Portada / Dóna suport / proteccio defensors ambientals

Protecció dels defensors ambientals

Els casos de violència contra persones defensores de la terra i el medi ambient i l'augment registrat durant l'última dècada, estan estretament relacionats amb un increment de la pressió sobre els recursos naturals i la propietat de la terra. Una de les línies de treball del CEDAT fa referència a la defensa de les persones defensores ambientals.

Fa vint anys. el 1998, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració de les Nacions Unides sobre el dret i la responsabilitat de les persones, grups i òrgans de la societat per promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals reconegudes universalment. També el Consell de la Unió Europea, el 2008, va adoptar les EU guidelines on support to human rights defenders. Malgrat aquests i altres textos, el 2017, 207 persones en 22 països diferents van ser assassinades per defensar el medi ambient. El CEDAT treballa en l'estudi i la proposta de noves vies de protecció per als defensors ambientals. Aquesta línia es desenvolupa en col·laboració amb diverses institucions i organitzacions socials, en especial a Amèrica Llatina.