Home / Knowledge transfer / Transfer contracts and projects / Ongoing projects

Ongoing projects

-Valls City Council. "Contracte de serveis de defensa jurídica". Principal investigator: Josep Ramon Fuentes Gasó. Duration: 01/06/2015 - 28/02/2018.

-Fundación Democracia y Gobierno Local. "Asesoramiento y asistencia técnica en materia de formación, estudio, investigación y actividad institucional". Principal Investigator : Josep Ramon Fuentes Gasó. Duration: 01/10/2015 - 30/09/2016.

-Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. "Contracte de servei per a l'elaboració d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d'implementació i seguiment". Principal Investigator : Antoni Pigrau Solé. Duration: March-July 2016.