Portada / Transferència / Contractes i projectes de transferència / En curs

Contractes i projectes de transferència en curs

-Ajuntament de Valls. "Contracte de serveis de defensa jurídica". Investigador principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Durada: 01/06/2015 a 28/02/2018.

-Fundación Democracia y Gobierno Local. "Asesoramiento y asistencia técnica en materia de formación, estudio, investigación y actividad institucional". Investigador principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Durada: 01/10/2015 a 30/09/2016.

-Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. "Contracte de servei per a l'elaboració d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d'implementació i seguiment". Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. Durada: març a juliol de 2016.