

Investigador principal

Dr. Antoni Pigrau Solé

Membres investigadors

Área de Dret Penal, Departament de Dret Públic

Dr. Gonzalo Quintero Olivares,

Dra. Maria Marquès Banqué

Dra. Núria Torres Rosell

Àrea de Dret Constitucional, Departament de Dret Públic

Dr. Jaume Vernet Llobet

Dra. Laura Roman Martí

Dr. Jordi Jaria Manzano

Dr. Jordi Barrat Esteve

Área de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

Dra. Lucía Casado Casado

Dra. Anna Pallarès Serrano

Dra. Aitana de la Varga Pastor

Dr. Endrius Cocciolo

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal 

Dra. Marina Rodríguez Beas

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic

Dra. Àngels Galiana Saura

Dr. Víctor Merino Sancho

Dr. Juan Ramon Fallada-Valle

Àrea de Dret internacional públic, Departament de Dret Públic

Dr. Santiago J. Castellà Surribas

Dr. Alfonso González Bondia

Dra. Susana Borràs Pentinat

Becaris d'investigació de la URV

Sr. De Armenteras Cabot, Marcos

Sr. Médici Colombo, Gastón Alejandro

Sra. Presicce, Laura

Sr. Basilio Mateus, Jerónimo

Altres

Dra. Itzel Ramos Olivares

Sra. Lorena Martínez Hernández

Dra. Ascencio Serrato, Stephanie.