Portada / Dóna suport / economia circular

Economia Circular

L'economia circular fa referència a un sistema econòmic que permeti mantenir i allargar el valor dels productes el major temps possible, amb la finalitat de reduir l'ús de matèries primeres verges i assolir un alt nivell de sostenibilitat. Suposa un canvi de paradigma que es contraposa a l'economia lineal de comprar, usar, llençar i que requereix repensar el model de producció i de consum imperant. Així mateix es configura com un instrument per a afrontar la crisi ambiental.  

L'economia circular és un concepte clau en la recerca del centre, el qual l'estudia des de la perspectiva de l'assoliment de la justícia planetària.