Portada / Dóna suport / justicia_climatica

Justícia Climàtica

La justícia ambiental fa referència a l'equitat en el repartiment dels beneficis i els perjudicis socials i ambientals derivats de l'organització de l'economia per satisfer les necessitats de les persones, i es pot estudiar tant en el pla intern d'un país com en el pla internacional.

Pot servir per afrontar la crisi ambiental des d'una perspectiva que impugni els models hegemònics al voltant del desenvolupament sostenible i sigui la garantia del respecte dels drets humans, en un context global de limitació de recursos i de vulnerabilitat del suport físic de la vida humana. La justícia ambiental ha estat el concepte clau en tres dels darrers projectes finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.